Home
|
ข่าว

สปส.มอบสิทธิประโยชน์ฯ ทายาท แรงงานไทยในอิสราเอล

Featured Image
รมว.แรงงาน สั่ง สปส. มอบสิทธิประโยชน์ผู้ประกันตน ทายาท แรงงานไทยในอิสราเอล

 

นายพิพัฒน์ รัชกิจประการ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน เปิดเผยถึงความคืบหน้าการให้ความช่วยเหลือแรงงานไทยที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ความไม่สงบในประเทศอิสราเอลของแรงงานไทยที่เสียชีวิตจากเหตุการณ์ดังกล่าวว่า ในเรื่องนี้ผมได้ติดตามความคืบหน้าการให้ความช่วยเหลือเยียวยาแรงงานไทยที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ความไม่สงบในอิสราเอลอย่างใกล้ชิด และได้สั่งการให้สำนักงานประกันสังคมตรวจสอบสิทธิ์ของแรงงานไทยที่เสียชีวิตว่าเคยเป็นผู้ประกันตนมาก่อนหรือไม่เพื่อเร่งให้ความช่วยเหลือสิทธิประโยชน์จากกองทุนประกันสังคมโดยเร็วที่สุด

 

 

ในเรื่องนี้ผมได้รับรายงานจากสำนักงานประกันสังคมว่า จากการตรวจสอบสิทธิแรงงานไทยที่เสียชีวิตในอิสราเอลทั้งหมด พบว่า ผู้เสียชีวิตเหล่านี้ เคยทำงานในบริษัทในประเทศไทยและสมัครเป็นผู้ประกันตนมาก่อน จากนั้นได้เดินทางไปทำงานในประเทศอิสราเอล และเมื่อมาเสียชีวิตจากเหตุการณ์ดังกล่าวจึงเกิดสิทธิประโยชน์จากกองทุนประกันสังคมขึ้น ในจำนวนนี้เป็นผู้ประกันตน 29 ราย

 

 

 

จากทั้งหมด 34 ราย โดยสำนักงานประกันสังคมจะจ่ายให้กับทายาทผู้มีสิทธิตามกฎหมายประกันสังคม รวมเป็นเงินประโยชน์ทดแทนที่จ่ายให้กับทายาทผู้เสียชีวิต จำนวน 1,186,507.55 บาท

 

 

 

แบ่งเป็น 1) เที่ยวบินที่ LY 083 ซึ่งเดินทางถึงสนามบินสุวรรณภูมิเมื่อวันที่ 20 ตุลาคม 2566 เวลา 08.50 น. เป็นเงินค่าทำศพ เงินสงเคราะห์กรณีตาย และเงินสะสมกรณีชราภาพของผู้เสียชีวิต จำนวน 8 ราย 2) เที่ยวบินที่ LY 083 เดินทางถึงสนามบินสุวรรณภูมิเมื่อวันที่ 26 ตุลาคม 2566 เวลา 10.35 น. จำนวน 7 ราย เป็นเงินสะสมกรณีชราภาพของผู้เสียชีวิต

 

 

 

โดยจะจ่ายให้ทายาท จำนวน 5 ราย 3) เที่ยวบินที่ LY 083 เดินทางถึงสนามบินสุวรรณภูมิเมื่อวันที่ 1 พฤศจิกายน 2566 เวลา 12.40 น. จำนวน 11 ราย เป็นเงินสะสมกรณีชราภาพของผู้เสียชีวิต โดยจะจ่ายให้ทายาทผู้มีสิทธิตามกฎหมาย จำนวน 10 ราย และ 4) เที่ยวบินที่ LY 081 ที่จะเดินทางถึงสนามบินสุวรรณภูมิในวันนี้ (9 พ.ย.66) เวลา 12.15 น. จำนวน 8 ราย เป็นเงินสะสมกรณีชราภาพของผู้เสียชีวิต โดยจะจ่ายให้ทายาท จำนวน 6 ราย เป็นเงินค่าทำศพ เงินสงเคราะห์กรณีตาย และเงินสะสมกรณีชราภาพของผู้เสียชีวิต

 

 

 

 

 

ด้าน นายบุญสงค์ ทัพชัยยุทธ์ เลขาธิการสำนักงานประกันสังคม กล่าวเพิ่มเติมว่า สำนักงานประกันสังคมได้ขานรับนโยบายของท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานที่ให้การช่วยเหลือเยียวยาแรงงานไทยที่เสียชีวิตจากสถานการณ์ความไม่สงบในอิสราเอลเป็นไปด้วยความเรียบร้อย ผมจึงได้สั่งการให้สำนักงานประกันสังคมจังหวัดทุกจังหวัดในพื้นที่ภูมิลำเนาของแรงงานไทยที่เสียชีวิตเร่งมอบสิทธิประโยชน์กองทุนประกันสังคมแก่ทายาทแรงงานไทยที่เสียชีวิตจากอิสราเอล เพื่อให้ได้รับสิทธิ์พึงได้ตามกฎหมายโดยเร็วที่สุด ทั้งนี้ สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่สายด่วนกระทรวงแรงงาน 1506 กด 1 สำนักงานประกันสังคม

 

 

 

 

 

ติดตามเนื้อหาดีๆแบบนี้ได้ที่
Facebook : https://www.facebook.com/innnews.co.th

Twitter : https://twitter.com/innnews

Youtube : https://www.youtube.com/c/INNNEWS_INN

TikTok : https://www.tiktok.com/@inn_news

LINE Official Account : @innnews

 

 

 

 

  • Tiktok
  • Youtube
  • Youtube