fbpx
Home
|
ข่าว

“ประวิตร”ห่วงประชาชนไร้ที่อยู่อาศัย ที่ทำกิน

Featured Image
พล.อ.ประวิตร ห่วงประชาชนไร้ที่อยู่อาศัย ที่ทำกิน ยันรัฐบาลเร่งแก้ปัญหา มอบสิทธิ์ที่ทำกินทั่วประเทศ กว่า 1 ล้านไร่ ลดความเหลื่อมล้ำ สร้างความมั่นคงการประกอบอาชีพ

 

 

 

พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี ในฐานะหัวหน้าพรรคพลังประชารัฐ กล่าวว่า ตลอดระยะเวลาทำงาน ได้ให้ความสำคัญกับการแก้ไขปัญหาความเหลื่อมล้ำ โดยเฉพาะเรื่องที่อยู่อาศัย และที่ทำกินของผู้มีรายได้น้อย เพื่อขจัดความยากจนและแก้ปัญหาหนี้ภาคครัวเรือนไปพร้อมกัน ควบคู่ไปกับการป้องกันการรุกล้ำผืนป่า ซึ่งการดำเนินงานในด้านการจัดสรรที่ทำกินให้กับประชาชนและเกษตรกรตามหลักการของคณะกรรมการนโยบายที่ดินแห่งชาติ (คทช.) ทั่วประเทศ ได้มีการออกหนังสืออนุญาต ไปแล้ว 356 พื้นที่ 65 จังหวัด เป็นเนื้อที่รวมมากกว่า 1.12 ล้านไร่ มีการจัดสรรคนลงพื้นที่ 73,809 ราย ใน 331 พื้นที่ ใน 67 จังหวัด เป็นเนื้อที่รวมทั้งหมด 501,475 ไร่

 

พล.อ.ประวิตร กล่าวต่อว่า เพื่อให้บรรลุเป้าหมายในการจัดสรรที่ดินทำกินให้กับชุมชน จึงได้ยกเลิกมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 22 เม.ย.40 ซึ่งเกี่ยวข้องกับมาตรการและแนวทางแก้ไขปัญหาเกี่ยวกับพื้นที่ป่าไม้ และเห็นชอบในการจัดทำแผนปฏิบัติการด้านการบริหารจัดการที่ดินและทรัพยากรดินของประเทศ ปี พ.ศ.66-70 ซึ่งมียุทธศาสตร์เพื่อกระจายการถือครองที่ดินอย่างเป็นธรรม และได้พัฒนาขีดความสามารถในการใช้ประโยชน์ที่ดินฯตามศักยภาพ โดยการบูรณาการและสร้างการมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการที่ดินฯ แต่ก็ต้อฝส่งเสริมความยั่งยืนของการจัดการที่ดินและระบบนิเวศควบคู่ไปด้วย

ที่ผ่านมาตนได้เดินทางไปมอบสิทธิในที่ดินทำกินในหลายพื้นทั่วประเทศ ทุกพื้นที่มีความก้าวหน้าแทบทุกด้าน มีหน่วยงานในพื้นที่เข้าไปสนับสนุน ส่งเสริม ช่วยเหลือพี่น้องเกษตรกรกันอย่างต่อเนื่อง และต้องขอชื่นชมกับสมาชิกวิสาหกิจชุมชนเกษตรกรรุ่นใหม่ทุกคน ที่นำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและเกษตรทฤษฎีใหม่ เพื่อที่จะรักษาที่ดินผืนนี้ ส่งต่อให้ลูกหลาน เพราะปัญหาขาดแคลนที่ดินทำกินจะรุนแรงมากขึ้นถ้าเราไม่ช่วยกันปกป้องรักษาไว้ ผ่านการบูรณาการของหน่วยงานต่างๆ เพื่อทำให้เกษตรกรหลุดพ้นความยากจน และป้องกันการสูญเสียสิทธิในที่ดินจากการจำนอง ขายฝาก ตลอดจนส่งเสริมการใช้ประโยชน์ในที่ดิน เพิ่มโอกาสการเข้าถึงที่ดินทำกินอย่างยั่งยืน

 

 

 

 

 

 

ติดตามเนื้อหาดีๆแบบนี้ได้ที่

Facebook : https://www.facebook.com/innnews.co.th

Twitter : https://twitter.com/innnews

Youtube : https://www.youtube.com/c/INNNEWS_INN

TikTok : https://www.tiktok.com/@inn_news

LINE Official Account : @innnews

  • Tiktok
  • Youtube
  • Youtube