fbpx
Home
|
ข่าว

“ชูศักดิ์” นำเพื่อไทยยื่นร่างกฎหมาย 2 ฉบับ เข้าสภา

Featured Image
เพื่อไทยยื่นร่างกฎหมาย 2 ฉบับ เข้าสภา ขอแก้ไขเพิ่มเติมกฎหมายว่าด้วย ป.ป.ช.-วิธีพิจารณาคดีอาญาของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง

 

 

 

พรรคเพื่อไทย นำโดยนายชูศักดิ์ ศิรินิล รักษาการหัวหน้าพรรคเพื่อไทย และประธานคณะทำงานด้านกฎหมายพรรค และ สส.ของพรรค ยื่นร่างกฎหมาย 2 ฉบับต่อนายวันมูหะมัดนอร์ มะทา ประธานสภาผู้แทนราษฎร คือ 1.การป้องกันร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต และร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยวิธีพิจารณาคดีอาญาของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง

 

 

 

โดยนายชูศักดิ์ กล่าวว่าเป็นการขอแก้ไขเพิ่มเติมกฎหมายว่าด้วย ป.ป.ช. โดยอยากให้สิทธิผู้เสียหายในการฟ้องคดีได้เอง ในกรณี ที่ป.ป.ช.สั่งไม่รับคำร้อง หรือกรณีที่ป.ป.ชสั่งว่าไม่มีมูล โดยเฉพาะประเด็นหลังคิดว่า เรื่องไม่น่าจะจบที่ป.ป.ชโดยควรให้อัยการสูงสุดพิจารณา หากอัยการสูงสุดเห็นว่ามีมูลก็ให้สั่งฟ้องได้ เพื่อว่าในกรณีที่คดีไม่สามารถนำสู่ศาลได้ ควรให้สิทธิผู้เสียหายนำคดีขึ้นสู่ศาลได้เพื่อพิสูจน์ความเป็นธรรม ซึ่งหากทำได้ ผู้ที่เสียหายจากการกระทำของเจ้าหน้าที่รัฐก็สามารถใช้สิทธิ์ฟ้องเพื่อเป็นการคุ้มครองผู้เสียหาย

 

 

สำหรับร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยวิธีพิจารณาคดีอาญาของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองนั้น นายชูศักดิ์กล่าวว่า เมื่อให้สิทธิ์ประชาชนแล้ว ก็ควรให้สิทธิ์กับผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองควบคู่กันไป จึงยื่นกฎหมายทั้ง 2 ฉบับนี้ไปพร้อมกันในการให้สิทธิ์ผู้เสียหายที่เป็นนักการเมือง ในการฟ้องต่อศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองด้วยตัวเองได้ นายวันมูหะมัดนอร์ มะทา กล่าวว่าหลังจากนี้จะได้ตรวจสอบความถูกต้องและจะเร่งบรรจุเข้าระเบียบวาระเพื่อเข้าสู่การพิจารณาโดยเร็วเพราะถือเป็นกฎหมายที่สำคัญ

 

 

 

 

ติดตามเนื้อหาดีๆแบบนี้ได้ที่

Facebook : https://www.facebook.com/innnews.co.th

Twitter : https://twitter.com/innnews

Youtube : https://www.youtube.com/c/INNNEWS_INN

TikTok : https://www.tiktok.com/@inn_news

LINE Official Account : @innnews

  • Tiktok
  • Youtube
  • Youtube