fbpx
Home
|
ข่าว

มท.1 เผยการจ่ายเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ

Featured Image
มท.1 เผยถึงการจ่ายเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุตามระเบียบ มท. ว่าด้วยหลักเกณฑ์การจ่ายเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2566 ขึ้นอยู่กับคณะกรรมการผู้สูงอายุแห่งชาติกำหนดหลักเกณฑ์

 

 

 

วันนี้ (14 ส.ค. 66) พลเอก อนุพงษ์ เผ่าจินดา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย ได้เปิดเผยถึงกรณีมีการเผยแพร่ข่าวเกี่ยวกับการแก้ไขหลักเกณฑ์จ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุในลักษณะที่ทำให้อาจเชื่อได้ว่า ทำให้กระทบกับสิทธิของประชาชน “ซึ่งเป็นการเข้าใจผิด”

 

 

 

“ตนขอทำความเข้าใจพี่น้องประชาชนผ่านไปยังสื่อมวลชน เพื่อช่วยกันสร้างการรับรู้ข้อมูลที่ถูกต้องกับพี่น้องประชาชนว่า ซึ่งการที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะจ่ายเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยหลักเกณฑ์การจ่ายเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2566 ให้กับผู้สูงอายุตามที่ระเบียบกำหนดว่า “ต้องเป็นผู้ไม่มีรายได้ หรือมีรายได้ไม่เพียงพอแก่การยังชีพ” นั้น ตามระเบียบฯ กำหนดว่า ให้เป็นไปตามที่คณะกรรมการผู้สูงอายุแห่งชาติ

 

 

ซึ่งมีกรมกิจการผู้สูงอายุ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ เป็นฝ่ายเลขานุการ เป็นผู้กำหนด” กระทรวงมหาดไทย ต้องออกระเบียบเพื่อให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสามารถจ่ายเงินให้กับผู้สูงอายุตามหลักเกณฑ์ระเบียบได้ แต่จะจ่ายได้ ต้องเป็นไปตามที่คณะกรรมการผู้สูงอายุแห่งชาติเป็นคนกำหนด เมื่อกำหนดแล้ว องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะจ่ายได้ กระทรวงมหาดไทยต้องไปออกระเบียบให้ตรง ให้สอดคล้องกับที่คณะกรรมการผู้สูงอายุแห่งชาติกำหนด ในขณะนี้ ต้องออกระเบียบให้จ่ายได้แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นต้องมีหลักเกณฑ์ต่างๆจากคณะกรรมการผู้สูงอายุแห่งชาติกำหนด

 

 

 

 

 

 

 

ติดตามเนื้อหาดีๆแบบนี้ได้ที่

Facebook : https://www.facebook.com/innnews.co.th

Twitter : https://twitter.com/innnews

Youtube : https://www.youtube.com/c/INNNEWS_INN

TikTok : https://www.tiktok.com/@inn_news

LINE Official Account : @innnew

  • Tiktok
  • Youtube
  • Youtube