fbpx
Home
|
ข่าว

กกต.ยกคำร้อง “พงศธร” ขาดคุณสมบัติลงสมัครลต.ซ่อม

Featured Image
กกต.ยกคำร้อง “พงศธร ศรเพชรนรินทร์” ขาดคุณสมบัติ ลงเลือกตั้งซ่อมระยอง แจ้งความประสงค์ ไม่ยินยินยอมให้ก้าวไกลเสนอชื่อเป็นผู้สมัครส.ส. แบบบัญชีรายชื่อ

 

 

เว็บไซต์สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) เผยแพร่คำวินิจฉัยกกต.ยกคำร้องกรณีนายพงศธร ศรเพชรนรินทร์ผู้สมัครสส.เขต 3 จ.ระยอง แทนตำแหน่งที่ว่าง พรรคก้าวไกล ถูกร้องว่ากระทำการฝ่าฝืนพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ (พ.ร.ป.) ว่าด้วยการเลือกตั้งสส.2561 มาตรา 43 ประกอบระเบียบว่าด้วยการเลือกตั้งสส. 2566 ข้อ 88 เนื่องจากนายพงศธร เป็นบุคคลที่มีรายชื่ออยู่ในบัญชีรายชื่อผู้สมัครส.ส. แบบบัญชีรายชื่อพรรคก้าวไกล

 

 

โดยกกต.เห็นว่า จากการตรวจสอบข้อเท็จจริงรับฟังได้ว่า นายพงศธรเป็นผู้สมัครสส.แบบบัญชีรายชื่อของพรรคก้าวไกล ลำดับที่ 52 ตามประกาศกกต. ลงวันที่ 24 เม.ย. 66 เรื่อง รายชื่อผู้สมัครรับเลือกตั้งสส.แบบบัญชีรายชื่อ ในคราวการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเป็นการทั่วไป เมื่อวันที่ 14 พ.ค.66 ต่อมานายพงศธร ได้ยื่นหนังสือลงวันที่ 5 ส.ค. 66 แสดงเจตนาต่อพรรคก้าวไกลเพื่อแสดงความประสงค์ไม่ยินยอม ให้พรรคก้าวไกลเสนอชื่อเป็นผู้สมัครส.ส. แบบบัญชีรายชื่อของพรรค

 

 

โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 6 ส.ค.66และพรรคก้าวไกลได้มีหนังสือลงวันที่ 10ส.ค. 66และวันที่ 11 ส.ค. 66แจ้งต่อประธานกกต.และประธานสภาผู้แทนราษฎร ถึงการแสดงเจตนาที่ไม่ยินยอมให้เสนอชื่อนายพงศธรเป็นผู้สมัครส.ส.แบบบัญชีรายชื่อเมื่อพงศธรแสดงเจตนายกเลิกการเสนอรายชื่อของตนเป็นผู้สมัครสส. แบบบัญชีรายชื่อ เพื่อจะลงสมัครรับเลือกตั้งสส.ระยอง เขต 3 แทนตำแหน่งที่ว่าง ประกอบกับในการเลือกตั้งสส. เมื่อวันที่ 14พ.ค.66 กกต.ได้ประกาศผลการเลือกตั้งส.ส.แบบบัญชีรายชื่อ เมื่อวันที่ 19มิ.ย.66

 

 

โดยนายพงศธรมิได้เป็นผู้ได้รับเลือกตั้งเป็นส.ส.แบบบัญชีรายชื่อ ของพรรคก้าวไกล เป็นผลให้สถานภาพการเป็นผู้สมัครรับเลือกตั้งส.ส.แบบบัญชีรายชื่อ ของนายพงศธร สิ้นสุดลงนับแต่วันที่กกต.ได้ประกาศผลการเลือกตั้ง จึงไม่ถือว่านายพงศธร เป็นผู้สมัครสส.แบบบัญชีรายชื่อเทียบเคียงตามแนวคำวินิจฉัยศาลรัฐธรรมนูญที่ 12/2556เรื่องพิจารณาที่ 39/2555 ลงวันที่4 ก.ย.66 ข้อเท็จจริงจึงรับฟังไม่ได้ว่า นายพงศธร กระทำการอันเป็นการฝ่าฝืนมาตรา 43 พ.ร.ปว่าด้วยการเลือกตั้งสส.2561และที่แก้ไขเพิ่มเติม ประกอบระเบียบกกต.ว่าด้วย การเลือกตั้งสส.2566 ข้อ 88ตามคำร้อง

 

 

ทั้งนี้การเลือกตั้งส.สเขต 3 ระยองแทนตำแหน่งที่ว่างจะมีขึ้นในวันอาทิตย์ที่ 10 ก.ย.นี้ ตั้งแต่เวลา 8 นาฬิกาถึง 17:00 น โดยครั้งนี้มีผู้ลงสมัคร 3 คนคือ หมายเลข 1 นายพงศธร ศรเพชรนรินทร์ พรรคก้าวไกล หมายเลข 2 นายบัญญัติ เจตนจันทร์ พรรคประชาธิปัตย์ หมายเลข 3 ร.ต.ต.เรืองชัย สมบัติภูธร พรรคแรงงานสร้างชาติ

 

 

 

 

 

 

ติดตามเนื้อหาดีๆแบบนี้ได้ที่
Facebook : https://www.facebook.com/innnews.co.th

Twitter : https://twitter.com/innnews

Youtube : https://www.youtube.com/c/INNNEWS_INN

TikTok : https://www.tiktok.com/@inn_news

LINE Official Account : @innnews

  • Tiktok
  • Youtube
  • Youtube