fbpx
Home
|
ข่าว

กกต.สัมมนาการประเมินผล-ถอดบทเรียนการจัดเลือกตั้งฯ

Featured Image
สนง.กกต.จับมือฝ่ายวิชาการ จัดงานสัมมนานำเสนอผลโครงการ “การประเมินผลและถอดบทเรียนการจัดการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร เป็นการเลือกตั้งทั่วไป พ.ศ. 2566”

 

นายแสวง บุญมี เลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้ง หรือ กกต. เป็นประธานเปิดงานสัมมนา”การประเมินผลและถอดบทเรียนการจัดการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร เป็นการเลือกตั้งทั่วไป พ.ศ. 2566″ เพื่อประเมินผล การจัดการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร เป็นการเลือกตั้งทั่วไป พ.ศ. 2566 ในวันที่ 14 พฤษภาคม 2566 ศึกษาปัญหา อุปสรรค และถอดบทเรียนการจัดการเลือกตั้งดังกล่าว ผลของการศึกษาจะได้นำมาพัฒนาให้การจัดการเลือกตั้งในอนาคตมีประสิทธิภาพ ทั้งในแง่ทรัพยากร กระบวนการ และผลลัพธ์ที่เกิดขึ้น

 

ทั้งนี้ ผู้เข้าร่วมงานจะได้รับฟังการสัมมนานำเสนอผลโครงการ “การประเมินผลและถอดบทเรียนการจัดการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร เป็นการเลือกตั้งทั่วไป พ.ศ. 2566” โดย ศาสตราจารย์ ดร.สิริพรรณ นกสวน สวัสดี คณะรัฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย อาจารย์ ดร.ปุรวิชญ์ วัฒนสุข คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ตัวแทนจากทีมวิจัย การระดมความคิดเห็น มุมมองจากผู้สมัครรับเลือกตั้ง โดย ดร.ธีรรัตน์ สำเร็จวาณิช สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรกรุงเทพมหานคร พรรคเพื่อไทย การระดมความคิดเห็น มุมมองจากนักวิชาการ โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปริญญา เทวานฤมิตรกุล คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ระดมความคิดเห็น มุมมองจากสื่อมวลชน โดย คุณธนกร วงษ์ปัญญา บรรณาธิการข่าว The Standard

 

นอกจากนี้นายแสวงยังเปิดเผยว่าขณะนี้ กกต.ได้รับรองผลการเลือกตั้งซ่อมสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร เขต 3 จังหวัดระยอง เรียบร้อยแล้ว หลังจาก คณะกรรมการการเลือกตั้ง จังหวัดระยองได้สรุป และเน้นการประกาศผลการเลือกตั้งแล้ว โดยมีนายพงศธร ศรเพชรนรินทร์ จากก้าวไกล เป็นผู้ชนะการเลือกตั้ง โดยทางสำนักงานกกต.จะ เปิดให้มีการรับใบรับรองการเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร และเข้ารายงานตัวต่อสำนักงานกกต. ได้ตั้งแต่วันที่ 20 กันยายน เป็นต้นไปในเวลาทำการ เวลา 08.00-16.00 น. ที่ ชั้น 5 อาคารสำนักงานกกต.

 

อย่างไรก็ตาม การประกาศผลการเลือกตั้งตามกฎหมายนั้นได้มีการตรวจสอบการร้องเรียนตามข้อร้องเรียนต่างๆแล้วโดยไม่พบการกระทำความผิดจึงได้มีการประกาศรับรองผลการเลือกตั้ง

 

นอกจากนี้ยัง ได้มีการถามถึงความพร้อมของทางกกต.ที่จะมีการเตรียมเลือกตั้งใหญ่ในส่วนของสว.ปีหน้า เลขาธิการกกต.ระบุว่า การจัดการเลือกตั้งเป็นไปตามวาระ ทางสำนักงานได้มีการเตรียมความพร้อมรองรับในภาพรวมอยู่แล้วเชื่อว่าไม่น่าจะมีปัญหาอะไรโดยได้มีการวางแผนงานมาอย่างต่อเนื่อง

 

และสำหรับความคืบหน้าการตรวจสอบบัญชีรายชื่อประชาชนกว่า 2 แสนรายชื่อ เพื่อทำประชามติจัดทำรัฐธรรมนูญ ขณะนี้ตรวจสอบเสร็จเรียบร้อยแล้วโดย มีประชาชนที่มีคุณสมบัติครบถ้วนกว่า 1.5 แสนรายโดยได้มีการส่งรายชื่อทั้งหมดให้ทางเลขาธิการคณะรัฐมนตรีแล้ว

 

 

 

 

 

 

ติดตามเนื้อหาดีๆแบบนี้ได้ที่

Facebook : https://www.facebook.com/innnews.co.th

Twitter : https://twitter.com/innnews

Youtube : https://www.youtube.com/c/INNNEWS_INN

TikTok : https://www.tiktok.com/@inn_news

LINE Official Account : @innnews

  • Tiktok
  • Youtube
  • Youtube