Home
|
ข่าว

ในหลวงโปรดเกล้าฯกม.ลูก2ฉบับแล้ว

Featured Image

 

ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่พระราชโองการโปรดเกล้าฯ พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ 2 ฉบับ ที่เกี่ยวข้องกับการเลือกตั้ง 2566 แล้ว โดยมี พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เป็นผู้รับสนองพระบรมราชโองการ

 

 

1.พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ (พ.ร.ป.) ว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2566 โดยมีสาระสำคัญคือ การแก้ไขตามรัฐธรรมนูญปี 2560 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 1) พ.ศ. 2564 กำหนดให้สภาผู้แทนราษฎรมีจำนวน 500 คน ส.ส.แบบแบ่งเขต 400 คน และแบบบัญชีรายชื่อ 100 คน รวมถึงการกำหนดใช้บัตรเลือกตั้ง 2 ใบ และการคำนวณ ส.ส.บัญชีรายชื่อ หาร 100 และมีการแบ่งเขตเลือกตั้งใหม่

 

2.พ.ร.ป.ว่าด้วยพรรคการเมือง (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2566 โดยมีสาระสำคัญในการแก้ไขค่าธรรมเนียมและค่าบำรุงพรรคการเมือง การทำไพรมารีโหวตส่งผู้สมัครรับเลือกตั้ง การสรรหาผู้สมัครรับเลือกตั้งแบบแบ่งเขต และแบบบัญชีรายชื่อ เป็นต้น

 

 

ทั้งนี้กฎหมายลูกทั้ง 2 ฉบับมีผลบังคับใช้ ตั้งแต่วันที่ 29 ม.ค. 2566 เป็นต้นไป

 

 

 

 

 

ติดตามเนื้อหาดีๆแบบนี้ได้ที่

Facebook : https://www.facebook.com/innnews.co.th

Twitter : https://twitter.com/innnews

Youtube : https://www.youtube.com/c/INNNEWS_INN

TikTok : https://www.tiktok.com/@inn_news

LINE Official Account : @innnews

  • Tiktok
  • Youtube
  • Youtube