Home
|
ข่าว

ก.เกษตรฯ ชูความสำเร็จเกษตรกร-ปชช.76 จังหวัด 76 โมเดล

Featured Image
ก.เกษตรฯ ชูความสำเร็จ เกษตรกร-ประชาชน ร่วมกิจกรรมสินค้าเกษตรปลอดภัย 76 จังหวัด 76 โมเดล พร้อมแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ เพื่อยกระดับการผลิตสินค้าเกษตรปลอดภัย

 

 

น.ส.เกณิกา อุ่นจิตร์ รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า ร.อ.ธรรมนัส พรหมเผ่า รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้มีนโยบายให้กรมวิชาการเกษตรจัดกิจกรรมสินค้าเกษตรปลอดภัย 76 จังหวัด 76 โมเดล ทางจังหวัดภาคใต้ตอนบน ยกระดับรายได้ภาคการเกษตร เช่น การผลิตทุเรียนนอกฤดู เสริมรายได้ด้วยกล้วยหอมทอง รวมถึงการขุดล้อมต้นทุเรียน เพื่อลดระยะเวลาการให้ผลผลิตทุเรียนในพื้นที่ใหม่ และการขยายพันธุ์กล้วยหอมทอง โดยการจัดกิจกรรมครั้งนี้เพื่อให้เกษตรกร บุคลากรภาครัฐ ภาคเอกชน และประชาชนผู้สนใจทั่วไป ได้เสริมสร้างความร่วมมือในการทำงานร่วมกัน

 

น.ส.เกณิกา กล่าวต่อว่า โดยกิจกรรมการจัดงานดังกล่าว ได้รับผลตอบรับจากเกษตรกรจำนวนมาก ที่สนใจการขยายผลโครงการดีๆ ในการผลิตสินค้าเกษตรปลอดภัย สร้างรายได้สูง มาร่วมแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ในด้านการปลูกพืชแบบผสมผสานร่วมกัน โดย ร.อ.ธรรมนัส มีความมุ่งมั่นเป็นอย่างยิ่งในการพัฒนาการผลิตให้ได้คุณภาพมาตรฐาน มีความปลอดภัย เพื่อที่จะนำไปสู่สินค้าเกษตรมูลค่าสูง สามารถยกระดับรายได้ภาคการเกษตรของเกษตรกรให้สูงขึ้นอย่างเป็นรูปธรรม 3 เท่า ภายใน 4 และจะต้องขับเคลื่อนนโยบายด้านการเกษตรสู่ความสำเร็จ และเห็นผลเป็นประจักษ์ภายใน 100 วัน

 

“โครงการ 76 จังหวัด 76 โมเดล มีวัตถุประสงค์เพื่อให้เกษตรกร นักเรียน นักศึกษา ประชาชน ข้าราชการ พนักงาน และบุคลากรภาครัฐทั่วประเทศได้รับการเผยแพร่องค์ความรู้และแนวคิดในการผลิตสินค้าเกษตรมูลค่าสูง และนำไปประยุกต์ใช้ประโยชน์ในการผลิตสินค้าเกษตรของตนเอง โดยให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และเห็นผลในเชิงประจักษ์ เพื่อยกระดับการผลิตสินค้าเกษตรปลอดภัย และเสริมศักยภาพเกษตรกร โดยการใช้เทคโนโลยี นวัตกรรม และภูมิปัญญา“

 

 

 

 

 

 

ติดตามเนื้อหาดีๆแบบนี้ได้ที่
Facebook : https://www.facebook.com/innnews.co.th

Twitter : https://twitter.com/innnews

Youtube : https://www.youtube.com/c/INNNEWS_INN

TikTok : https://www.tiktok.com/@inn_news

LINE Official Account : @innnews

  • Tiktok
  • Youtube
  • Youtube