fbpx
Home
|
ข่าว

ปปช.เปิดทรัพย์สิน “จักรพงษ์” มี 56 ล้าน ไม่มีหนี้

Featured Image
ปปช.เปิดทรัพย์สิน “จักรพงษ์” มี 56 ล้าน ไม่มีหนี้ สถานภาพโสด มีพระสมเด็จ มูลค่า 7 ล้าน นาฬิกา 2 เรือน

 

 

 

 

 

สำนักงาน คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่ง ป.ป.ช. เปิดเผยบัญชีทรัพย์สินและหนี้สินของ ผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง และผู้ดำรงตำแหน่งในองค์กรอิสระ โดย นายจักรพงษ์ แสงมณี รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการต่างประเทศ แสดงบัญชีทรัพย์สินของตนเองโดยมีทรัพย์สินทั้งสิ้น 56,588,980 บาทไม่มีหนี้สิน สถานะภาพโสด

 

 

โดยมีเงินสด 1,500,000 บาท เงินฝาก 1,777,516 บาท ใน 4 บัญชีในธนาคารกรุงเทพ จำนวน 812,933 บาท ธนาคารกรุงไทย จำนวน 251,616 บาท ธนาคารกสิกร จำนวน 147,681 บาท และบริษัทหลักทรัพย์เกียรตินาคินภัทรจำกัด จำนวน 565,286 บาท เงินลงทุน Equity -LHFG จำนวน 3,775,464 บาท เงินให้กู้ยืม 20 ล้านบาท ให้แก่บริษัทยนตรทรัพย์ แก่นายสุรินทร์ แสงมณี ยานพาหนะ รถยนต์ที่นั่งส่วนบุคคล 1 คันมูลค่า 2,200,000 บาท

 

 

 

 

มีทรัพย์สินอื่น 27,336,000 บาท เช่น พระสมเด็จ 1 องค์ มูลค่า 7,000,000 บาท ,เพชร 7.6 กะรัต มูลค่า 7,800,000 บาท , นาฬิกาโรเล็กซ์ 1 เรือน มูลค่าหนึ่งล้านบาท ,นาฬิกาปาเต๊ะฟิลลิป 1 เรือน มูลค่า 3,890,000 ยังมีทองคำน้ำหนัก 16 บาทมูลค่า รวม 1,802,000 บาท

 

 

 

ติดตามเนื้อหาดีๆแบบนี้ได้ที่
Facebook : https://www.facebook.com/innnews.co.th

Twitter : https://twitter.com/innnews

Youtube : https://www.youtube.com/c/INNNEWS_INN

TikTok : https://www.tiktok.com/@inn_news

LINE Official Account : @innnews

  • Tiktok
  • Youtube
  • Youtube