Home
|
ข่าว

นายกฯ ปลื้มไทยท็อป 10 ประเทศก้าวหน้ามากที่สุดเอเชีย

Featured Image
นายกฯ ปลื้มไทยอันดับ 10 ประเทศก้าวหน้ามากที่สุดเอเชีย มุ่งมั่นเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์-เพิ่มขีดความสามารถแข่งขัน-ลงทุน ขับเคลื่อนประเทศไทยอย่างยั่งยืน

 

 

นายอนุชา บูรพชัยศรี รองเลขาธิการนายกรัฐมนตรีฝ่ายการเมือง ปฏิบัติหน้าที่โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี กล่าวว่า พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม ยินดีที่ ไทย ได้อันดับ 10 ประเทศที่มีความก้าวหน้ามากที่สุดในภูมิภาคเอเชีย จากการจัดอันดับ ของ Yahoo Finance

 

โดยการจัดอันดับประเทศที่มีความก้าวหน้ามากที่สุดในภูมิภาคเอเชียของ Yahoo Finance พิจารณาจากดัชนีการพัฒนามนุษย์ จาก Human Development Index หรือ HDI ของปี 2021-2022 ซึ่ง HDI มีการวัดจาก 3 ปัจจัยด้วยกันคืออายุคาดเฉลี่ย ระดับการศึกษา และรายได้ต่อหัว (GDP Per capita), สัดส่วนของงบประมาณในการวิจัยและพัฒนา (R&D) ต่อ GDP ที่เป็นข้อมูลจากธนาคารโลก และการประเมินยังคำนึงถึง และการมีบริษัทขนาดใหญ่ในประเทศนั้นๆ

 

โดย ระบุว่า คะแนนการพัฒนามนุษย์ในช่วงปี 64-65 นั้นสูงมากที่ 0.800 คะแนน และประเทศไทยเป็นประเทศที่มีการลงทุนอย่างมากในด้านการวิจัยและพัฒนา R&D ในปี 63 โดยมีการใช้จ่ายคิดเป็นร้อยละ 1.14 ของ GDP เมื่อพิจารณาคะแนนดัชนีการพัฒนามนุษย์ Human Development Index ที่ใช้ในการวัดผลพบว่า คนไทยมีอายุขัยเฉลี่ยที่ 78.7 ปี ระยะเวลาการศึกษา 15.9 ปี และมีรายได้ต่อหัวอยู่ที่ 619,000 ต่อปี

 

ทั้งนี้นายกรัฐมนตรี กำชับและให้ความสำคัญกับการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ควบคู่ไปกับการพัฒนาประเทศ ซึ่งที่ผ่านมา ทุกภาคส่วนของประเทศ ทั้งภาครัฐ การศึกษา เอกชน และประชาชน ได้ร่วมกันดำเนินการตามนโยบายของรัฐบาลยกระดับความสามารถทั้งขององค์กร และบุคลากร เพื่อรับมือกับความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นอย่างต่อเนื่อง

 

ซึ่งในส่วนนี้ รัฐบาลพร้อมสนับสนุนให้ทุกภาคส่วนเร่งส่งเสริมให้เกิดความเติบโต เพิ่มขีดความสามารถในการลงทุน เพื่อความก้าวกน้าทางเศรษฐกิจ และสังคม เพื่อการใช้ประโยชน์ ตลอดจนการถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านวิจัยและพัฒนาจากต่างประเทศ เพื่อร่วมกันพัฒนาประเทศสู่ความมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน อย่างสมดุล

 

 

 

 

 

 

 

 

ติดตามเนื้อหาดีๆแบบนี้ได้ที่
Facebook : https://www.facebook.com/innnews.co.th

Twitter : https://twitter.com/innnews

Youtube : https://www.youtube.com/c/INNNEWS_INN

TikTok : https://www.tiktok.com/@inn_news

LINE Official Account : @innnews

  • Tiktok
  • Youtube
  • Youtube