fbpx
Home
|
ข่าว

นายกฯ หนุนเปิดตลาดการค้าใหม่คาซัคสถาน

Featured Image
นายอนุชา บูรพชัยศรี รองเลขาธิการนายกรัฐมนตรีฝ่ายการเมือง ปฏิบัติหน้าที่โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม

 

 

สนับสนุนการดำเนินการตามแผนการส่งเสริมการค้าต่างประเทศ ซึ่งเป็นไปตามการกำหนดนโยบายของรัฐบาลที่ต้องการให้ประเมินและวางแนวทางการทำงานเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดกับประเทศ โดยกระทรวงพาณิชย์ได้วางแผนปรับย้ายสำนักงานส่งเสริมการค้าในต่างประเทศให้เกิดผลที่ดีที่สุด เพิ่มยอดการค้าส่งออก อาทิ ประเทศคาซัคสถานที่เป็นตลาดแห่งใหม่ มีมูลค่าทางการค้า โอกาสในการลงทุนและความร่วมมือทางเศรษฐกิจกับประเทศไทยสูง

 

 

โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี กล่าวว่ากระทรวงพาณิชย์ประเมินแล้วว่าประเทศคาซัคสถานเป็นตลาดที่มีศักยภาพ และถือเป็นคู่ค้าอันดับ 3 ของไทยในกลุ่มประเทศเครือรัฐเอกราช (Commonwealth of Independent States : CIS) เป็นคู่ค้าที่มีศักยภาพมากที่สุดในภูมิภาคเอเชียกลาง (คาซัคสถาน คีร์กีซสถาน ทาจิกิสถาน เติร์กเมนิสสถาน และอุซเบกิสถาน)

 

โดยในปี 2565 การค้าระหว่างไทย-คาซัคสถาน มีมูลค่า 136 ล้านเหรียญสหรัฐ ขยายตัวร้อยละ 98.42 คิดเป็นมูลค่าการส่งออก 61.79 ล้านเหรียญสหรัฐ และการนำเข้า 74.21 ล้านเหรียญสหรัฐ ในขณะที่ภาพรวมการค้าระหว่างไทย-ภูมิภาคเอเชียกลาง มีมูลค่า 207.5 ล้านเหรียญสหรัฐฯ ขยายตัวร้อยละ 41.67 คิดเป็นมูลค่าการส่งออก 99.9 ล้านเหรียญสหรัฐฯ และการนำเข้า 107.6 ล้านเหรียญสหรัฐฯ

 

 

ประเทศคาซัคสถานเป็นตลาดการค้าแห่งใหม่สำหรับไทย แต่มีโอกาสทางการค้า การลงทุน และความร่วมมือทางเศรษฐกิจระหว่างกันอย่างมาก ไทยจึงต้องการเปิดสำนักงานทูตพาณิชย์แห่งใหม่ เพื่อสำรวจตลาด ขจัดอุปสรรค ลดต้นทุนการส่งออกสินค้าของไทย เพิ่มโอกาสทางการค้าระหว่างไทยกับคาซัคสถาน รวมถึงประเทศข้างเคียง

 

 

 

 

ติดตามเนื้อหาดีๆแบบนี้ได้ที่
Facebook : https://www.facebook.com/innnews.co.th

Twitter : https://twitter.com/innnews

Youtube : https://www.youtube.com/c/INNNEWS_INN

TikTok : https://www.tiktok.com/@inn_news

LINE Official Account : @innnews

  • Tiktok
  • Youtube
  • Youtube