Home
|
ข่าว

“นิกร” ทำหนังสือถึงปธ.2สภาขอสอบถามความเห็นสส.-สว.แก้รธน.

Featured Image
“นิกร”ทำหนังสือถึงประธาน 2 สภา ขออนุญาตสอบถามความเห็น สส.-สว.แก้ไขรัฐธรรมนูญ ก่อนรวบรวมข้อมูลสรุป คกก.ศึกษาประชามติแก้ รธน.

 

 

 

 

นายนิกร จำนง ประธานคณะอนุกรรมการรับฟังความคิดเห็นของประชาชนเกี่ยวกับแนวทางในการทำประชามติ เพื่อแก้ไขรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 กล่าวว่า ตนได้ลงนามในหนังสือถึงประธานสภาผู้แทนราษฎร และประธานวุฒิสภา ซึ่งเป็นหนังสือสอบถามความคิดเห็นเพื่อขออนุญาตสอบถาม สส.และ สว.ในวันที่เปิดสมัยประชุมสภา และจากนั้นวันที่ 20-21 ธันวาคม

 

 

 

 

จะรวบรวมข้อมูลจากทั้ง สส.-สว. และภาคประชาชนที่ได้เดินสายสอบถามทั่วทุกภูมิภาค เพื่อส่งให้คณะกรรมการชุดใหญ่ที่มีนายภูมิธรรม เวชชัย รองนายกรัฐมนตรีและ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ เป็นประธาน โดยได้นัดประชุมในช่วงปลายเดือนธันวาคมนี้ เพื่อตั้งเป็นตุ๊กตาคำถาม ที่จะถามต่อประชาชน โดยจะถามมากไม่ได้ แต่คาดว่าน่าจะมีคำถามพ่วงที่เกี่ยวกับ สสร. ก่อนส่งให้คณะรัฐมนตรีพิจารณาช่วงต้นเดือนมกราคม 2567 ส่วนคำถามที่ไอลอว์เสนอให้จัดทำรัฐธรรมนูญใหม่ทั้งฉบับ เป็นความ เห็นตรงกับเสียงส่วนใหญ่อยู่แล้ว แต่จะไปพิจารณาอีกทีว่าจะนำเข้าไปร่วมด้วยหรือไม่

 

 

นายนิกร ยังกล่าวถึง เรื่องการแก้ไข พ.ร.บ.การจัดทำประชามติที่ยังติดขัดเรื่องเสียงประชาชนในการออกเสียงประชามติ ตนได้เสนอให้มีการใช้เสียงข้างมากของประชาชนที่มาใช้สิทธิ์ แต่ไม่ต้องเกินกึ่งหนึ่งของผู้มาใช้สิทธิ์ ซึ่งคณะกรรมการชุดใหญ่เห็นว่าอาจจะมีการแก้ไขเพิ่มเติมอีก จึงยังไม่มีการยกร่าง และในวันที่ 11 ธันวาคมนี้ ตนจะนำคณะร่วม 10 คน

 

 

 

เข้านัดหารือร่วมกับเอกอัครราชทูตสวิตเซอร์แลนด์ ประจำประเทศไทย เพราะสวิตเซอร์แลนด์เป็นประเทศที่มีการจัดทำประชามติบ่อยที่สุด และทำได้ดีมาก เพราะใช้ประชาธิปไตยทางตรง เราก็ต้องฟังความเห็นในประเทศที่พัฒนาไปมาก เพื่อนำมาพัฒนาบ้างเพราะกฎหมายประชามติไม่ได้มีเพื่อรัฐธรรมนูญอย่างเดียว

 

 

 

สำหรับคำถามที่จะถามสมาชิกรัฐสภา นายนิกร กล่าวว่า เป็นคำถามเชิงลึก ไม่เหมือนกับที่ถามประชาชนทั่วไป ส่วนจะมีการสอบถามศาลรัฐธรรมนูญหรือไม่เป็นเรื่อง ของพรรคการเมือง ที่สามารถสอบถามได้ คณะกรรมการ จะไม่สอบถาม เพราะคิดว่าไม่สามารถสอบถามได้ เพราะไม่มีอำนาจ ทั้งนี้ คำถามสำหรับการรับฟังความคิดเห็นของสมาชิก มีจำนวน 5 ข้อ

 

 

1. เห็นสมควรจะทำรัฐธรรมนูญฉบับใหม่หรือไม่ โดยมี 3 คำตอบคือ เห็นสมควรจัดทำทั้งฉบับยกเว้นหมวด 1 หมวด 2 / จัดทำรัฐธรรมนูญใหม่ทั้งฉบับ / ไม่เห็นสมควรให้จัดทำรัฐธรรมนูญฉบับใหม่

 

 

 

2. ในกรณีที่เห็นว่าไม่ควรจัดทำรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ทั้งฉบับเห็นสมควรแก้เป็นรายมาตราหรือไม่

 

 

 

3. ในกรณีเห็นควรจัดทำรัฐธรรมนูญใหม่ทั้งฉบับเนื้อหา รัฐธรรมนูญฉบับปี 2560 มีปัญหาประการใด ที่จำเป็นต้องแก้ไข ซึ่งสามารถเลือกคำตอบได้มากกว่า 1 ข้อ ประกอบด้วย การคุ้มครองสิทธิเสรีภาพของประชาชน / การมีส่วนร่วมทางการเมือง / ระบบการตรวจสอบถ่วงดุลระหว่างฝ่ายนิติบัญญัติฝ่ายบริหารฝ่ายตุลาการและองค์กรอิสระ / วิธีและกระบวนการแก้ไขรัฐธรรมนูญเป็นไปได้ยาก /และอื่นๆ

 

 

 

4.ในการจัดทำรัฐธรรมนูญใหม่ทั้งฉบับ สมควรตั้งสสร.ที่มาจากการเลือกตั้งของประชาชนทั้งหมดหรือไม่ /สมควรตั้งสสร.มาจากการเลือกตั้งของประชาชนโดยมีนักวิชาการและผู้เชี่ยวชาญในสัดส่วนและวิธีการได้มาตามที่กรรมาธิการกำหนด

 

 

 

5.ในการจัดทำประชามติเห็นด้วยหรือไม่ที่จะให้ทำก่อนเริ่มดำเนินการใดๆในกระบวนการจัดทำรัฐธรรมนูญใหม่ เพื่อให้สอดคล้องกับคำวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญ ที่ระบุว่ารัฐสภามีหน้าที่และอำนาจ จัดทำรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ได้โดยต้องให้ประชาชนผู้มีอำนาจสถาปนารัฐธรรมนูญได้ลงมติเสียก่อน
และเห็นด้วยหรือไม่ที่จะจัดให้มีการทำประชามติ เมื่อจัดทำรัฐธรรมนูญฉบับใหม่เสร็จแล้ว เพื่อให้ประชาชนเห็นชอบร่างรัฐธรรมนูญฉบับใหม่อีกครั้ง ก่อนนายกรัฐมนตรีจะนำร่างขึ้นทูลเกล้าฯ

 

 

 

ติดตามเนื้อหาดีๆแบบนี้ได้ที่
Facebook : https://www.facebook.com/innnews.co.th

Twitter : https://twitter.com/innnews

Youtube : https://www.youtube.com/c/INNNEWS_INN

TikTok : https://www.tiktok.com/@inn_news

LINE Official Account : @innnews

  • Tiktok
  • Youtube
  • Youtube