Home
|
ข่าว

‘วันนอร์’ ปาฐกถาวันปึกแผ่นสากลของชาวปาเลสไตน์

Featured Image

 

 

‘ประธานวันนอร์’ ปาฐกถาวันปึกแผ่นสากลของชาวปาเลสไตน์ มองเป็นเรื่องซับซ้อน แต่สังคมจำเป็นต้องศึกษาร่วมกัน ชี้แม้เป็นเรื่องทำยาก แต่หากทำสำเร็จจะมีคุณค่า เชื่อฟังข้อมูลรอบด้าน สันติสุขเกิดขึ้น

 

 

 

 

Palestine Solidarity Campaign หรือ PSC Thailand จัดเวทีเนื่องในวันแห่งความเป็นปึกแผ่นสากลกับชาวปาเลสไตน์ ซึ่งตรงกับวันที่ 29 พ.ย. ของทุกปี โดยมีนายวันมูหะมัดนอร์ มะทา ประธานรัฐสภา เป็นประธานในการกล่าวเปิดและแสดงปาฐกถาพิเศษ

 

 

 

 

 

โดยนายวันมูหะมัดนอร์ กล่าวว่า PSC Thailand เป็นองค์กรที่เป็นกลาง ที่มีภารกิจสำคัญที่ต้องการสนับสนุนการเรียกร้องสิทธิมนุษยชนขั้นพื้นฐานและปกป้องความเป็นมนุษย์ โดยเป็นองค์กรอิสระ ไม่เกี่ยวข้องกับพรรคการเมือง หรือองค์กรทางศาสนา ที่ไม่มีการแบ่งแยกอายุ สีผิว ชาติพันธุ์ ทั้งนี้ สิทธิมนุษยชนเป็นสิทธิขั้นพื้นฐานของมนุษย์ และความเป็นธรรมเกิดขึ้นพร้อมกับมนุษย์โลก แต่การเมืองหรือสิ่งต่างๆ อาจทำให้การเคารพกันในฐานะมนุษย์หายไป จึงเป็นเรื่องสำคัญของไทย ที่ต้องการองค์กรการ เพื่อแสวงหาความยุติธรรม ซึ่งการจัดงานในวันนี้ ถือเป็นส่วนสำคัญยิ่ง เพราะองค์การสหประชาชาติกำหนดว่าสิทธิมนุษยชนเป็นสิทธิขั้นพื้นฐาน การจัดการความขัดแย้งต้องปฏิบัติตามสิ่งที่สหประชาชาติกำหนดขึ้น

 

 

 

 

 

 

อีกทั้งการจัดงานครั้งนี้ สอดคล้องกับสถานการณ์ความไม่สงบในปาเลสไตน์ที่เกิดขึ้น ซึ่งในขณะนี้สถานการณ์ปัจจุบัน เรียกว่า เป็นภาวะสงคราม ฝ่ายหนึ่งต้องการจะยึดดินแดน ส่วนอีกฝ่ายหนึ่งต้องการปกป้องสิทธิของตัวเองที่มีอยู่ อย่างไรก็ตาม การที่พูดในวันนี้ก็เป็นสิ่งที่ดี เรื่องของปาเลสไตน์เป็นเรื่องที่มีความลึกลับ สลับซับซ้อน และผู้คนยังไม่เข้าใจในข้อเท็จจริง แม้แต่ตนเองก็ยังยอมรับว่า ยังไม่เข้าใจอย่างลึกซึ้ง เพราะความรู้เกี่ยวกับเรื่องนี้ถูกปกปิด ไม่ให้รู้มาก รับรู้อย่างเดียว ฝ่ายเดียว ที่ต้องการจะรับรู้ ซึ่งไม่ต้องการบอกว่าฝ่ายใดผิดหรือถูก แต่ขึ้นอยู่กับข้อมูลที่ได้รับเพื่อมาตรึกตรองตัดสินใจให้ดี

 

 

 

 

 

 

นายวันมูหะมัดนอร์ กล่าวต่อว่า เรื่องปาเลสไตน์เป็นเรื่องที่สังคมต้องศึกษาร่วมกัน โดยไม่ต้องการชี้ให้เกิดความรุนแรงมากขึ้น แต่ต้องการให้สังคมได้เห็นถึงความยุติธรรม การอยู่ร่วมกันอย่างสันติ ถึงแม้จะเป็นเรื่องที่ทำยาก แต่ความยากนี้ หากทำสำเร็จ จะมีคุณค่าอย่างยิ่ง และส่วนตัวยังมองไม่ออกว่าจะทำอย่างไร แต่การรักษาสิทธิมนุษยชน ถือเป็นสิ่งสำคัญมาก จำเป็นต้องมีองค์กรนี้เกิดขึ้น ช่วงเริ่มต้นคนมองว่าอาจเป็นของฝ่ายใดฝ่ายหนึ่ง แต่ก็อยากให้กำลังใจว่าเรื่องยากเป็นสิ่งที่ต้องทำ เรื่องง่ายเป็นสิ่งที่ไม่ควรละทิ้ง พร้อมเชื่อมั่นว่า เหล่านักวิชาการจะทำให้คนไทยได้เรียนรู้ เพราะมองว่าปัญหาในประเทศไทยไม่ได้น้อย เพราะมีความรู้ไม่รอบด้าน ไม่ฟังเสียงคนอื่น ทำตัวเป็นน้ำเต็มแก้ว จึงมีการแบ่งพรรคแบ่งพวก แบ่งสี แต่ถ้าข้อมูลครบถ้วนรอบด้าน อาศัยความยุติธรรม สันติสุขจะเกิดขึ้น

 

 

 

ติดตามเนื้อหาดีๆแบบนี้ได้ที่
Facebook : https://www.facebook.com/innnews.co.th

Twitter : https://twitter.com/innnews

Youtube : https://www.youtube.com/c/INNNEWS_INN

TikTok : https://www.tiktok.com/@inn_news

LINE Official Account : @innnews

  • Tiktok
  • Youtube
  • Youtube