Home
|
ข่าว

ครม.เห็นชอบร่าง พรฎ. ปิดสมัยประชุมสภา 1มี.ค.66

Featured Image
ครม.เห็นชอบร่าง พรฎ. ปิดประชุมรัฐสภาสมัยประชุมสามัญประจำปี ครั้งที่2 ตั้งแต่วันที่ 1 มี.ค. 66

 

 

น.ส.ไตรศุลี ไตรสรณกุล รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี กล่าวว่า ที่ประชุมคณะรัฐมนตรีได้เห็นชอบร่างพระราชกฤษฎีกา(พรฎ.) ปิดประชุมรัฐสภาสมัยประชุมสามัญประจำปี ครั้งที่2 พ.ศ….. ตั้งแต่วันที่ 1 มี.ค. 66 เป็นต้นไป ตามที่สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีเสนอ

 

 

ทั้งนี้ ร่าง พรฎ. ปิดประชุมรัฐสภาสมัยประชุมสามัญฯ นี้ เป็นการดำเนินการให้เป็นไปตามบทบัญญัติรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย มาตรา 121 ซึ่งบัญญัติให้ 1 ปี มีสมัยประชุมสามัญของรัฐสภา 2 สมัย สมัยหนึ่งให้กำหนดเวลา 120 วัน และการปิดประชุมให้กระทำโดยพระราชกฤษฎีกา ซึ่งตามที่ได้มีการตราพระราชกฤษฎีกาเรียกประชุมรัฐสภาสมัยประชุมสามัญประจำปีครั้งที่2 พ.ศ. 2565 ตั้งแต่วันที่1 พ.ย.65 จะสิ้นกำหนดเวลา 120 ในวันที่ 28 ก.พ.66 จึงสมควรที่จะกำหนดให้ปิดประชุมรัฐสภาสมัยประชุมสามัญประจำปีครั้งที่2 ตั้งแต่วันที่ 1 มี.ค.66

 

 

 

 

 

ติดตามเนื้อหาดีๆแบบนี้ได้ที่
Facebook : https://www.facebook.com/innnews.co.th

Twitter : https://twitter.com/innnews

Youtube : https://www.youtube.com/c/INNNEWS_INN

TikTok : https://www.tiktok.com/@inn_news

LINE Official Account : @innnews

  • Tiktok
  • Youtube
  • Youtube