fbpx
Home
|
ข่าว

“ภูมิธรรม” เตรียมของขวัญปีใหม่ปรับปรุงกม.พาณิชย์ด่วน 35 ฉบับ

Featured Image
กระทรวงพาณิชย์ เผย “ภูมิธรรม” เตรียม ของขวัญปีใหม่ ปรับปรุง กม.พาณิชย์ ด่วน 35 ฉบับ เร่งอำนวยความสะดวกการค้า

 

 

 

นายกีรติ รัชโน ปลัดกระทรวงพาณิชย์ พร้อมด้วย ดร.เสรี นนทสูติ คณะที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ แถลงข่าวการปรับปรุงแก้ไขกฎหมายของกระทรวงพาณิชย์ เพื่อความสะดวกในการประกอบธุรกิจ ตามนโยบายของนายเศรษฐา ทวีสิน นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง สั่งการเร่งด่วน ซึ่งนายภูมิธรรม เวชยชัย รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ ได้สั่งการให้ทุกหน่วยงานในกระทรวงพาณิชย์ ดำเนินการปรับปรุงแก้ไขกฎหมายที่อยู่ในความรับผิดชอบของกระทรวงพาณิชย์

 

 

 

โดยมีปลัดกระทรวงพาณิชย์ในฐานะกรรมการปรับปรุงกฎหมายเพื่อความสะดวกในการประกอบธุรกิจ โดยวัตถุประสงค์ก็เพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่ประชาชนและภาคเอกชนในการดำเนินธุรกิจและกิจกรรมต่างๆ รวมถึงส่งเสริมให้ข้าราชการและเจ้าพนักงานของรัฐทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น โดยได้กำหนดแผนงานปรับปรุงกฎหมายเป็นสองระยะ โดยมีทั้งกฎหมายในระดับพระราชบัญญัติและกฎหมายลำดับรอง

 

 

 

ซึ่งในระยะแรก หรือ Quick win สำหรับกฎหมายในระดับพระราชบัญญัติซึ่งมีทั้งหมด 28 ฉบับ มีกฎหมายที่ต้องปรับปรุงเร่งด่วน 4 ฉบับ ได้แก่ พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ มีการปรับบางมาตราเพื่อให้สอดคล้องกับปัจจุบัน เช่น สิทธิพิเศษของนักแสดง พระราชบัญญัติสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ จะช่วยยกระดับสินค้า GI ให้น่าเชื่อถือและมีคุณภาพมากขึ้น พระราชบัญญัติสภาผู้ส่งทางเรือแห่งประเทศไทย และพระราชบัญญัตินำเข้าส่งออก ในส่วนของกฎหมายลำดับรอง ได้แก่กฎกระทรวงประกาศกระทรวงประกาศกรมเป็นต้น ซึ่งสามารถปรับปรุงแก้ไขได้ภายใน 100 วัน หรือ Quick win

 

 

 

โดยเฉพาะที่เป็นประโยชน์กับประชาชน ซึ่งได้กำหนดเป้าหมายปรับปรุงแก้ไขได้ 31 ฉบับใน 100 วัน (Quick win) ในส่วนกฎหมายที่เหลือจะทยอยปรับปรุงต่อไปโดยเร็วภายใน 6-18 เดือน โดยการปรับปรุงกฎหมาย ที่กล่าวมาจะเป็นประโยชน์กับประชาชนและผู้ประกอบธุรกิจทั้งรายเล็กรายใหญ่ และยังสนับสนุนนโยบาย Soft Power ของทางรัฐบาล เช่นพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พระราชบัญญัติสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ รวมถึงพระราชบัญญัตินำเข้าส่งออกในเรื่องของกองทุนส่งเสริมการนำเข้าส่งออก คาดว่าจะแล้วเสร็จภายใน 31 ธันวาคม 2566 เพื่อเป็นของขวัญปีใหม่ให้กับประชาชน

 

 

 

นอกจากนี้ การปรับปรุงแก้ไขกฎหมายของกระทรวงพาณิชย์ยังมีกระบวนการเจาะประเด็นและรับฟังความคิดเห็นเพิ่มเติมซึ่งทำงานควบคู่ไปกับคณะกรรมการปรับปรุงกฎหมายเพื่ออำนวยความสะดวกในการประกอบธุรกิจโดยมีการพูดคุยกับผู้มีส่วนได้เสียเพื่อรวบรวมประเด็นเพิ่มเติมหากมีมีความจำเป็นต้องปรับปรุงแก้ไขกฎหมายหรือกฎระเบียบที่เกี่ยวข้องเพิ่มเติม เช่น พระราชบัญญัติการตอบโต้การทุ่มตลาดและอุดหนุนซึ่งสินค้าจากต่างประเทศ และกฎหมายลำดับรองที่เกี่ยวข้อง โดยจะบูรณาการการทำงานร่วมกับคณะกรรมการปรับปรุงกฎหมายเพื่ออำนวยความสะดวกในการประกอบธุรกิจ

 

 

 

 

 

 

 

ติดตามเนื้อหาดีๆแบบนี้ได้ที่
Facebook : https://www.facebook.com/innnews.co.th

Twitter : https://twitter.com/innnews

Youtube : https://www.youtube.com/c/INNNEWS_INN

TikTok : https://www.tiktok.com/@inn_news

LINE Official Account : @innnews

  • Tiktok
  • Youtube
  • Youtube