Home
|
ข่าว

นายกฯอีกไม่กี่วันเตรียมส่งหนังสือถามกฤษฎีกาพ.ร.บ.เงินกู้

Featured Image
นายกฯ อีกไม่กี่วัน เตรียมส่งหนังสือถาม กฤษฎีกา ออก พ.ร.บ.เงินกู้ แจกเงินดิจิทัล ยัน ยังอยู่ในไทม์ไลน์

 

 

 

 

 

นายเศรษฐา ทวีสิน นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง กล่าวถึงการชี้แจง ถึงเหตุผลการออก พ.ร.บ.เงินกู้ 5 แสนล้านบาท ว่า เป็นเรื่องที่เราเข้ามาบริหารประเทศพูดคุยหลายภาคส่วน เป็นเรื่องที่หลายภาคส่วนเรียกร้องมา ว่า พ.ร.บ. เงินกู้ ต้องผ่าน คณะรัฐมนตรี (ครม.) ซึ่งคณะรัฐมนตรีเป็น ตัวแทนของ สส. ส่วน สส. เป็นตัวแทนประชาชนถ้าผ่านคณะรัฐมนตรีก็ถือว่าผ่านความเห็นชอบของประชาชน ขณะที่ทางกฤษฎีกาก็จะพิจารณาว่าถูกต้องตามหลักหรือไม่ หากผ่านก็แสดงว่าเห็นชอบ การที่เราต้องผ่านระบบรัฐสภา ก็จะเป็นการชี้แจงรายละเอียด ให้สภาได้มีการซักถาม ก็อยากให้ผ่านทุกขั้นตอน แม้อาจจะล่าช้าไปบ้าง แต่ก็เป็นเรื่องที่โปร่งใส และตรวจสอบได้

 

 

 

เมื่อถามว่า นายจุลพันธุ์ อมรวิวัฒน์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลังออกมาระบุว่ายังไม่ได้ส่ง หนังสือสอบถามไปยังคณะกรรมการกฤษฎีกาถึงเรื่องการออก พ.ร.บ.เงินกู้5 แสนล้านบาทนั้น นายกรัฐมนตรี ระบุ ยังไม่พูดคุยกัน ตนได้พูดคุยกับกฤษฎีกา ท่านบอกว่าให้ทำให้ถูกต้องตามขั้นตอน ซึ่งเป็นครั้งเดียวที่ได้พูดคุยกับกฤษฎีกา

 

 

 

เมื่อถามย้ำว่า รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลัง ระบุยังไม่ได้ส่งเรื่องไปยังกฤษฎีกา นายกรัฐมนตรี กล่าวว่า ยังไม่ทราบ ต้องถามนายจุลพันธ์ว่ามีขั้นตอนอย่างไร ส่วนจะทำให้กรอบระยะเวลาล่าช้าออกไปหรือไม่ เพราะเดิมวางว่าจะเริ่ม โครงการในช่วงเดือนพฤษภาคม 2567 นายกรัฐมนตรี ระบุว่า ก็คงอีกไม่กี่วัน เดี๋ยวก็คงจะส่งแล้ว ยืนยันว่า ยังอยู่ในไทม์ไลน์เดิม

 

 

ติดตามเนื้อหาดีๆแบบนี้ได้ที่
Facebook : https://www.facebook.com/innnews.co.th

Twitter : https://twitter.com/innnews

Youtube : https://www.youtube.com/c/INNNEWS_INN

TikTok : https://www.tiktok.com/@inn_news

LINE Official Account : @innnews

  • Tiktok
  • Youtube
  • Youtube