Home
|
ข่าว

สส.ปชป.อภิปรายฯนโยบายรบ.เสนอแนวทางบันได 6 ขั้นแก้ค่าไฟแพง

Featured Image
“ชัยชนะ” สส.ประชาธิปัตย์ อภิปรายฯ นโยบายรัฐบาล เสนอแนวทางบันได 6 ขั้น แก้ปัญหาค่าไฟแพง จี้หยุดผูกขาสัมปทาน

 

 

นายชัยชนะ เดชเดโช สส.นครศรีธรรมราช พรรคประชาธิปัตย์ อภิปรายนโยบายรัฐบาลด้านพลังงานว่า จากการติดตามการแถลงนโยบายของนายกรัฐมนตรีต่อรัฐสภา ยังไม่เห็นนโยบายที่จะช่วยเหลือประชาชนในด้านพลังงาน ไม่ว่าจะเป็นการลดค่าไฟ ลดค่าน้ำมันอย่างไร ด้วยวิธีไหน ใช้งบประมาณเท่าไหร่

 

 

ระยะเวลาที่ผ่านมาประชาชนต้องจ่ายค่าไฟที่อยู่อาศัย และประเภทอื่น 4-6 บาท และได้รับผลกระทบทั้งทางตรงและทางอ้อม ทั้งภาคธุรกิจ และภาคเกษตรกรรม ในขณะที่ภาครัฐยังใช้งบประมาณภาษีประชาชน ปีละ 49,000 ล้านต่อปี เพื่อจ่ายในสิ่งที่เราไม่ได้ใช้ หรือเรียกว่าจ่ายค่าโง่บนความเดือดร้อนของประชาชน

 

 

ทั้งนี้ ตนและพรรคประชาธิปัตย์ มีข้อเสนอ แนวทางบันได 6 ขั้น ที่จะแก้ไขปัญหาพลังงานให้ลดลง และถูกลง ซึ่งเป็นแนวทางที่รัฐบาลควรนำไปใช้ ดังนี้

 

1.ขอให้ตรึงค่าเอฟทีกับผู้ใช้ไฟฟ้าทุกกภาคส่วน ทั้งภาคครัวเรือน ภาคธุรกิจ และภาคเกษตรกรรม

2.ขอให้หยุดการอนุมัติโรงไฟฟ้าเอกชนรายใหม่ ทั้งในและต่างประเทศ และนำเข้าจาก สปป.ลาว เพราะขณะนี้ไฟฟ้าล้วนระบบ ทำให้สัดส่วนการผลิตไฟฟ้าของภาครัฐน้อยกว่ากฎหมายรัฐธรรมนูญกำหนดเป็นสาเหตุสำคัญที่ทำให้ค่าไฟแพง

3.ให้รัฐบริการจัดการต้นทุนค่าก๊าซธรรมชาติ โดยกำกับดูแลให้ ปตท. ซึ่งเป็นรัฐวิสาหกิจ และเป็นผู้ดำเนินการจัดหาก๊าซธรรมชาติรายใหญ่ ดำเนินการจัดหาก๊าซธรรมชาติ และจำหน่ายให้รัฐวิสาหกิจด้วยกัน เพื่อประโยชน์แห่งรัฐและประชาชนโดยรวม

4.ทบทวนสัญญาซื้อขายไฟฟ้าที่เอื้อให้เอกชน ในลักษณะพร้อมจ่ายภายใต้เงื่อนไขไม่ใช้ไม่ใช้ก็ต้องจ่าย

5.เร่งสนับสนุนส่งเสริมให้ประชาชนพึ่งพาตนเองด้านพลังงาน ด้วยการติดตั้งระบบ การผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์บนหลังคาบ้านและการคิดค่าไฟฟ้าแบบหักลบกลบหน่วย จากการรับซื้อไฟฟ้า ส่วนเกินจากการเข้าสู่ระบบ

6.หยุดผูกขาดสัมปทานรัฐกับบริษัทใดบริษัทหนึ่ง

 

 

สำหรับบันได 6 ขั้นนี้ พรรคประชาธิปัตย์ ฝากไปถึงนายกรัฐมนตรี ในการแก้ไขปัญหาไฟฟ้าราคาแพงด้วย

 

 

 

 

 

 

 

 

ติดตามเนื้อหาดีๆแบบนี้ได้ที่
Facebook : https://www.facebook.com/innnews.co.th

Twitter : https://twitter.com/innnews

Youtube : https://www.youtube.com/c/INNNEWS_INN

TikTok : https://www.tiktok.com/@inn_news

LINE Official Account : @innnews

  • Tiktok
  • Youtube
  • Youtube