Home
|
ข่าว

เด็กพปชร.ชู “ลุงป้อม” นายกฯทำอากาศบริสุทธิ์น้ำสะอาดได้ทันที

Featured Image
ผู้กองมาร์ค ลั่น หาก “พล.อ.ประวิตร” เป็นนายกฯ สามารถทำอากาศบริสุทธิ์ น้ำสะอาด ได้ทันที

 

 

ร.ต.อ.วัฒนรักษ์ อำนรรฆสรเดช ผู้สมัคร ส.ส. เขตบางซื่อ – ดุสิต พรรคพลังประชารัฐ กล่าว ในงานโครงการลมวิเศษ ณ แพทยสมาคมแห่งประเทศไทยทุกนโยบายของพรรคพลังประชารัฐสามารถทำได้ทันที โดยเฉพาะการแก้ไขปัญหาฝุ่น PM 2.5 หยุดการเผาและลดปัญหาฝุ่นละอองขนาดเล็ก หยุดเผาป่าเผาไร่นาและเศษวัสดุทางการเกษตร และเพิ่มมูลค่าด้วยการแปรรูปและนำไปผลิตกระแสไฟฟ้าชีวมวล ลดปัญหาหมอกควันในภาคเหนือและเมืองใหญ่ โดยจัดการและเพิ่มประสิทธิภาพการใช้ การอนุรักษ์ การป้องกัน บำบัดและฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติ ดิน น้ำ อากาศ สัตว์ป่า พันธุ์พืช แร่ธาตุ และสิ่งแวดล้อมอย่างสมดุล

 

ร.ต.อ.วัฒนรักษ์ กล่าวอีกว่า เราจะร่วมมือกับต่างประเทศ เพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ลดปริมาณขยะพลาสติก และขยะอิเล็กทรอนิกส์ตามแนวทางลดขยะให้เป็นศูนย์ (Zero Waste) ที่ได้มาตรฐานสิ่งแวดล้อมสากลอย่างเคร่งครัด การจัดตั้งองค์กรตลาดซื้อขายคาร์บอนเครดิตเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มให้ภาคเกษตรและอุตสาหกรรม โดย “แปลงคาร์บอนเครดิต ให้เป็นเงินในกระเป๋า” ผลักดันมาตรการจูงใจทางภาษี เพื่อส่งเสริมการใช้ผลิตภัณฑ์และบริการที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ในการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐและเอกชน เพิ่มพื้นที่สีเขียว ในสัดส่วนที่เหมาะสมกับจำนวนประชากรและปรับภูมิทัศน์เมืองให้สวยงาม ผลักดันพลังงานสะอาดและพลังงานเสรี เพื่อความเสมอภาคและแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน หากประชาชนให้โอกาสพรรคพลังประชารัฐเป็นรัฐบาลและ พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ เป็นนายกรัฐมนตรี เราจะคืนอากาศบริสุทธิ์ น้ำสะอาดให้กับประชาชนได้ทันที

 

 

 

 

ติดตามเนื้อหาดีๆแบบนี้ได้ที่

Facebook : https://www.facebook.com/innnews.co.th

Twitter : https://twitter.com/innnews

Youtube : https://www.youtube.com/c/INNNEWS_INN

TikTok : https://www.tiktok.com/@inn_news

LINE Official Account : @innnews

  • Tiktok
  • Youtube
  • Youtube