Home
|
ข่าว

“กลุ่ม24 มิถุนาฯ-เครือข่ายแรงงาน” ทวงความจริงใจนโยบายก้าวไกล

Featured Image
“กลุ่ม 24 มิถุนาฯ-เครือข่ายแรงงาน” ทวงถามความจริงใจ นโยบายก้าวไกล พร้อมขอให้ประกาศวันที่ 24 มิถุนา กลับไปเป็นวันชาติ “สุเทพ” ย้ำก้าวไกลต้องได้ตำแหน่งประธานสภา เพื่อผลักดันนโยบายประชาชน

 

 

 

กลุ่ม 24 มิถุนาประชาธิปไตย เข้ายื่นหนังสือถึงพรรคก้าวไกล เรื่อง วาระเร่งด่วนทำทันทีแก้ปัญหาความเดือดร้อนผู้ใช้แรงงานและการทวงคืนวันชาติไทยโดยมีนาย เซีย จำปาทอง ส.ส.บัญชีรายชื่อพรรคก้าวไกล และนายสุเทพ อู่อ้น ส.ส.บัญชีรายชื่อและกรรมการบริหารพรรคก้าวไกล เป็นผู้รับยื่นหนังสือ พร้อมกับรับหมุดจำลองคณะราษฎรที่มีขนาดเท่ากับหมุดจริง

 

 

โดยกลุ่ม 24 มิถุนาประชาธิปไตยระบุว่า ในโอกาสครบรอบ 91 ปี การเปลี่ยนแปลงการปกครองจากสมบูรณาญาสิทธิราชย์มาเป็นประชาธิปไตย ให้กำเนิดรัฐธรรมนูญแลรัฐสภาเป็นครั้งแรกในประเทศไทย นำความเจริญก้าวหน้าสู่สังคมไทย จึงกำหนดเป็นวันที่ 24 มิถุนายน เป็นวันชาติไทยที่มีการเฉลิมฉลองและเป็นวันหยุดประเพณี ตั้งแต่ พ.ศ. 2481 ต่อมาใน พ.ศ 2503 รัฐบาลเผด็จการสฤษดิ์ ธนะรัชต์ยกเลิกไป ประเทศไทยจึงไม่มีวันชาติและไม่ได้ปลูกฝังคุณค่าแห่งประชาธิปไตย ทำให้เป็นส่วนหนึ่งของการรัฐประหารบ่อยครั้ง ในระหว่าง 8 ปีของรัฐบาลประยุทธ์ ยังได้ทำลายสัญลักษณ์ประวัดิศาสตร์ทั้งในการทำลาย
หมุดคณะราษฎรและอนุสาวรีย์พิทักษ์รัฐธรรมนูญ

 

 

ดังนั้นในโอกาสที่พรรคก้าวไกลได้เสียงข้างมากในสภาผู้แทนราษฎร ย่อมแสดงถึงความก้าวหน้าทางเมืองที่จะเปลี่ยนผ่านจากรัฐเผด็จการไปสู่ประชาธิปไตยตามปณิธานของคณะราษฎรสยาม 2475 นอกจากนี้นโยบายหลายด้านของพรรคก้าวไกลยังสอดคล้องกับหลัก 6 ประการของคณะราษฎรอีกด้วย

 

 

 

 

กลุ่ม 24 มิถุนาประชาธิปไดย จึงขอให้พรรคก้าวไกลได้ให้ความชัดเจนเป็นหลักประกันว่า เมื่อได้จัดตั้งรัฐบาลแล้วจะทำในทันที ตามที่ได้หาเสียงไว้ ในการยกระดับชีวิตคามเป็นอยู่ของประชาชนให้ดีขึ้น และเปลี่ยนแปลงการเมืองให้ก้าวหน้า ในโอกาสครบรอบ 91 ปี การปฏิวัติสยามดังต่อไปนี้

 

 

1.ประกาศให้วันที่ 24 มิถุนายนของทุกปี เป็นวันชาติไทยที่มีการเฉลิมฉลองสิทธิ เสรีภาพและประชาธิปไตย ตรวจสอบการทุบทำลายหมุดคณะราษฎร และ อนุสาวรีย์พิทักษ์รัฐธรรมนูญ เพื่อนำคืนหรือ สร้างขึ้นมาใหม่ตามคุณค่าความหมายแห่งสัญลักษณ์ประชาธิปไตยที่ถูกทำลาย

2.ขึ้นค่าจ้างขั้นต่ำวันละ 450 บาท และการส่งเสริมเสรีภาพการรวมกลุ่มสหภาพแรงงาน เป็นวาระเร่งด่วน ทำทันทีตามที่ได้หาเสียงไว้

3.เพิ่มเงินเบี้ยผู้สูงอายุจากเดือนละ 600 บาทเป็น 3000 บาท

4.ลดราคาพลังงานด้าน น้ำมันรถยนต์ ลดราคาค่าไฟฟ้า และการเดินทางโดยสารสาธารณะทุกประเภท

5.แก้ไขรัฐธรรมนูญทั้งฉบับ โดยให้ประชาชนมีส่วนร่วมให้แล้วเสร็จภายใน 6 เดือน

 

 

 

จึงเรียนมาเพื่อขอให้หัวหน้าพรรคก้าวไกล นายพิธา ลิ้มเจริญรัตน์ ได้ประกาศอย่างเป็นทางการให้สาธารณชนรับทราบ จากนั้นจึงทำการรับยื่นหนังสือและหมุดจำลอง เพื่อเป็นสัญลักษณ์แทนหมุดคณะราษฎรที่หายไป โดยระหว่างรับยื่นนั้นมีการชูสามนิ้วเพื่อแสดงออกเชิงสัญลักษณ์

 

 

 

นายสุเทพกล่าวว่า พรรคของเราพูดเสมอว่าพรรคใหญ่กว่าคน คนใหญ่กว่าพรรค จุดยืนเราชัดเจนว่าประชาชนต้องเป็นใหญ่ในแผ่นดิน ที่พรรคก้าวไกลยืนอยู่ตรงนี้ก็เป็นเพราะพี่น้องประชาชน ที่ทำให้มีคะแนนเสียงมากที่สุด พรรคก้าวไกลได้เตรียมการหลาย ๆ อย่าง ที่ผ่านมามีการจัดสัมมนา ให้กับ ส.ส. ทั้งหมด ให้รับทราบถึงโร้ดแมปที่จะไปขับเคลื่อนนโยบายต่าง ๆ สู่การปฏิบัติ ไม่ว่าจะเป็นเรื่องค่าจ้าง 450 บาท สวัสดิการถ้วนหน้า และรัฐธรรมนูญโดยประชาชนทั้งนี้พรรคก้าวไกลยืนยันว่าเราต้องการตำแหน่งประธานสภา เนื่องจากพรรคก้าวไกลมีความต้องการที่จะเปลี่ยนแปลงในเรื่องของสภาด้วย ถ้าสภาเปลี่ยนแปลง ก็สะท้อนว่าจะสามารถเปลี่ยนประเทศได้ด้วย

 

 

ด้านนายเซียระบุว่า ตามข้อเรียกร้องที่กลุ่ม 24 มิถุนาประชาธิปไตยมายื่น ก็เป็นนโยบายที่พรรคก้าวไกลได้หาเสียงไว้ ซึ่งเรายืนยันว่า เรื่องต่างๆ ที่หาเสียงไว้ เราทำแน่นอน โดยเฉพาะเรื่องค่าแรงขั้นต่ำ 450 บาทต่อวัน เราประกาศชัดเจนว่าจะทำใน 100 วัน ซึ่งขณะนี้พรรคได้วางแนวทางการดำเนินการเรื่องนี้แล้ว เหลือเพียงรอให้จัดตั้งรัฐบาลให้ได้ก่อน พร้อมย้ำว่า เราจะดำเนินการตามที่หาเสียงไว้อย่างแน่นอน

 

 

เมื่อถามว่าพรรคก้าวไกลต้องได้ตำแหน่งประธานสภาใช่หรือไม่จึงจะสามารถ ดำเนินนโยบายได้ นายสุเทพกล่าว เราต้องการการเปลี่ยนแปลง ดังนั้นตำแหน่งประธานสภาจึงเป็นตำแหน่งที่สำคัญ ที่ผ่านมากฎหมายของภาคประชาชนที่เจ้าสู่สภานั้นน้อยมาก ดังนั้นจึงมีความจำเป็น พรรคเองก็มีการสื่อสารว่าเราจะพัฒนาทั้งเรื่องของโครงสร้าง งบประมาณ การสื่อสาร และที่สำคัญที่สุดคือการพื้นที่ที่ปลอดภัยที่สภาจะมีให้กลับพี่น้องประชาชนในการเข้าสู่สภาได้

 

 

ทั้งนี้ในวันที่มีการโหวตนายก กลุ่ม 24 มิถุนาฯและเครือข่ายจะมีการชุมนุมกันในวันโหวตนายกที่รัฐสภา การชุมนุมครั้งนี้เป็นการให้กำลังใจ ส.ว. และคุณพิธาที่จะเข้าไปเป็นนายก

 

 

เมื่อถามว่าที่จะมีการชุมนุมจะทำให้พรรคก้าวไกลถูกมองว่าอยู่เบื้องหลังเรื่องนี้หรือไม่ ตัวแทนจากกลุ่ม 24 มิถุนาฯ ตอบว่า พรรคก้าวไกลอยู่เบื้องหน้า ที่เราไปเพื่อยืนยันเจตจำนง 14 ล้านเสียง บวกกับ 11 ล้านเสียงจากพรรคเพื่อไทย ในการจัดตั้งรัฐบาล ในสี่ปีที่แล้ว ส.ว. ได้โหวตให้ พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา เป็นนายกรัฐมนตรี เนื่องจากได้เสียงข้างมาก ครั้งนี้จึงอยากให้ ส.ว. โหวตให้นายพิธา ลิ้มเจริญรัตน์ซึ่งได้เสียงข้างมากเช่นเดียวกัน เพื่อแสดงถึงความเป็นประชาธิปไตย

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ติดตามเนื้อหาดีๆแบบนี้ได้ที่
Facebook : https://www.facebook.com/innnews.co.th

Twitter : https://twitter.com/innnews

Youtube : https://www.youtube.com/c/INNNEWS_INN

TikTok : https://www.tiktok.com/@inn_news

LINE Official Account : @innnews

 

 

  • Tiktok
  • Youtube
  • Youtube