Home
|
ข่าว

“ประวิตร” เร่งแก้นำสมุทรสงคราม-สมุทรสาคร

Featured Image
“ประวิตร” ลุยช่วยชาวบ้านสมุทรสงคราม-สมุทรสาคร เร่งพัฒนาแหล่งน้ำ ส่งเสริมท่องเที่ยว อนุรักษ์สิ่งแวดล้อม

 

พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี ในฐานะผู้อำนวยการกองอำนวยการน้ำแห่งชาติ (กอนช.) ลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์น้ำ ปัญหาคุณภาพน้ำ และความก้าวหน้าโครงการพัฒนาแหล่งน้ำที่สำคัญในพื้นที่ จ.สมุทรสงครามและสมุทรสาคร ได้แก่ โครงการแก้มลิงทุ่งหิน ต.ยี่สาร อ.อัมพวา จ.สมุทรสงคราม การก่อสร้างระบบระบายน้ำ หลักและระบบป้องกันน้ำท่วม ชุมชนเมืองสมุทรสงคราม (ระยะที่ 1) อ.เมือง จ.สมุทรสงคราม

 

การก่อสร้างกำแพงป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำท่าจีน ต.ท่าทราย อ.เมือง จ.สมุทรสาคร และโครงการประตูระบายน้ำและสถานีสูบน้ำคลองอ้อมตัน ต.ท่าทราย อ.เมือง จ.สมุทรสาคร พร้อมพบปะประชาชนในพื้นที่ โดยมีนายสุรสีห์ กิตติมณฑล เลขาธิการสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ (สทนช.) และหัวหน้าส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง ร่วมลงพื้นที่และให้ข้อมูล

 

 

สำหรับการลงพื้นที่ของรองนายกรัฐมนตรีในวันนี้ ได้กำชับให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งดำเนินการก่อสร้างโครงการปรับปรุงและเพิ่มประสิทธิภาพแก้มลิงทุ่งหิน จ.สมุทรสงคราม ซึ่งเป็นโครงการที่สำคัญในการใช้เป็นแหล่งกักเก็บน้ำให้เพียงพอต่อความต้องการของประชาชน อีกทั้งยังเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวและอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมได้อีกด้วย ตามที่รัฐบาลได้ให้ความสำคัญกับการจัดการทรัพยากรน้ำในทุกๆ ด้าน ทั้งการพัฒนาการฟื้นฟูแหล่งน้ำ และการแก้ไขปัญหาน้ำท่วม น้ำแล้ง และคุณภาพน้ำ เพื่อสร้างความมั่นคงด้านน้ำอย่างยั่งยืน ที่จะเป็นปัจจัยพื้นฐานในการสร้างความอยู่ดีกินดีของประชาชนและช่วยขับเคลื่อนเศรษฐกิจของจังหวัด

 

 

นอกจากนี้พล.อ.ประวิตร และคณะ ได้ลงพื้นที่ติดตามความก้าวหน้าโครงการประตูระบายน้ำและสถานีสูบน้ำคลองอ้อมตัน และการก่อสร้างกำแพงป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำท่าจีน บริเวณ ต.ท่าทราย อ.เมือง จ.สมุทรสาคร ซึ่งบริเวณลุ่มน้ำท่าจีนตอนล่าง ยังคงประสบปัญหาด้านน้ำในหลายๆ ด้าน ทั้งน้ำท่วมพื้นที่การเกษตร ชุมชน โรงเรียน โรงงานอุตสาหกรรม เมื่อระดับน้ำในแม่น้ำท่าจีนมีระดับสูงขึ้น น้ำเค็มรุกล้ำในช่วงน้ำทะเลหนุนสูง รวมถึงปัญหาที่สำคัญ คือ น้ำเน่าเสีย จึงได้สั่งการให้ สทนช. ประสานและบูรณาการขับเคลื่อนแผนหลักการบริหารจัดการน้ำในพื้นที่ จ.สมุทรสาคร

 

 

เพื่อแก้ไขปัญหาด้านทรัพยากรน้ำในระยะเร่งด่วนและในระยะยาว ทั้งในเรื่องความต้องการใช้น้ำ ปัญหาคุณภาพน้ำและการป้องกันอุทกภัย และให้กรมชลประทาน เร่งดำเนินการก่อสร้างประตูระบายน้ำและสถานีสูบน้ำคลองอ้อมตัน ให้แล้วเสร็จในปี 66 และวางแผนดำเนินโครงการแก้ไขปัญหาให้ครอบคลุมอย่างเป็นระบบ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการน้ำในมิติต่างๆ ให้มีความยั่งยืนต่อไป

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ติดตามเนื้อหาดีๆแบบนี้ได้ที่

Facebook : https://www.facebook.com/innnews.co.th

Twitter : https://twitter.com/innnews

Youtube : https://www.youtube.com/c/INNNEWS_INN

TikTok : https://www.tiktok.com/@inn_news

LINE Official Account : @innnews

 

  • Tiktok
  • Youtube
  • Youtube