Home
|
ข่าว

นายกฯ ชื่นชมความสำเร็จจัดงาน Job Expo Thailand

Featured Image
นายกฯ ชื่นชมความสำเร็จของการจัดงาน Job Expo Thailand 2023 ส่งเสริมโอกาสการประกอบอาชีพของคนไทยทุกช่วงวัย ตามแนวทางยุทธศาสตร์แห่งชาติ

 

 

 

นายอนุชา บูรพชัยศรี รองเลขาธิการนายกรัฐมนตรีฝ่ายการเมือง ปฏิบัติหน้าที่โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม รับทราบข้อมูลจากกระทรวงแรงงาน ถึงความสำเร็จของการจัดงาน Job Expo Thailand 2023 ที่ได้จัดขึ้นเมื่อวันที่ 8 – 10 มิถุนายน 2566 ณ ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค กรุงเทพมหานคร โดยได้มีผู้สนใจเข้าร่วมงานกว่า 6 หมื่น 5 พันคน เชื่อมั่นเป็นโอกาสส่งเสริม พัฒนาทักษะ และคุณภาพแรงงานไทย

 

 

โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี กล่าวว่า ภายในงานนี้ กระทรวงแรงงาน เปิดเผยว่า มีผู้เข้าร่วมงานจำนวน 46,883 คน และลงทะเบียนร่วมงานผ่านระบบออนไลน์จำนวน 18,441 คน รวมทั้งสิ้น 65,324 คน ในจำนวนนี้มีผู้ลงทะเบียนสมัครทำงานในประเทศจำนวน 19,347 คน และมีการสมัครงานผ่านระบบออนไลน์ 7,739 คน

 

 

รวมใช้บริการสมัครงานจำนวน 33,957 ครั้ง โดย 5 ตำแหน่งแรกที่คนสมัครมากที่สุด ได้แก่ พนักงานบริการลูกค้า พนักงานขายในสถานประกอบการค้าปลีก แรงงานด้านการผลิต พนักงานบริการท่าอากาศยาน และ เสมียน/พนักงานทั่วไป/พนักงานธุรการ อีกทั้งมีแรงงานไทยบางส่วนได้แจ้งความประสงค์ไปทำงานที่ต่างประเทศ จำนวน 7,009 โดยแรงงานไทยสนใจไปทำงาน 5 อันดับแรก ได้แก่ สหรัฐอเมริกา ไต้หวัน ญี่ปุ่น อังกฤษ สาธารณรัฐเกาหลี

 

 

นอกจากนี้ ภายในงานได้มีการส่งเสริมการประกอบอาชีพกับกลุ่ม นักเรียน นักศึกษา ผู้สูงอายุ ผู้พิการ ทหารเตรียมปลดประจำการ ผู้พ้นโทษ และผู้ว่างงานได้มีงานทำ โดยได้มีกิจกรรมทดสอบความพร้อมทางอาชีพ การแนะแนวอาชีพ และบริการคลินิกอาชีพ เรียนรู้อาชีพผ่านโลกเสมือนจริง (Virtual reality : VR) ซึ่งมีผู้ร่วมกิจกรรม 3,908 คน รวมถึงผู้สูงอายุ และกลุ่มเปราะบาง สนใจเข้าร่วมฝึกอาชีพอิสระมากที่สุด โดยมีผู้ร่วมกิจกรรมจำนวน 2,695 คน ลงทะเบียนสมัครงาน ประมาณ 800 คน และกลุ่มรับงานไปทำที่บ้าน Food Truck แฟรนไชส์

 

 

“นายกรัฐมนตรีให้ความสำคัญกับการส่งเสริมโอกาสการประกอบอาชีพของคนไทยมาอย่างต่อเนื่อง สนับสนุนให้กระทรวงแรงงานและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจัดกิจกรรมส่งเสริมให้ประชาชนมีงานทำ เพิ่มทักษะในการสร้างอาชีพ ให้สอดคล้องกับความต้องการของตลาดแรงงานในปัจจุบัน ตามแนวทางยุทธศาสตร์แห่งชาติ ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์และด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ ทั้งนี้ นายกรัฐมนตรีมีวัตถุประสงค์ในการทำงานที่เน้นย้ำมาตลอดคือต้องการยกระดับการดำรงชีวิตให้ประชาชนแรงงานทุกคน”

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ติดตามเนื้อหาดีๆแบบนี้ได้ที่
Facebook : https://www.facebook.com/innnews.co.th

Twitter : https://twitter.com/innnews

Youtube : https://www.youtube.com/c/INNNEWS_INN

TikTok : https://www.tiktok.com/@inn_news

LINE Official Account : @innnews

  • Tiktok
  • Youtube
  • Youtube