Home
|
ข่าว

“ประวิตร” พร้อมดันออกกฎหมายสืบสานพระพุทธศาสนา

Featured Image
“พล.อ.ประวิตร” พร้อมส่งเสริมด้านการศึกษาพระปริยัติธรรม ดันออกกฎหมายสืบสานพระพุทธศาสนา ให้ยั่งยืนคู่คนไทย

 

 

พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี ได้ให้การต้อนรับคณะสำนักงานการศึกษา พระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษาเขต 9 ที่ อาคารมูลนิธิอนุรักษ์ป่ารอยต่อ 5 จังหวัด โดยมีพระครูปริยัติวีราภรณ์ ประธานเขตการศึกษาพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษาเขต 9 รักษาการผู้อำนวยการสำนักอำนวยการ

 

พร้อมคณะผู้แทนผู้บริหารโรงเรียน ผู้แทนนักวิชาการศาสนา และผู้แทนครู และคณะผู้ติดตามรวม 25 รูป /คน ได้เข้าพบ เพื่อขอบคุณ ที่ให้การสนับสนุน พ.ร.บ.การศึกษาพระปริยัติธรรม พ.ศ.2562 และหารือแนวทางการพัฒนาการศึกษาให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ ของ พ.ร.บ.

 

พล.อ.ประวิตร ได้กราบนมัสการ แสดงมุทิตาจิต แด่พระครูปริยัติวีราภรณ์ พร้อมคณะ ในโอกาสนี้ ที่ได้มีส่วนร่วมรับรอง/สนับสนุนกฎหมายฉบับดังกล่าว ที่ผ่านมา ซึ่งจะเป็นคุณูปการ แก่การจัดการศึกษาของพระสงฆ์ อย่างแท้จริง โดยจะมีอานิสงส์แก่โรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา มากถึง 402 แห่งทั่วประเทศ มีจำนวนนักเรียน 31,373 รูป

 

รวมทั้งครูและบุคลากรอีกจำนวน 4,282 รูป/คน และบุคลากรที่เกี่ยวข้องทั่วประเทศอีก หลาย10,000 คน ที่จัดการศึกษาโดยใช้หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน 8กลุ่มสาระ ของ ก.ศึกษาธิการ ด้วย

 

ทั้งนี้ พล.อ.ประวิตร มีความยึดมั่นในพระพุทธศาสนา และมีความศรัทธาในบวรพระพุทธศาสนา มาอย่างยาวนานตั้งแต่เด็กจวบจนกระทั่งปัจจุบัน และมักจะไปร่วมทำบุญ สร้างกุศลตามวัดและสถานที่ต่างๆทั่วประเทศ อย่างสม่ำเสมอ จึงเป็นโอกาสอันเป็นมหามงคลยิ่งที่ท่านได้มีส่วนส่งเสริมและสนับสนุน ให้พระพุทธศาสนา สืบทอดต่อไปได้ถึง 5,000 ปี ตามพุทธทำนาย พล.อ.ประวิตร? สนับสนุนกฎหมายการศึกษาพระปริยัติธรรม ช่วยสืบทอดพระพุทธศาสนา ให้ยั่งยืนสืบไป

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ติดตามเนื้อหาดีๆแบบนี้ได้ที่
Facebook : https://www.facebook.com/innnews.co.th

Twitter : https://twitter.com/innnews

Youtube : https://www.youtube.com/c/INNNEWS_INN

TikTok : https://www.tiktok.com/@inn_news

LINE Official Account : @innnews

  • Tiktok
  • Youtube
  • Youtube