fbpx
Home
|
ข่าว

“ธรรมนัส” ลุยเพชรบูรณ์ ดูแก้น้ำห้วยขอนแก่นคลองลำกง

Featured Image
“ธรรมนัส” ลงพื้นที่เพชรบูรณ์ ติดตามโครงการอ่างเก็บน้ำห้วยขอนแก่น-โครงการอ่างเก็บน้ำคลองลำกงอันเนื่องมาจากพระราชดำริ หวังเพิ่มประสิทธิภาพการเก็บกักน้ำไว้ใช้สำหรับการเกษตร และอุปโภค-บริโภค

 

 

ร.อ.ธรรมนัส พรหมเผ่า รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมโครงการอ่างเก็บน้ำห้วยขอนแก่น ณ ตำบลห้วยไร่ อำเภอหล่มสัม จังหวัดเพชรบูรณ์ ซึ่งโครงการดังกล่าว เป็นโครงการชลประทานขนาดกลาง ก่อสร้างแล้วเสร็จ ปี พ.ศ. 2537 มีความจุที่ระดับเก็บกัก 33.22 ล้าน ลบ.ม. ใช้เป็นแหล่งเก็บกักน้ำไว้ใช้สำหรับการเกษตร และอุปโภค-บริโภค ให้เป็นไปอย่างทั่วถึงและมีประสิทธิภาพในช่วงฤดูแล้ง ในพื้นที่ต.บ้านติ้ว ต.ห้วยไร่ ต.บ้านหวาย ต.ปากดุก ต.ปากช่อง ต.บ้านกลาง ต.ช้างตะลูด และต.บ้านไร่

 

รวมพื้นที่รับประโยชน์ ทั้งหมด 31,880 ไร่ แต่ปัจจุบันในพื้นที่ยังขาดแคลนน้ำในการเกษตร และอุปโภค-บริโภค จึงมีความจำเป็นต้องเพิ่มปริมาณน้ำต้นทุนให้เพียงพอกับความต้องการ และเพื่อรองรับการขยายตัวด้านการอุปโภค-บริโภคในอนาคต จึงพิจารณาเพิ่มความจุของอ่างเก็บน้ำจาก 33.22 ล้าน ลบ.ม. เป็น 37.96 ล้าน ลบ.ม. ซึ่งจะทำให้สามารถช่วยแก้ปัญหาความเดือดร้อนของเกษตรกรและประชาชนในพื้นที่ได้

 

นอกจากนี้ยังได้ติดตามโครงการการบรรเทาอุทกภัยเทศบาลเมืองหล่มสัก จังหวัดเพชรบูรณ์ ที่เกิดปัญหาอุทกภัยซ้ำซากในฤดูน้ำหลากในพื้นที่เทศบาลหล่มสัก ตาลเดี่ยว สักหลง วัดป่า หนองไข่ว ปากดุก เนื่องจากแม่น้ำป่าสักบริเวณพื้นดังกล่าว มีความจุลำน้ำเพียง 80.00 ลบ.ม./วินาที แต่บริเวณต้นน้ำป่าสักที่อำเภอหล่มเก่า แม่น้ำป่าสักมีความจุลำน้ำ 360.00 ลบ.ม./วินาที ซึ่งเกินศักยภาพการรับน้ำและการระบายน้ำของแม่น้ำป่าสักบริเวณพื้นที่ดังกล่าวกระทรวงเกษตรฯ โดยกรมชลประทาน จึงได้ศึกษาความเหมาะสมและประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมการบรรเทาอุทกภัยเทศบาลเมืองหล่มสัก จังหวัดเพชรบูรณ์ ในการวางแนวขอการศึกษาเบื้องต้น

 

โดยมีแผนดำเนินการใน 4 แผนงาน ประกอบด้วย การกักเก็บน้ำตอนบน และชะลอการไหลของน้ำ เพื่อการตัดยอดน้ำในช่วงฤดูฝนบางส่วนและสามารถนำน้ำไปใช้ในฤดูแล้งได้, การป้องกันพื้นที่ชุมชน โดยการทำพนังกั้นน้ำตลอดแนวแม่น้ำป่าสักในพื้นที่ชุมชน, การขุดลอกแม่น้ำป่าสักเพื่อเพิ่มความสามารถในการลำเลียงน้ำ และการผันน้ำเลี่ยงเทศบาลเมืองหล่มสัก

 

และการผันน้ำเลี่ยงเทศบาลเมืองหล่มสัก โดยเสนอของบประมาณปี พ.ศ. 2567 โครงการศึกษาความเหมาะสมและประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมการบรรเทาอุทกภัยเทศบาลเมืองหล่มสัก จังหวัดเพชรบูรณ์ แนวคลองผันน้ำเพื่อผันน้ำในเขตคลองสายหลักคลองส่งน้ำฝายฝั่งซ้ายแม่น้ำป่าสัก ซึ่งมีเขตคลองเหลืออยู่ประมาณ 40 เมตร

 

โดยจากการประเมินความเป็นไปได้ในการระบายน้ำ จะสามารถตัดยอดน้ำได้ประมาณ 150 ลบ.ม./วินาที ระยะความยาวทางผันน้ำ 30 กิโลเมตร และหากในอนาคตมีการต่อยอดโครงการโดยการก่อสร้างฝายกั้นคลองผัน จะสามารถเก็บกักน้ำในช่วงฤดูแล้งได้อีกด้วย

 

จากนั้นได้เดินทางไปต.วังท่าดี อ.หนองไผ่ เพื่อตรวจเยี่ยมโครงการอ่างเก็บน้ำคลองลำกงอันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดเพชรบูรณ์ ซึ่งเป็นโครงการชลประทานขนาดกลาง มีความจุที่ระดับเก็บกัก 48.52 ล้าน ลบ.ม. หรือ 43% ของบริมาณน้ำท่าที่ไหลลงอ่างเก็บน้ำ มีการก่อสร้างระบบส่งน้ำ ซึ่งเป็นโครงการต่อเนื่องจากการก่อสร้างอ่างเก็บน้ำคลองลำกง ที่ก่อสร้างความเสร็จ ปี พ.ศ. 2554

 

เพื่อใช้เป็นระบบส่งน้ำสำหรับการเกษตร และอุปโภค-บริโภค ให้เป็นไปอย่างทั่วถึงและมีประสิทธิภาพ ในพื้นที่ต.วังท่าดี ต.ท่าแดง ต.บ่อไทย และต.วังโบสถ์ อ.หนองไผ่ รวมพื้นที่รับประโยชน์ทั้งหมด 50,000 ไร่ ปัจจุบันอยู่ระหว่างดำเนินการก่อสร้างระบบส่งน้ำฝั่งซ้าย ดำเนินการแล้วเสร็จประมาณ 52.53% และมีแผนในการก่อสร้างระบบส่งน้ำฝั่งขวา พร้อมอาคารประกอบ จำนวน 4 สาย

อย่างไรก็ตาม กระทรวงเกษตรฯโดยกรมชลประทาน มีแผนในการเพิ่มประสิทธิภาพการเก็บกักน้ำอ่างเก็บน้ำคลองลำกง โดยการปรับปรุงอาคารระบายน้ำล้น พร้อมอาคารประกอบ ซึ่งจะสามารถเพิ่มปริมาณการเก็บกักน้ำได้อีกประมาณ 6 ล้าน ลบ.ม. (จากเดิม 48.52 ล้าน ลบ.ม. เป็น 54.50 ล้าน ลบ.ม.) และยังเป็นการเพิ่มพื้นที่รับประโยชน์เพิ่มขึ้นอีก 6,000 ไร่ จากเดิม 50,000 ไร่ เป็น 56,000 ไร่

 

 

 

 

 

 

ติดตามเนื้อหาดีๆแบบนี้ได้ที่
Facebook : https://www.facebook.com/innnews.co.th

Twitter : https://twitter.com/innnews

Youtube : https://www.youtube.com/c/INNNEWS_INN

TikTok : https://www.tiktok.com/@inn_news

LINE Official Account : @innnews

  • Tiktok
  • Youtube
  • Youtube