Home
|
ข่าว

“อนุทิน” เชื่อนโยบายกัญชาการแพทย์ ได้ไปต่อ

Featured Image
“อนุทิน” เชื่อ นโยบายกัญชาการแพทย์ ได้ไปต่อ “ภูมิใจไทย” หนุนออกกฎหมายดูแลการใช้

 

 

นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข หัวหน้าพรรคภูมิใจไทย กล่าวถึงทิศทางของนโยบายกระทรวงฯภายใต้การกำกับดูแลของรัฐมนตรีคนใหม่ ระบุว่า รัฐมนตรีแต่ละคนต่างมีนโยบายของตัวเอง แต่สิ่งที่เราทำมา สิ่งที่ดี ที่มีประโยชน์ ก็น่าจะสานต่อ ทำควบคู่ไปกับนโยบาย

 

 

ทั้งนี้ นโยบายที่ต้องสานต่อ รวมถึงเรื่องกัญชาเพื่อการแพทย์ด้วยหรือไม่ นายอนุทิน ระบุ ตอนแถลงว่า เราจะทำงานร่วมกัน หัวหน้าพรรคเพื่อไทย ณ ตอนนั้นก็บอกแล้วว่าเรื่องของกัญชาเพื่อสุขภาพ อยู่ในแผนนโยบาย มาตอนนี้ ก็ต้องมาหารือกันว่าจะเดินหน้ากันอย่างไร

 

 

ทั้งนี้ นโยบายที่ผ่านมา ได้มุ่งเน้นให้ใช้ไปในทางการแพทย์ ดูแลการใช้ และพยายามจะออกกฎหมายมากำกับ ซึ่งน่าจะตกไปแล้ว และต้องกลับมาหารือกันใหม่ แน่นอนว่าพรรคภูมิใจไทย สนับสนุนในการออกกฎหมาย มาดูแลเรื่องของกัญชาอย่างเต็มที่

 

 

 

 

 

ติดตามเนื้อหาดีๆแบบนี้ได้ที่
Facebook : https://www.facebook.com/innnews.co.th

Twitter : https://twitter.com/innnews

Youtube : https://www.youtube.com/c/INNNEWS_INN

TikTok : https://www.tiktok.com/@inn_news

LINE Official Account : @innnews

  • Tiktok
  • Youtube
  • Youtube