Home
|
ข่าว

“ชวน” อวยพรปีใหม่ ให้ทุกคนผ่านพ้นวิกฤต

Featured Image
“ชวน”อวยพรปีใหม่ ให้ทุกคนผ่านพ้นวิกฤต ยกพระบรมราโชวาท ร.9 “เมื่อกฎหมายของเราดีอยู่แล้ว จุดใหญ่ที่สำคัญที่สุดในการธำรงรักษาความยุติธรรมในบ้านเมือง” มาเตือนใจ

 

 

 

นายชวน หลีกภัย ประธานรัฐสภาและประธานสภาผู้แทนราษฎร ให้สัมภาษณ์พิเศษแก่สื่อมวลชนประจำรัฐสภา เนื่องในโอกาสวันปีใหม่ พ.ศ. 2566 โดยมี นายอิสระ เสรีวัฒนวุฒิ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรพร้อมด้วยคณะทำงานทางการเมืองของประธานสภาผู้แทนราษฎร ร่วมงาน

โอกาสนี้ ประธานรัฐสภา กล่าวอวยพรปีใหม่แก่สื่อมวลชนประจำรัฐสภา โดยขอน้อมนำพระบรมราโชวาทของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตรในพิธีพระราชทานประกาศนียบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาของสำนักอบรมศึกษากฎหมายแห่งเนติบัณฑิตยสภา ณ ศาลาดุสิดาลัย เมื่อวันที่ 6 พ.ย. 18 ว่า “เมื่อกฎหมายของเราดีอยู่แล้วจุดใหญ่ที่สำคัญที่สุดในการธำรงรักษาความยุติธรรมในบ้านเมือง

 

จึงได้แก่การสร้างนักกฎหมายที่ดี ที่จะสามารถวิเคราะห์ และใช้กฎหมายได้ตรงตามวัตถุประสงค์ ข้าพเจ้าจึงปรารถนาอย่างยิ่งที่จะให้ทุกคนสร้างตนให้เป็นนักกฎหมายที่ดีแท้” จะเห็นได้ว่าวงการกฎหมายก็ต้องการนักกฎหมายที่ดีแท้ วงการสื่อมวลชนก็เช่นกัน สื่อก็ต้องเป็นสื่อมวลชนที่ดีแท้ เพื่อทำหน้าที่ตรวจสอบนักการเมืองท้ายนี้ ขออำนาจคุณพระศรีรัตนตรัยและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ทุกคนนับถือ ปกป้องคุ้มครอง และขอให้ทุกคนเจริญด้วยจตุรพิธพรชัย ผ่านพ้นวิกฤตโควิด-19 และวิกฤตเศรษฐกิจไปได้สามารถประคับประคองตนเองและครอบครัวให้อยู่รอด อย่าหยุดนิ่ง ต้องหาทางออกให้ตนเองให้ได้

 

ทั้งนี้ การสัมภาษณ์พิเศษดังกล่าวจะเผยแพร่ทางสื่อต่าง ๆ ระหว่างวันที่ 31 ธ.ค. 65 – 1 ม.ค. 66

 

 

 

 

 

 

 

ติดตามเนื้อหาดีๆแบบนี้ได้ที่

Facebook : https://www.facebook.com/innnews.co.th

Twitter : https://twitter.com/innnews

Youtube : https://www.youtube.com/c/INNNEWS_INN

TikTok : https://www.tiktok.com/@inn_news

LINE Official Account : @innnews

  • Tiktok
  • Youtube
  • Youtube