fbpx
Home
|
ข่าว

“ภูมิธรรม” ยันรัฐพร้อมแก้ระเบียบเพื่อประโยชน์ต่อการค้า

Featured Image
“ภูมิธรรม” ยันรัฐพร้อมแก้ระเบียบเพื่อประโยชน์ต่อการค้า ย้ำต้องกล้าคิดนอกกรอบ การเดินทางออกต่างประเทศของนายกรัฐมนตรีไม่เสียเปล่า

 

 

ในงานสัมมนาหอการค้าทั่วประเทศ ครั้งที่ 41 นายภูมิธรรม เวชยชัย รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ ปาฐกถาพิเศษ เรื่อง “พาณิชย์ยุคใหม่ การค้าไทยเชื่อมโลก” ว่า รัฐพร้อมฟังและนำข้อเสนอของภาคเอกชนที่มีประสบการนำไปปฏิบัติตามที่ภาคเอกชนได้ระบุ โดยภาคเอกชนมีประสบการณ์และเป็นหัวใจสำคัญในการฟื้นเศรษฐกิจและเป็นหัวหอกในการเดินหน้าโดยรัฐจะเป็นผู้สนับสนุนและเอื้ออำนวยให้ไปถึงจุดหมาย

 

 

โดยขอให้การสัมมนาในครั้งนี้เป็นการเตรียมความพร้อมในฐานะรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ที่มีหน้าที่ในการขับเคลื่อนนโยบายของรัฐบาลไปสู่ความสำเร็จในภาวะที่ประเทศกำลังอยู่ในภาวะวิกฤตที่ต่อเนื่องมา ครั้งนี้ถือเป็นโอกาสที่ดีที่รัฐบาลจะได้ผลักดันร่วมกับภาคเอกชนทำให้การทำงานส่งเสริมการค้าการพัฒนาผู้ประกอบการดูแลผู้บริโภค

 

 

การจะสำเร็จก็คือการอาศัยความร่วมมือระหว่างกัน วันนี้โลกได้เปลี่ยนแปลงไปมากระเบียบเศรษฐกิจและการค้าเปลี่ยนไปมาก บทบาทการค้ายุคใหม่เราต้องขับเคลื่อนด้วยความเร็ว ความรู้ควบคู่ไปกับการสร้างสมดุลให้เกิดขึ้นในโลก เป็นสมดุลที่ให้เกิดความยั่งยืนที่จะทำให้เกิดความสมานฉันท์ยุติธรรม และต้องการความร่วมมือจากทุกคน

 

 

เวลานี้กฎระเบียบของประเทศบางส่วนไม่ได้เอื้ออำนวยที่จะแข่งขันกับต่างประเทศ ได้ยินคำพูดจากผู้ประกอบการพบว่าสิ่งต่างๆคาราคาซังมานานทำให้เกิดความเบื่อหน่ายจนไม่สามารถแข่งขันได้ทำให้พลังในการก้าวไปข้างหน้าของภาคเอกชนในการสร้างรายได้เข้าประเทศไปไม่ถึงที่สุด

 

 

รัฐจึงมุ่งที่จะแก้ไขโดยถือเป็นภารกิจเร่งด่วนที่รัฐบาลจะเร่งดำเนินการ เพื่อทำให้การขับเคลื่อนการค้าของประเทศไทยเชื่อมโยงไปกับโลก ทำให้การทำงานเชื่อมโยงระหว่างรัฐและเอกชน เดินไปข้างหน้าได้ ทำให้เกิดความสมดุลทุกภาคส่วนทั้งประชาชน ผู้บริโภค เกษตรกร ผู้ผลิต ผู้ประกอบการ

 

 

 

วันนี้ในส่วนของกระทรวงพาณิชย์อยู่ระหว่างความขัดแย้งของทุกส่วน ผู้ผลิตต้องการต้นทุนต่ำขายผลผลิตได้ราคาดี ผู้บริโภคอยากได้ของถูกจะได้ลดค่าใช้จ่าย ผู้ประกอบการอยากให้ทุกอย่างสมดุลเพื่อให้เกิดความพอเพียงในการดูแลผู้ผลิตได้

 

 

 

“ภูมิธรรม”ยันรัฐพร้อมแก้ระเบียบเพื่อประโยชน์ต่อการค้า ย้ำต้องกล้าคิดนอกกรอบ การเดินทางออกต่างประเทศของนายกรัฐมนตรีไม่เสียเปล่า

 

 

ในงานสัมมนาหอการค้าทั่วประเทศ ครั้งที่ 41 นายภูมิธรรม เวชยชัย รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ ปาฐกถาพิเศษ เรื่อง “พาณิชย์ยุคใหม่ การค้าไทยเชื่อมโลก” ว่า รัฐพร้อมฟังและนำข้อเสนอของภาคเอกชนที่มีประสบการนำไปปฏิบัติตามที่ภาคเอกชนได้ระบุ โดยภาคเอกชนมีประสบการณ์และเป็นหัวใจสำคัญในการฟื้นเศรษฐกิจและเป็นหัวหอกในการเดินหน้าโดยรัฐจะเป็นผู้สนับสนุนและเอื้ออำนวยให้ไปถึงจุดหมาย

 

 

โดยขอให้การสัมมนาในครั้งนี้เป็นการเตรียมความพร้อมในฐานะรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ที่มีหน้าที่ในการขับเคลื่อนนโยบายของรัฐบาลไปสู่ความสำเร็จในภาวะที่ประเทศกำลังอยู่ในภาวะวิกฤตที่ต่อเนื่องมา ครั้งนี้ถือเป็นโอกาสที่ดีที่รัฐบาลจะได้ผลักดันร่วมกับภาคเอกชนทำให้การทำงานส่งเสริมการค้าการพัฒนาผู้ประกอบการดูแลผู้บริโภค

 

 

การจะสำเร็จก็คือการอาศัยความร่วมมือระหว่างกัน วันนี้โลกได้เปลี่ยนแปลงไปมากระเบียบเศรษฐกิจและการค้าเปลี่ยนไปมาก บทบาทการค้ายุคใหม่เราต้องขับเคลื่อนด้วยความเร็ว ความรู้ควบคู่ไปกับการสร้างสมดุลให้เกิดขึ้นในโลก เป็นสมดุลที่ให้เกิดความยั่งยืนที่จะทำให้เกิดความสมานฉันท์ยุติธรรม และต้องการความร่วมมือจากทุกคน

 

 

 

เวลานี้กฎระเบียบของประเทศบางส่วนไม่ได้เอื้ออำนวยที่จะแข่งขันกับต่างประเทศ ได้ยินคำพูดจากผู้ประกอบการพบว่าสิ่งต่างๆคาราคาซังมานานทำให้เกิดความเบื่อหน่ายจนไม่สามารถแข่งขันได้ทำให้พลังในการก้าวไปข้างหน้าของภาคเอกชนในการสร้างรายได้เข้าประเทศไปไม่ถึงที่สุด รัฐจึงมุ่งที่จะแก้ไขโดยถือเป็นภารกิจเร่งด่วนที่รัฐบาลจะเร่งดำเนินการ เพื่อทำให้การขับเคลื่อนการค้าของประเทศไทยเชื่อมโยงไปกับโลก ทำให้การทำงานเชื่อมโยงระหว่างรัฐและเอกชน เดินไปข้างหน้าได้ ทำให้เกิดความสมดุลทุกภาคส่วนทั้งประชาชน ผู้บริโภค เกษตรกร ผู้ผลิต ผู้ประกอบการ

 

 

 

วันนี้ในส่วนของกระทรวงพาณิชย์อยู่ระหว่างความขัดแย้งของทุกส่วน ผู้ผลิตต้องการต้นทุนต่ำขายผลผลิตได้ราคาดี ผู้บริโภคอยากได้ของถูกจะได้ลดค่าใช้จ่าย ผู้ประกอบการอยากให้ทุกอย่างสมดุลเพื่อให้เกิดความพอเพียงในการดูแลผู้ผลิตได้

 

 

 

รัฐบาลพรรคเพื่อไทย มีความคิดนอกกรอบและทำให้เกิดสิ่งดีๆเพิ่มขึ้นได้ เช่นวงการสุขภาพ โครงการ 30 บาทรักษาทุกโรค ตอนริเริ่มก็มีคนคัดค้านแต่ทุกวันนี้ถือเป็นประโยชน์ การสะสมประสบการณ์จึงถือว่ามีส่วนสำคัญและเกิดประโยชน์กับทุกคนจึงมีความจำเป็นที่จะต้องกล้าคิดนอกกรอบ ในแบบเดิมๆ แต่ประเทศก็ยังมีข้อกฎหมายการคิด อาจมีข้อติดขัด หากมีการแก้ไขเชื่อว่าภาครัฐพร้อมที่จะเดินหน้าไม่ให้เป็นอุปสรรคต่อการทำการค้าทำรายได้เข้าประเทศหรือทำให้เศรษฐกิจเติบโตขึ้น

 

 

โดยภายในสิ้นเดือนธันวาคมนี้จะสามารถประกาศแก้ไขกฎหมายและพระราชบัญญัติได้อย่างน้อย 4 ฉบับ ให้ผ่าน ครม. เพื่อเพื่อให้เกิดประโยชน์ต่อการทำการค้ารวมถึงแก้ไขกฎระเบียบต่างๆของกระทรวงให้ได้มากที่สุด

 

 

 

วันนี้ต้องขอบคุณประธานหอการค้าไทย ในการสร้างคนรุ่นใหม่เข้ามา และใช้บริษัทใหญ่เป็นพี่เลี้ยงในการดูแลคนตัวเล็ก เพื่อให้สังคมอยู่ได้อย่างปกติสุข ทำให้เกิดการค้ายุคใหม่รวมตัวกันให้เกิดความแข็งแรงภายในเพื่ออนาคตจะสามารถสู้กับตลาดการค้าของโลกได้

 

 

 

และสำหรับการเดินทางเยือนต่างประเทศของนายกรัฐมนตรีนั้น นายภูมิธรรม ระบุว่า เชื่อการเดินทางออกต่างประเทศของนายกรัฐมนตรี เป็นการเรียกความเชื่อมั่นโดยเฉพาะการเดินทางไปยังประเทศใหญ่และประเทศที่เป็นเป้าหมายสำคัญของไทย อยากให้ข้าราชการทุกภาคส่วนโดยเฉพาะกระทรวงการต่างประเทศไม่ใช้ธรรมเนียมปฏิบัติเดิมๆ แต่จะต้องสร้างความสัมพันธ์ที่นำไปสู่ลู่ทางการค้าและประโยชน์ให้เอกชนไปสานต่อได้อย่างต่อเนื่อง

 

 

 

ซึ่งในส่วนของกระทรวงพาณิชย์เมื่อนายกรัฐมนตรีทำแล้ว กระทรวงพาณิชย์จะเดินตาม ถือเป็นการเก็บเกี่ยวตามการเดินทางของนายกรัฐมนตรีเพื่อไม่ให้เสียเปล่า ไม่สามารถปล่อยให้นายกรัฐมนตรีทำงานคนเดียวได้จะต้องทำงานสนับสนุนกัน เพื่อให้เกิดผลเป็นรูปธรรมให้ได้มากที่สุด โดยการสร้างความสัมพันธ์ในรูปแบบที่ไม่เป็นทางการจะเป็นแนวทางในการขับเคลื่อนเพื่อสานความสัมพันธ์ที่มั่นคงขึ้นในอนาคต

 

 

 

 

 

 

 

ติดตามเนื้อหาดีๆแบบนี้ได้ที่
Facebook : https://www.facebook.com/innnews.co.th

Twitter : https://twitter.com/innnews

Youtube : https://www.youtube.com/c/INNNEWS_INN

TikTok : https://www.tiktok.com/@inn_news

LINE Official Account : @innnews

  • Tiktok
  • Youtube
  • Youtube