Home
|
ข่าว

ปลัดมท.ปลุกนักเรียนนายอำเภอต้องเป็นผู้นำที่ดี

Featured Image
ปลัดมท. ปลุกนักเรียนนายอำเภอต้องเป็นผู้นำการเปลี่ยนแปลงขับเคลื่อนศาสตร์พระราชาไปสู่การปฏิบัติ

 

 

 

นายสุทธิพงษ์ จุลเจริญ ปลัดกระทรวงมหาดไทย เป็นประธานในพิธีปิดโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ (Action Learning) หลักสูตร “ผู้นำการเปลี่ยนแปลงการขับเคลื่อนศาสตร์พระราชาสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน” พร้อมมอบนโยบายและข้อเสนอแนะในการนำเสนอของผู้เข้ารับการศึกษาอบรมหลักสูตรนายอำเภอ รุ่นที่ 82 โดยมี นายแมนรัตน์ รัตนสุคนธ์ อธิบดีกรมการปกครอง, นายขจร ศรีชวโนทัย อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น, นายบัญชา เชาวรินทร์ ผู้ว่าราชการจังหวัดนครนายก และผู้เข้ารับการศึกษาอบรมหลักสูตรนายอำเภอรุ่นที่ 82 ร่วมรับฟัง

 

โดยนายสุทธิพงษ์ กล่าวว่า โครงการฝึกอบรมนี้ ถือเป็นกระบวนการขัดเกลาทางสังคมและกระบวนการกล่อมเกลาทางวิชาการ เพื่อจะได้ไปทำสิ่งที่ดี Change for Good ให้ประชาชนในพื้นที่แบบบูรณาการอย่างยั่งยืน โดยนายอำเภอผู้เป็นผู้นำในพื้นที่ เปรียบเสมือนนายกรัฐมนตรีประจำอำเภอ ผู้เป็นต้นแบบในการสร้างความเชื่อมั่นความศรัทธา ในการขับเคลื่อนนำแนวทางนโยบายของรัฐบาลและกระทรวงมหาดไทยไปสู่ระดับพื้นที่ และนำสิ่งที่ดีไปสู่ประชาชน

 

นายอำเภอจึงต้องทำหน้าที่เสมือนเป็นโซ่ข้อกลาง เป็นแม่เหล็กที่คอยดึงดูด ในการบูรณาการงานทุกงาน และของทุกกระทรวงที่มีผลกับประชาชนไปขับเคลื่อนในฐานะตัวแทนของรัฐบาล โดยต้องบูรณาการกับภาคีเครือข่าย ได้แก่ ภาคราชการ ภาคผู้นำศาสนา ภาควิชาการ ภาคเอกชน ภาคประชาสังคม ภาคประชาชน และภาคสื่อสารมวลชน เพื่อไปสร้างทีมทั้งแบบทางการและไม่เป็นทางการให้เข้มแข็ง เพื่อไปร่วมกันทำสิ่งที่ดีให้พี่น้องประชาชนมีความสุข และพัฒนาให้มีคุณภาพชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีอย่างยั่งยืน

 

ดังนั้น งานทุกงานเป็นงานของนายอำเภอ จึงแสดงให้เห็นว่า “การสร้างทีมมีความสำคัญอย่างยิ่ง” ซึ่งทีมดีต้องมีผู้นำที่ดี นายอำเภอจึงเป็นผู้นำที่มีความสำคัญอย่างยิ่งในการรับรู้ทุกเรื่องราว ด้วยการลงพื้นที่ไปเยี่ยมเยียนพบปะประชาชน

 

 

 

 

 

 

 

ติดตามเนื้อหาดีๆแบบนี้ได้ที่

Facebook : https://www.facebook.com/innnews.co.th

Twitter : https://twitter.com/innnews

Youtube : https://www.youtube.com/c/INNNEWS_INN

TikTok : https://www.tiktok.com/@inn_news

LINE Official Account : @innnews

  • Tiktok
  • Youtube
  • Youtube