Home
|
ข่าว

นายกฯสั่งเพิ่มพนักงานสอบสวนหญิง

Featured Image
นายกฯ เอาใจเครือข่ายสตรี สั่งเพิ่มพนักงานสอบสวนหญิง ดูแลคดีละเมิดทางเพศ เตรียมเสนอแก้กฎหมาย ลาคลอด ”จ่าย98วัน”

นางสาวรัชดา ธนาดิเรก รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า การแก้ปัญหาความรุนแรงในครอบครัวและการละเมิดทางเพศ นับเป็นอีกเรื่องหนึ่งที่ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม ให้ความสำคัญและติดตามอย่างต่อเนื่อง อีกทั้งเป็นเรื่องที่ต้องประสานการทำงานกับหลายหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอย่างใกล้ชิด โดยแนวทางหนึ่งที่นายกรัฐมนตรีได้ผลักดันและสอดรับกับข้อเสนอของกลุ่มเครือข่ายสตรี คือการเพิ่มจำนวน พนักงานสอบสวนหญิง เพื่อทำหน้าที่สอบสวน และดูแลเด็ก สตรี ให้ได้รับการบริการที่เท่าเทียม รวมถึงได้รับความช่วยเหลืออย่างเข้าใจระหว่างผู้หญิงถึงผู้หญิง ทั้งนี้ เมื่อวันที่ 12 มี.ค.ที่ผ่านมา นายกรัฐมนตรีได้สั่งการในที่ประชุมคณะกรรมการตำรวจแห่งชาติ (ก.ต.ช.) ให้เพิ่มจำนวนพนักงานสอบสวนหญิงเพื่อบริการประชาชน โดยสำนักงานตำรวจแห่งชาติจะรับเพิ่มอีก 100 คน เร็วๆนี้ คุณวุฒินิติศาสตร์บัณฑิต เพื่อทำหน้าที่เป็นพนักงานสอบสวนตามสถานีตำรวจภูธร (สภ.) และสถานีตำรวจนครบาล (สน.) จากที่มีอยู่ปัจจุบัน 733 คน

นอกจากนี้ นายกรัฐมนตรียังได้ติดตามเรื่องการปรับปรุงแก้ไขพระราชบัญญัติ (พ.ร.บ.) ประกันสังคม พ.ศ.2533 มาตรา 67 เรื่องการหยุดงานเพื่อการคลอดบุตร ที่ปัจจุบันเป็นการเหมาจ่ายในอัตราครั้งละ 50 เปอร์เซ็นต์ของค่าจ้างตามมาตรา 57 เป็นเวลา 90 วัน ให้เป็น 98 วัน ซึ่งสอดคล้องกับสิทธิลาคลอดที่กำหนดในพ.ร.บ.คุ้มครองแรงงาน ซึ่งนายสุชาติ ชมกลิ่น รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน ได้รายงานต่อนายกรัฐมนตรีว่าได้ยกร่างแก้ไขเป็น 98 วัน แล้ว แต่เนื่องจากยังมีประเด็นอื่นอีกที่ต้องปรับแก้ในพ.ร.บ.ด้วยเพื่อให้เกิดประโยชน์แก่ประชาชนมากขึ้น จึงมีขั้นตอนที่ต้องใช้เวลาอีกสักระยะ และจะรีบเสนอให้คณะรัฐมนตรี (ครม.) พิจารณาในทันทีเมื่อทุกอย่างเรียบร้อย ทั้งนี้ นายกรัฐมนตรีขอบคุณเครือข่ายสตรีที่ทำหน้าที่เป็นปากเป็นเสียง สะท้อนปัญหาและข้อเสนอแนะต่อภาครัฐ ซึ่งนายกรัฐมนตรีได้รับทราบมาตลอด และกำชับให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเปิดพื้นที่ให้เกิดการทำงานร่วมกัน

 

ติดตามเนื้อหาดีๆแบบนี้ได้ที่

Facebook : https://www.facebook.com/innnews.co.th

Twitter : https://twitter.com/innnews

Youtube : https://www.youtube.com/c/INNNEWS_INN

TikTok : https://www.tiktok.com/@inn_news

  • Tiktok
  • Youtube
  • Youtube