Home
|
ข่าว

กกต.ยื่นศาลรธน.วินิจฉัย การแบ่งเขตแล้ว

Featured Image
กกต.ยื่นคำร้องขอให้ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัย คำนวน กำหนดจำนวนสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร และการแบ่งเขตแล้ว

 

 

เมื่อเวลา 13.00 น. ที่ผ่านมา เจ้าหน้าที่ของสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง หรือ กกต. ได้เดินทางไปยื่นคำร้อง เพื่อขอให้ศาลรัฐธรรมนูญ พิจารณาวินิจฉัยปัญหาเกี่ยวกับหน้าที่และอำนาจของคณะกรรมการการเลือกตั้ง ในกำหนดจำนวนสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร ที่แต่ละจังหวัดจะพึงมี ตามมาตรา 210 (2) ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 1 ) พุทธศักราช 2564 ประกอบมาตรา 7(2) มาตรา 41 (4 ) และมาตรา 44 แห่งพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยวิธีพิจารณาของศาลรัฐธรรมนูญ พ.ศ. 2561 และข้อ 15 ของข้อกำหนดศาลรัฐธรรมนูญว่าด้วยวิธีพิจารณาคดีรัฐธรรมนูญ พ.ศ. 2562

 

 

 

 

ติดตามเนื้อหาดีๆแบบนี้ได้ที่

Facebook : https://www.facebook.com/innnews.co.th

Twitter : https://twitter.com/innnews

Youtube : https://www.youtube.com/c/INNNEWS_INN

TikTok : https://www.tiktok.com/@inn_news

LINE Official Account : @innnews

  • Tiktok
  • Youtube
  • Youtube