Home
|
ข่าว

กมธ.ติดตามงบฯ รอความชัดเจนจากกฤษฎีกา กู้5แสนล้าน

Featured Image

 

 

 

กมธ.ติดตามงบฯ รอความชัดเจนจากกฤษฎีกา หลังพบ งบฯ 67 ไม่มี งบที่เกี่ยวข้องกับการกู้เงิน 5 แสนล้านบาท โครงการแจกเงินดิจิทัลวอลเล็ต 10,000 บ.

 

 

 

 

นายณัฐพงษ์ เรืองปัญญาวุฒิ สส.พรรคก้าวไกล ในฐานะประธานกรรมาธิการ การศึกษาการจัดทำและติดตามการบริหารงบประมาณ เปิดเผยถึงวาระการพิจารณาในวันนี้ว่า เป็นการแก้ไขปัญหาภัยแล้ง อันเนื่องมาจากสถานการณ์ เอลนีโญ่ ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่งงบที่ถูกตั้งขึ้นจะเป็นโครงการเกี่ยวกับการสร้างฝายเก็บน้ำเก็บน้ำ โดยตั้งเป้าในการพิจารณาเพื่อการใช้งบประมาณ ให้เกิดความรอบคอบและมีความคุ้มค่าสูงสุด

 

 

 

 

 

พร้อมกันนี้ ได้เปิดเผยถึงการพิจารณาของคณะอนุงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2567 จึงได้เชิญหน่วยงานรับงบประมาณมาชี้แจงการตั้งขอรับงบประมาณ รวมแล้วเป็นวงเงิน 5.8 ล้านล้านบาท แต่สำนักงบประมาณตัดเหลือ 3.48 ล้านล้านบาท โดยตัวร่างพระราชบัญญัติงบประมาณที่เป็นตัวกรอบงบประมาณว่า แต่ละกระทรวงได้รับการจัดสรรงบประมาณจำนวนเท่าใด เมื่อผ่านมติ ครม.แล้ว

 

 

 

 

ทั้งนี้ ขั้นตอนต่อไป คือ งบประมาณที่ถูกอนุมัติจัดสรร 3.48 ล้านล้านบาท เป็นรายโครงการ รายไอเท็มจะออกมาวันที่ 23 ธันวาคม โดยมติ ครม.จะออกมาราว 26 ธันวาคม จากนั้นจะนำข้อมูลที่ได้จากหน่วยงานมาประกบข้อมูลที่ออกมาจากสำนักงบฯ เพื่อดูว่าการจัดสรรงบประมาณระหว่างคำของบประมาณกับที่สำนักงบประมาณอนุมัติ มีความเหมาะสมสอดคล้องกับความต้องการของประชาชนหรือไม่

 

 

 

 

ประธานกรรมาธิการติดตามการบริหารงบประมาณฯ ยังระบุเพิ่มเติมว่า ในตัวงบประมาณปี 2567 ไม่มีงบที่เกี่ยวข้องกับการกู้เงิน 5 แสนล้านบาท ที่รัฐบาลจะนำไปใช้ในโครงการแจกเงินดิจิทัลวอเล็ต 10,000 บาท และยังมีความชัดเจนมาอยู่แล้วว่าแหล่งที่มาของเงินของโครงการดังกล่าว ไม่สามารถใช้ในเงินจากงบประมาณเป็นหลักได้ ซึ่งรัฐบาลก็ได้ชี้แจงมาแล้วว่า จะออกเป็น พ.ร.บ.กู้เงิน ซึ่งมีปัญหาหลายอย่างตามที่ได้ทราบกัน เช่น จะขัดต่อกฎหมายวินัยการเงินการคลัง และกฎหมายหนี้สาธารณะหรือไม่ ขณะนี้รอความชัดเจนจากกฤษฎีกา ซึ่งในฐานะกรรมาธิการและประชาชนต้องการความชัดเจนในเรื่องนี้เช่นกัน

 

 

 

 

 

 

ขณะเดียวกัน จากข้อมูลที่ได้จากการเรียกหน่วยงานมาให้ข้อมูลการของบประมาณปี 2567 พบว่า ยังมีเรื่องระเบียบกระทรวงการคลัง กรมบัญชีกลางเกี่ยวกับการแบ่งชั้นผู้รับเหมา ที่ชี้ชัดว่าผู้รับเหมาชั้นพิเศษ ของกรมทางหลวง และกรมทางหลวงชนบทว่า ระเบียบดังกล่าวเอื้อให้เกิดการฮั้วประมูลหรือไม่ จึงตั้งข้อสังเกตว่าผู้รับเหมาที่ประมูลงานปีละหลาย 10,000 ล้านบาทอาจมีการฮั้วประมูล จึงเรียกหน่วยงานเข้ามาชี้แจง เพื่อแก้ไขระเบียบต่างๆ

 

 

 

 

 

สำหรับการทำหน้าที่ของฝ่ายค้านตั้งเป้าที่จะเปิดเผยแผนการของงบประมาณปี 67 ของหน่วยงานในวงเงิน 5.8 ล้านล้านบาท ที่จะเข้าวาระพิจารณาสภาฯ ช่วงต้นมกราคม 2567 ให้ สส.ทั้ง 500 คน ช่วยอภิปรายตรวจสอบ เพราะตอนนี้ สำนักงบประมาณถือหลักเกณฑ์พิจารณาจัดสรรงบเพียงหน่วยงานเดียว ที่ตัดเหลือ 3.48 ล้านบาท ใช้หลักเกณฑ์อะไร และงบฯปี 2567 ล้าช้ามากว่าครึ่งปี ซึ่งจะกระทบต่องบประมาณการลงทุน โครงสร้างพื้นฐานหรือการกระตุ้นเศรษฐกิจ ไม่สามารถเบิกจ่ายได้ จึงคาดหวังให้ร่างกฎหมายงบประมาณผ่านความเห็นชอบจากสภาผู้แทนราษฎรโดยเร็ว

 

 

 

ทั้งนี้ นายณัฐพงษ์ ยังกล่าวถึงนโยบายแก้หนี้ของรัฐบาลว่า การแก้หนี้ให้ประชาชนนั้น เป็นประโยชน์ แต่การดำเนินการของรัฐบาลมีความย้อนแย้งในตัวเอง เนื่องจากรัฐบาลบอกจะแก้หนี้ให้ประชาชนและในขณะเดียวกัน รัฐบาลกำลังจะออกพระราชบัญญัติกู้เงินสร้างหนี้สาธารณะให้ประชาชน ชวนประชาชนตั้งคำถามต่อรัฐบาลว่ามีความเหมาะสมหรือไม่ ในโครงการดังกล่าว

 

 

 

 

สำหรับร่างกฎหมายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2568 จะเข้าวาระสภา ฯ ต่อจากงบฯปี 2567 โดยกรรมาธิการชุดนี้ ตั้งใจจะให้มีร่างงบฯปี 2568 ประกบร่างของรัฐบาล ซึ่งหลายประเทศก็มีโมเดลดำเนินการในลักษณะนี้ โดยในช่วงปลายปีที่เป็นช่วงกำหนดการส่งคำของบประมาณปี 2568 ของแต่ละหน่วยรับงบประมาณกรรมาธิการจะเรียกหน่วยงานเข้ามาชี้แจงถึงข้อมูลคำของบประมาณปี 2568 ด้วย

 

 

 

ติดตามเนื้อหาดีๆแบบนี้ได้ที่
Facebook : https://www.facebook.com/innnews.co.th

Twitter : https://twitter.com/innnews

Youtube : https://www.youtube.com/c/INNNEWS_INN

TikTok : https://www.tiktok.com/@inn_news

LINE Official Account : @innnews

 

  • Tiktok
  • Youtube
  • Youtube