fbpx
Home
|
ข่าว

ปชป. จัดทัพทำงานเชิงรุก กระจายทุกพื้นที่ เปิดกว้าง รับฟัง

Featured Image

 

 

ปชป. จัดทัพทำงานเชิงรุก กระจายทุกพื้นที่ เปิดกว้าง รับฟัง เข้าถึงประชาชนให้มีส่วนร่วมมากที่สุด มอบ “เดชอิศม์-นริศ” กุมบังเหียนศึกซักฟอก ขณะ “ดร.เอ้” ดูงานประชาสัมพันธ์

 

 

 

นายราเมศ รัตนะเชวง โฆษกพรรคประชาธิปัตย์ แถลงภายหลังการประชุมว่า วันนี้มีการประชุมคณะกรรมการบริหาร (กก.บห.) พรรคประชาธิปัตย์ (ปชป.) ชุดใหม่ ซึ่งเป็นการประชุมครั้งที่หนึ่ง โดยในที่ประชุมได้มีการพูดคุยในหลายประเด็น ทั้งนี้ มีนายเฉลิมชัย ศรีอ่อน ทำหน้าที่เป็นประธานในที่ประชุม และได้มีการแจ้งการตอบรับการเปลี่ยนแปลงคณะกรรมการประธานชุดใหม่ซึ่งเป็นเอกสารที่เป็นทางการจากคณะกรรมการการเลือกตั้ง นายทะเบียนพรรคการเมือง ที่มีการแจ้งมายังพรรคประชาธิปัตย์ เมื่อวันที่ 3 มกราคม พ.ศ. 2567 ซึ่งคณะกรรมการบริหารพรรคชุดใหม่ มีจำนวนทั้งสิ้น 40 ท่าน

 

 

 

ที่ประชุมได้มีการพูดถึงภาพรวมของการอภิปรายในการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2567 ซึ่ง กก.บห. ชื่นชม และขอบคุณ สส. ของพรรคที่ได้ทำหน้าที่ในสภาผู้แทนราษฎรอย่างเต็มที่และถือว่าประสบผลสำเร็จเป็นอย่างดี พร้อมกับได้มีการมอบหมายให้ นายเดชอิศม์ ขาวทอง เลขาธิการพรรค และนายนริศ ขำนุรักษ์ รับผิดชอบในส่วนของการดำเนินกิจการทางการเมืองในสภาผู้แทนราษฎร โดยเฉพาะการเตรียมการในการอภิปรายไม่ไว้วางใจอีกด้วย เพราะนี่คือสิ่งที่ยืนยันว่าประชาธิปัตย์ ทำหน้าที่ฝ่ายค้านอย่างเข้มแข็ง ตรงไปตรงมา มีข้อเสนอแนะอย่างสร้างสรรค์ในการพิจารณางบในสภาที่ผ่านมา ในส่วนที่คณะกรรมการบริหารพรรคได้มีการเตรียมการพูดคุยถึงการทำหน้าที่ในส่วนของฝ่ายค้านให้เต็มที่ สมบูรณ์ และยังเปิดเผยว่า ในส่วนของการดำเนินกิจกรรมทางการเมืองของพรรค ก็จะต้องเริ่มต้นในทันทีเพื่อที่จะให้พี่น้องประชาชนได้เห็นว่า แม้จะมีคณะกรรมการบริหารพรรคชุดใหม่ แต่ประชาธิปัตย์ มีความมุ่งมั่นตั้งใจที่จะทำงานให้กับพี่น้องประชาชนอย่างเต็มที่ ดังนั้น ที่ประชุมจึงได้มอบหมายภารกิจให้กับรองหัวหน้าพรรค ทั้ง 5 ภาค ซึ่งประกอบด้วย นายสมบัติ ยะสินธุ์ รองหัวหน้าพรรคภาคเหนือ รับผิดชอบกิจกรรมทางการเมืองในภาคเหนือ นายไชยยศ จิรเมธากร รองหัวหน้าพรรคภาคอีสาน รับผิดชอบกิจกรรมทางการเมืองในภาคอีสาน นายประมวล พงษ์ถาวราเดช รองหัวหน้าพรรคภาคกลางรับผิดชอบกิจกรรมทางการเมืองในภาคกลาง

 

 

 

 

นายชัยชนะ เดชเดโช รองหัวหน้าพรรคภาคภาคใต้ รับผิดชอบกิจกรรมการเมืองในพื้นที่ภาคใต้ และ ดร.สุชัชวีร์ สุวรรณสวัสดิ์ รองหัวหน้าพรรค กรุงเทพมหานคร ดูกแลกิจกรรมการเมืองใน กทม. ทั้งนี้ในที่ประชุมได้กำหนดหลักการทำงานไว้ชัดว่าทุกคนต้องเริ่มทำงานทันที โดยรองหัวหน้าพรรค ทั้ง 5 ท่าน จะได้มีการกำหนดกรอบการทำงาน โดยเฉพาะเรื่องยุทธศาสตร์พรรค ยุทธศาสตร์จังหวัด เพื่อให้เห็นสภาพพื้นที่ข้อเท็จจริงของพี่น้องประชาชนในแต่ละภาค ลงลึกไปถึงรายจังหวัด เพื่อใช้ประกอบการทำงานของคณะกรรมการบริหารพรรคต่อไป

 

 

 

 

นายราเมศ ยังกล่าวอีกว่า ที่ประชุมยังให้ความสำคัญกับเรื่องการจัดตั้งสาขาพรรค และตัวแทนภาคประจำจังหวัด ที่ขณะนี้ ประชาธิปัตย์ เป็นพรรคการเมืองพรรคเดียวที่ทำกิจกรรมผ่านสาขา ผ่านตัวแทนพรรคในทุกเขตเลือกตั้ง ซึ่ง กรรมการบริหารชุดนี้ ก็เน้นย้ำการทำงานเชิงรุกในเรื่องสาขาพรรค และตัวแทนพรรคประจำจังหวัดให้มีในทุกจังหวัดอีกด้วย สำหรับในส่วนของสมาชิกพรรคก็จะได้เปิดโอกาสให้มาร่วมกันทำงานอย่างเต็มรูปแบบต่อไป

 

 

 

ทั้งนี้ พรรคให้ความสำคัญกับสาขา และตัวแทนประจำจังหวัด ซึ่งถือเป็นสิ่งสำคัญ ที่พรรคประชาธิปัตย์จะสามารถแก้ไขปัญหาของพี่น้องประชาชนได้ทุกที่อย่างครอบคลุม และเพื่อให้พรรคมีนโยบายที่ตอบโจทย์ให้กับพี่น้องประชาชนมากที่สุด รวมไปถึงการร้องเรียนปัญหาต่าง ๆ ของพี่น้องประชาชนในทุกเขตเลือกตั้งผ่านสาขาพรรคและตัวแทนของพรรค นี่คือสิ่งสำคัญที่ต้องทำควบคู่ไปกับแนวนโยบายของท่านหัวหน้าพรรค เลขาธิการพรรค ที่ให้ความสำคัญกับกรณีการมีส่วนร่วมของประชาชนผ่านกลไกกระบวนการของการเข้าร่วมเป็นสมาชิกพรรคการเมือง

 

 

 

นอกจากนี้ คณะกรรมการบริหารยังมีการพูดคุยถึงการมีส่วนร่วมของพี่น้องประชาชนผ่านการรณรงค์ให้มีการบริจาคภาษีให้กับพรรคประชาธิปัตย์ ผ่าน รหัส 001 ซึ่งหลังจากนี้จะมีการออกแคมเปญเพื่อรณรงค์ดังกล่าว โดยที่ผู้มีเงินได้ไม่จำเป็นต้องเสียเงินเพิ่ม เพียงแต่ติ๊กที่ช่องแสดงความประสงค์บริจาคเงินให้กับพรรคประชาธิปัตย์ ใน รหัส 001

 

 

 

ที่ประชุมคณะกรรมการบริหารเน้นย้ำถึงความเป็นสถาบันทางการเมือง เน้นย้ำการทำงานที่จะต้องทำงานร่วมกันกับ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรของพรรค เพื่อที่จะให้ทุกคนได้มีส่วนร่วม ทำงานร่วมกันอย่างมีความเป็นเอกภาพ และได้เน้นย้ำในเรื่องการเปิดกว้างเพื่อรับฟังความคิดเห็นรับฟังทุกเสียงสะท้อน ทั้งที่ต้องการเข้ามามีส่วนร่วม หรือต้องการเสนอแนะให้กับพรรคประชาธิปัตย์

 

 

 

สำหรับในเรื่องการสื่อสาร ที่ประชุมได้มอบหมายให้ นายสุชัชวีร์ สุวรรณสวัสดิ์ รองหัวหน้าพรรคดูแล กทม. ได้เข้ามามีส่วนร่วมในการทำงานด้านที่เกี่ยวกับประชาสัมพันธ์เพื่อที่จะให้การดำเนินงานของพรรคสามารถเป็นที่รับรู้และเข้าถึงพี่น้องประชาชนให้ได้มากที่สุดทั้ง 77 จังหวัด นอกจากนี้ ที่ประชุมยังตั้ง น.ต.สุธรรม ระหงษ์ รองหัวหน้าพรรค ให้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการพรรค ซึ่งจะทำให้ทำงานอย่างต่อเนื่องอีกด้วย

 

 

 

 

ติดตามเนื้อหาดีๆแบบนี้ได้ที่

Facebook : https://www.facebook.com/innnews.co.th

Twitter : https://twitter.com/innnews

Youtube : https://www.youtube.com/c/INNNEWS_INN

TikTok : https://www.tiktok.com/@inn_news

LINE Official Account : @innnews

  • Tiktok
  • Youtube
  • Youtube