Home
|
ข่าว

กกต.เลื่อนวันลงทะเบียนขอใช้สิทธิล่วงหน้า เป็น 25 มี.ค.-9เม.ย.

Featured Image
กกต. มีมติเลื่อนวันลงทะเบียนขอใช้สิทธิล่วงหน้า จาก 27 มี.ค.-13 เม.ย. เป็น 25 มี.ค.-9เม.ย.

 

 

 

ที่ประชุม คณะกรรมการการเลือกตั้ง หรือ กกต. มีมติเลื่อนวันลงทะเบียนขอใช้สิทธิเลือกตั้งล่วงหน้า เลือกตั้งนอกเขต และเลือกตั้งนอกราชอาณาจักร ที่จากเดิมกำหนดไว้ วันที่ 27 มีนาคม -13 เมษายน เป็น 25 มีนาคม-9 เมษายน เพื่อให้มีเวลาสำหรับการตรวจสอบและส่งรายชื่อผู้ที่ลงทะเบียน ขอใช้สิทธิ

สำหรับกำหนดการอื่นยังเหมือนเดิม
คือ 3-7 เมษายน รับสมัคร ส.ส.แบบแบ่งเขต

4-7 เมษายน รับสมัคร ส.ส. บัญชีรายชื่อ

3 พฤษภาคม วันสุดท้าย เพิ่ม-ถอนชื่อ

7-13 พฤษภาคม และ 15-21 พฤษภาคม แจ้งเหตุไม่ไปใช้สิทธิ์

7 พฤษภาคม เลือกตั้งล่วงหน้า เลือกตั้งนอกเขต และเลือกตั้งนอกราชอาณาจักร ส่วน 14 พฤษภาคม เป็นวันเลือกตั้ง

 

 

 

ติดตามเนื้อหาดีๆแบบนี้ได้ที่
Facebook : https://www.facebook.com/innnews.co.th

Twitter : https://twitter.com/innnews

Youtube : https://www.youtube.com/c/INNNEWS_INN

TikTok : https://www.tiktok.com/@inn_news

LINE Official Account : @innnews

  • Tiktok
  • Youtube
  • Youtube