Home
|
ข่าว

กต.ยันไทยไทยให้ความสำคัญกับแรงงานต่างด้าว

Featured Image
กต.ยันไทยไทยให้ความสำคัญกับแรงงานต่างด้าว ชี้เป็นกำลังสำคัญขับเคลื่อนเศรษฐกิจ

 

 

 

นางกาญจนา ภัทรโชค อธิบดีกรมสารนิเทศและโฆษกกระทรวงการต่างประเทศ ย้ำไทยให้ความสำคัญกับแรงงานต่างด้าวในไทย โดยเฉพาะจากประเทศเพื่อนบ้าน เป็นกำลังสำคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทยมาโดยตลอด ซึ่งที่ผ่านมา ไทยได้มุ่งพัฒนามาตรฐานและระเบียบการจัดหางานเพื่ออำนวยความสะดวกแก่ผู้ประกอบการและแรงงานอย่างต่อเนื่อง อย่างไรก็ดี ได้เกิดความเข้าใจที่คลาดเคลื่อนทางสื่อสังคมออนไลน์ว่า หลังจากวันที่ 1 มิ.ย. 2566 จะไม่มีการจ้างแรงงานจากกัมพูชาและลาว ซึ่งไม่เป็นความจริงแต่อย่างใด

 

 

โดยทางกรมการจัดหางาน กระทรวงแรงงานได้ออกมาชี้แจงให้ข้อมูลแล้วว่า เพียงแค่ปรับขั้นตอนการจัดจ้างแรงงานแบบถูกกฎหมาย ที่เข้ามาทำงานผ่าน MOU จากกัมพูชาและลาว เพื่อให้ผู้ประกอบการสามารถยื่นความต้องการแรงงานต่างด้าวกับสำนักงานจัดหางานจังหวัดหรือสำนักงานจัดหางาน กทม. พื้นที่ 1-10 โดยไม่จำเป็นต้องเข้ามาที่ส่วนกลาง (กรมการจัดหางาน) เพื่อความสะดวกรวดเร็ว แต่ในส่วนของแรงงานจากเมียนมา ยังจำเป็นต้องติดต่อผ่านกรมการจัดหางานอยู่

 

 

อธิบดีกรมสารนิเทศและโฆษกกระทรวงการต่างประเทศ ยังได้กล่าวเสริมเกี่ยวกับเรื่องสวัสดิการแรงงานต่างด้าวในไทยว่า ไทยได้พยายามดำเนินมาตรการดูแลคุ้มครองแรงงานต่างด้าวอย่างไม่เลือกปฏิบัติมาโดยตลอด โดยที่ผ่านมา แรงงานต่างด้าวสามารถเข้าถึงบริการสาธารณสุขในไทยได้ โดยเฉพาะแรงงานต่างด้าวที่ถูกต้องตามกฎหมายจะได้รับสิทธิเข้าถึงประกันสังคมและประกันสุขภาพด้วย นอกจากนี้ ไทยยังได้ให้ความช่วยเหลือแรงงานต่างด้าวและป้องกันการตกเป็นเหยื่อการค้ามนุษย์ การใช้แรงงานบังคับ และการใช้แรงงานเด็ก

 

 

โดยการจัดตั้งศูนย์ร่วมบริการช่วยเหลือแรงงานต่างด้าวตามจังหวัดต่าง ๆ การตรวจสอบกิจการอย่างสม่ำเสมอ รวมถึงการพัฒนากฎกระทรวงคุ้มครองแรงงานในงานประมงทะเล พ.ศ. 2565 ให้สอดคล้องกับมาตรฐานสากลยิ่งขึ้น หรือแม้แต่ในช่วงโควิด-19 ที่ผ่านมา ไทยยังช่วยส่งเสริมให้แรงงานต่างด้าวเข้าถึงวัคซีนและการตรวจคัดกรองอย่างเท่าเทียมกับคนไทยด้วย

 

 

ทั้งนี้ จากสถิติในไตรมาสที่ 1/2566 ของกระทรวงแรงงาน มีแรงงานต่างชาติในไทยจำนวน 2,743,673 คน ถือเป็นร้อยละ6.92 ของจำนวนแรงงานทั้งหมดในไทย มีบทบาทสำคัญในการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมไทย

 

 

ติดตามเนื้อหาดีๆแบบนี้ได้ที่
Facebook : https://www.facebook.com/innnews.co.th

Twitter : https://twitter.com/innnews

Youtube : https://www.youtube.com/c/INNNEWS_INN

TikTok : https://www.tiktok.com/@inn_news

LINE Official Account : @innnews

  • Tiktok
  • Youtube
  • Youtube