Home
|
ข่าว

เพื่อไทย ชูนโยบายทลายหนี้4กองคืนความมั่นคงการคลัง

Featured Image
เพื่อไทย ชูนโยบาย ทลายหนี้ 4 กอง “แก้หนี้ประเทศ-เกษตรกร-SME-นอกระบบ” คืนความมั่นคงทางการคลังให้กับประเทศ คืนความมั่นคงทางการเงินให้กับประชาชน

 

 

 

นายเผ่าภูมิ โรจนสกุล รองเลขาธิการพรรคเพื่อไทย กรรมการนโยบาย กรรมการเศรษฐกิจ พรรคเพื่อไทย แถลงถึงนโยบายแก้หนี้สินของประชาชนและประเทศว่า หนี้ที่ต้องแก้ไขเร่งด่วน 4 กอง ได้แก่

 

1.หนี้ประเทศ หรือหนี้สาธารณะ 8 ปี รัฐบาล คสช.-ประยุทธ์ ก่อหนี้สาธารณะเพิ่มขึ้น 5.16 ล้านล้านบาท ไม่รวมหนี้ใต้พรมที่อยู่กับธนาคารเฉพาะกิจของรัฐ ต้องใช้เวลาถึง 74 ปี ชำระหนี้ ไม่รวมดอกเบี้ย การก่อหนี้นั้นไม่ผิดหากเศรษฐกิจโตเร็วกว่าหนี้ที่ก่อ แต่ไม่ใช่กรณีของรัฐบาลพลเอกประยุทธ์ ตลอด 4 ปี ขนาดเศรษฐกิจของไทยหักเงินเฟ้อ นั้นติดลบ คือการก่อหนี้แบบหายนะ สำหรับเพื่อไทย แนวทางในการบริหารหนี้สาธารณะ เริ่มต้นจากการออกแบบนโยบาย ทุกนโยบายของเพื่อไทยไม่ว่าใช้เงินมาก-น้อย ทุกบาททุกสตางค์ได้รับการกลั่นกรอง ไตร่ตรองด้วยความรับผิดชอบทางการคลังว่า ทุกนโยบายส่งผลบวกต่อเศรษฐกิจมากกว่าเม็ดเงินที่ใช้ เพื่อเศรษฐกิจที่โตเร็วกว่าหนี้ เพื่อหนี้สาธารณะต่อ GDP ที่ลดลงในระยะยาว

 

2.หนี้เกษตรกร : 90% ของครัวเรือนเกษตรกรเป็นหนี้ เฉลี่ย 430,000 บาทต่อครัวเรือน ทุกวันคือการกู้มาลงทุนในสิ่งที่ขาดทุนหรือแทบไม่เหลือกำไร เหล่านี้จะกลายเป็นอดีต เพราะเพื่อไทยกำลังจะสร้างอนาคตให้เกษตรกร รายได้เพิ่มขึ้น 3 เท่าใน 4 ปี โดยต้องทำอีกสิ่งหนึ่งไปพร้อมกัน นั่นคือการแก้หนี้ของเกษตรกร เกษตรกรเดินไปข้างหน้าไม่ได้ หากยังมีพันธนาการพันหลังอยู่ และจึงเป็นที่มาของนโยบายพักหนี้เกษตรกร ทั้งเงินต้นและดอกเบี้ย 3 ปี ควบคู่กับการพลิกฟื้นและผ่าตัดภาคเกษตรกรรมไทย

 

3. หนี้ SME : 2.3 ล้านบัญชี มูลค่าหนี้ 2 แสนล้านบาท คือ หนี้เสียรหัส 21 ของ SME ที่เคยแข็งแรง แต่ประสบภัยโควิด ประสบอุบัติเหตุทางการเงิน แม้เศรษฐกิจจะสามารถลุกขึ้นได้ แต่คนกลุ่มนี้ลุกไม่ไหว ต้องเร่งช่วยเหลือ และนั่นจึงเป็นที่มาของมาตรการพักหนี้ SME ประสบภัยโควิด 1 ปี คู่ขนานไปกับการปรับโครงสร้างหนี้แบบเฉพาะเจาะจง ตรงกับความต้องการของภาคเอกชน ต่อยอดด้วยชุดนโยบาย SME ของเพื่อไทย

 

4.หนี้นอกระบบ : กว่า 1.4 ล้านคน มีหนี้นอกระบบ นี่คือกลุ่มที่เปราะบางที่สุด เข้าไม่ถึงแม้แต่สินเชื่อในระบบ โดนปฏิเสธ โดนดูถูก ไร้หลักทรัพย์ค้ำประกัน ต้องหันไปหาเจ้าหนี้นอกระบบ คือจุดเริ่มต้นของความอันตราย เพื่อไทยเสนอการดึงหนี้นอกระบบสู่ในระบบ โดยสร้างคู่แข่งสู้กับเจ้าหนี้นอกระบบ เอาชนะด้วยดอกเบี้ยที่ถูกกว่า ปลอดภัยกว่า เข้าถึงง่ายกว่า และรับประกันโดยภาครัฐ กลไกนี้คือพิโกไฟแนนซ์ โดยผลักดันอุดหนุนดอกเบี้ยให้พิโกไฟแนนซ์ให้ถูกกว่าและเป็นทางเลือกที่ดีกว่าของประชาชน ส่วนกันหนี้ในระบบไหลสู่นอกระบบ โดยเพิ่มงบประมาณการค้ำประกันสินเชื่อให้รัฐรับความเสี่ยงบางส่วนของประชาชน เพื่อการเข้าถึงสินเชื่อในระบบ หยุดการไหลสู่หนี้นอกระบบ ทั้งสองกลไกจะทำงานร่วมกันเพื่อหยุดวงจรหนี้นอกระบบ

 

อย่างไรก็ตาม การทลายหนี้ 4 กอง ของพรรคเพื่อไทย ถึงเวลาแล้วที่จะคืนความมั่นคงทางการคลังให้กับประเทศ คืนความมั่นคงทางการเงินให้กับประชาชน

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ติดตามเนื้อหาดีๆแบบนี้ได้ที่

Facebook : https://www.facebook.com/innnews.co.th

Twitter : https://twitter.com/innnews

Youtube : https://www.youtube.com/c/INNNEWS_INN

TikTok : https://www.tiktok.com/@inn_news

LINE Official Account : @innnews

 

  • Tiktok
  • Youtube
  • Youtube