fbpx
Home
|
ข่าว

สวนดุสิตโพลคนกังวลตั้งรัฐบาลโหวตนายกฯ

Featured Image
สวนดุสิตโพลคนกังวลตั้งรัฐบาลโหวตนายกฝน ห่วงพรรคร่วมเล่นเกม มองไม่ราบรื่น

 

 

“สวนดุสิตโพล” มหาวิทยาลัยสวนดุสิต สำรวจความคิดเห็นของประชาชนทั่วประเทศ กรณีคนไทยกับการจัดตั้งรัฐบาลใหม่ จำนวนทั้งสิ้น 1,352 คน ระหว่างวันที่ 24-26 พฤษภาคม 2566พบว่า จากการเลือกตั้งใหญ่ 14 พ.ค. 2566 ที่ผ่านมา ทำให้ประชาชน ร้อยละ 72.63 สนใจติดตามข่าวการเมืองมากขึ้น รองลงมาร้อยละ 21.30 ระบุ ติดตามเท่าเดิม ร้อยละ 6.07 ระบุ ติดตามน้อยลง

 

 

ณ วันนี้ ประชาชน ร้อยละ 52.14 รู้สึกเครียดกับเรื่องปากท้อง/ค่าใช้จ่ายมากที่สุด รองลงมาคือ ร้อยละ51.90 ระบุว่า การจัดตั้งรัฐบาล ร้อยละ 48.31 ระบุว่า ค่าน้ำมัน/ค่าไฟ

 

 

ทั้งนี้เมื่อมีความรู้สึกเครียด ประชาชนร้อยละ 46.38 จะแก้ปัญหาด้วยการคุยกับเพื่อน คนรัก คนที่ไว้ใจได้ รองลงมาร้อยละ 42.88 ระบุว่า พักผ่อนให้มากขึ้น ร้อยละ 34.04 ระบุ คุยกับคนในครอบครัวเมื่อสอบถามว่าประชาชนมีความกังวลกับการจัดตั้งรัฐบาลใหม่หรือไม่ พบว่า ร้อยละ 67.83 ระบุว่า กังวล

 

 

เนื่องจากกลัวว่าการโหวตเลือกนายกรัฐมนตรีจะไม่เป็นไปตามเจตนารมณ์ของประชาชนพรรคที่ได้เสียงข้างมากอาจไม่ได้จัดตั้งรัฐบาล พรรคร่วมรัฐบาลมีความคิดเห็นไม่ตรงกัน มีการเล่นเกมการเมืองมากเกินไปและกังวลการโหวตของ ส.ส. และ ส.ว.ขณะ ร้อยละ 32.17 ระบุว่า ไม่กังวล เพราะ ให้เป็นไปตามขั้นตอนทางกฏหมาย เชื่อมั่นว่าพรรคก้าวไกลจะสามารถจัดตั้งรัฐบาลได้ ,น่าจะตกลงร่วมกันได้ลงตัว ,การจัดตั้งรัฐบาลต้องเป็นไปตามระบอบประชาธิปไตย เคารพสิทธิซึ่งกันและกัน ฯลฯ

 

 

ส่วนความเชื่อมั่นว่าการจัดตั้งรัฐบาลใหม่จะเป็นไปด้วยความราบรื่น พบว่าร้อยละ 58.33 ระบุว่า ไม่เชื่อมั่น ขณะที่ ร้อยละ 41.67 ระบุว่า เชื่อมั่น

 

 

 

 

 

 

 

ติดตามเนื้อหาดีๆแบบนี้ได้ที่
Facebook : https://www.facebook.com/innnews.co.th

Twitter : https://twitter.com/innnews

Youtube : https://www.youtube.com/c/INNNEWS_INN

TikTok : https://www.tiktok.com/@inn_news

LINE Official Account : @innnews

  • Tiktok
  • Youtube
  • Youtube