Home
|
ข่าว

นายกฯ ห่วงผู้สูงอายุแนะปรับสภาพแวดล้อมบ้านให้ปลอดภัย

Featured Image
นายกฯ ห่วงปัญหาพลัดตกหกล้มในผู้สูงอายุ แนะบุตรหลานกลับบ้านสงกรานต์ ช่วยปรับสภาพแวดล้อมบ้านให้ปลอดภัย ลดความเสี่ยงอุบัติ

 

 

นายอนุชา บูรพชัยศรี รองเลขาธิการนายกรัฐมนตรีฝ่ายการเมือง ปฏิบัติหน้าที่โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า ตามที่รัฐบาลให้ความสำคัญกับผู้สูงอายุ โดยให้ปี 2566 เป็นปีแห่งสุขภาพผู้สูงวัย และเนื่องในวันที่ 13 เมษายนของทุกปี เป็นวันผู้สูงอายุ ซึ่งขณะนี้ประเทศไทยได้ก้าวเข้าสู่สังคมสูงอายุอย่างสมบูรณ์ นั้น กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข ระบุว่า ขณะนี้ประเทศไทย มีสัดส่วนประชากรผู้สูงอายุ ร้อยละ 20 และคาดการณ์ว่าในปี 2580 จะมีสัดส่วนของผู้สูงอายุประมาณ ร้อยละ 30 ซึ่งกลุ่มประชาชนผู้สูงอายุ

 

มีความเสี่ยงที่จะได้รับอุบัติเหตุจากการพลัดตกหกล้ม เนื่องจากเมื่ออายุเพิ่มขึ้น ทำให้ความสามารถลดลง เช่น การมองเห็นไม่ชัด สายตาผิดปกติ มีปัญหาการทรงตัว เดินเซ เคลื่อนไหวลำบาก การรับรู้ที่ช้าลง การมีกิจกรรมทางกายไม่เพียงพอ และมีโรคประจำตัวหรือโรคเรื้อรัง โดยการพลัดตกหกล้มในผู้สูงอายุเป็นปัญหาสาธารณสุขที่สำคัญ ที่นับวันจะมีโอกาสเพิ่มขึ้น จากข้อมูลของระบบบริการสุขภาพพบว่า 1 ใน 3 ของผู้สูงอายุ หกล้มทุกปี

 

สถานที่เกิดอุบัติเหตุส่วนใหญ่เกิดขึ้นในบ้านร้อยละ 65 และเกิดขึ้นในห้องน้ำมากถึงร้อยละ 30 ซึ่งสาเหตุส่วนใหญ่เกิดจากการลื่น สะดุด หรือก้าวพลาดบนพื้นระดับเดียวกัน ทั้งยังพบว่าผู้สูงอายุส่วนใหญ่ร้อยละ 80 พักอาศัยอยู่ในบ้านที่ไม่ปลอดภัยสำหรับผู้สูงอายุ เช่น ไม่มีราวจับในห้องน้ำ ใช้ส้วมนั่งยอง มีพื้นต่างระดับ มีสิ่งขวางกั้น บันไดไม่มีราวจับ เป็นต้น

 

นายอนุชา กล่าวว่า พล.อ. ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม รับทราบข้อมูลดังกล่าว พร้อมแสดงความห่วงใยประชาชนผู้สูงอายุ โดยนายกรัฐมนตรีขอให้ประชาชนที่เดินทางกลับภูมิลำเนาไปเยี่ยมผู้สูงอายุในช่วงสงกรานต์ ได้ทำตามคำแนะนำของกรมควบคุมโรค เพื่อช่วยลดความเสี่ยงที่ผู้สูงอายุจะได้รับอุบัติเหตุจากการพลัดตกหกล้ม ด้วยการ 1. เลือกและมอบรองเท้าให้ผู้สูงอายุ เป็นรองเท้าสำหรับผู้สูงอายุที่มีลักษณะหน้ากว้าง หุ้มส้น ส้นสูงไม่เกิน 1 นิ้ว รูปทรงเหมาะกับรูปเท้า พื้นมีดอกยางไม่ลื่น

 

2. ปรับบริเวณพื้นที่ห้องน้ำให้ปลอดภัย โดยการติดตั้งราวจับ ทั้งบริเวณอาบน้ำและบริเวณโถส้วม ใช้โถส้วมเป็นแบบชักโครก และวางแผ่นรองกันลื่นบริเวณที่อาบน้ำ ใช้เก้าอี้นั่งอาบน้ำ ที่มั่นคงมีพนักพิงแขนและพิงหลัง สำรวจและปรับสภาพแวดล้อมของบ้านให้ปลอดภัย เช่น จัดห้องนอนของผู้สูงอายุให้ใกล้กับห้องน้ำ ใช้ประตูแบบบานเลื่อน ไม่มีกลอนประตู มีแสงสว่างเพียงพอ ปรับพื้นเรียบเสมอกัน เป็นต้น

 

 

 

 

ติดตามเนื้อหาดีๆแบบนี้ได้ที่
Facebook : https://www.facebook.com/innnews.co.th

Twitter : https://twitter.com/innnews

Youtube : https://www.youtube.com/c/INNNEWS_INN

TikTok : https://www.tiktok.com/@inn_news

LINE Official Account : @innnews

  • Tiktok
  • Youtube
  • Youtube