fbpx
Home
|
ข่าว

สภา 201 เสียง เห็นด้วย ตัดมาตรา 3 พรบ.กัญชา

Featured Image
สภา 201 เสียง เห็นด้วย ตัดมาตรา 3 พรบ.กัญชา ที่เขียว่า “กัญชา กัญชง ไม่ถือเป็นยาเสพติดให้โทษตามกฎหมายว่าด้วยยาเสพติด”

 

 

การประชุมสภาผู้แทนราษฎร เมื่อเข้าสู่วาระพิจารณาร่าง พ.ร.บ.กัญชา กัญชง ที่กรรมาธิการฯ พิจารณาแก้ไขเพิ่มเติมขึ้นมาเป็น 95 มาตรา และยังค้างการพิจารณาเพื่อลงมติในมาตราที่ 3 มีเนื้อหาระบุว่า กัญชา กัญชง ไม่ถือเป็นยาเสพติดให้โทษตามกฎหมายว่าด้วยยาเสพติด ปรากฎว่า เสียงส่วนใหญ่ 201 เสียง เห็นด้วยให้ตัดมาตราดังกล่าวออกไป

 

จากนั้น ที่ประชุมได้เข้าสู่การอภิปรายในมาตรา 4 เกี่ยวกับบทนิยามความหมาย ซึ่งนายเท่าพิภพ ลิ้นจิตรกร ส.ส. พรรคก้าวไกล และ นายบัญญัติ เจตนจันทร์ ส.ส.พรรคประชาธิปัตย์ในฐานะกรรมาธิการฯเสียงข้างน้อย อภิปรายไม่เห็นด้วยเรื่องที่ให้เลขาธิการคณะกรรมการอาหารและยา หรือ อย. เป็นผู้รับจดแจ้ง เนื่องจากเห็นว่า เป็นขั้นตอนยุ่งยากเกินไปสำหรับประชาชน อาจจะทำให้ประชาชนไม่ได้รับความสะดวก ดังนั้น ควรเปลี่ยนไปมอบอำนาจให้ผู้ว่าราชการจังหวัด หรือผู้บริหารท้องถิ่นนั้นๆ เป็นผู้รับจดแจ้ง แล้วให้รวบรวมเพื่อแจ้งยอดการขอจดแจ้งต่อ อย. แทน

 

อย่างไรก็ตาม ภาพรวมการพิจารณาร่าง พ.ร.บ. กัญชา กัญชา ยังเป็นไปด้วยความล่าช้า เนื่องจากมีผู้ขออภิปรายจำนวนมาก และมักเกิดปัญหาสุ่มเสี่ยงเรื่ององค์ประชุมจึงต้องจับตาถึงการพิจารณาร่างกฎหมายดังกล่าวตลอดทั้งวันนี้ ( 21 ธ.ค. )

 

 

 

 

 

 

 

ติดตามเนื้อหาดีๆแบบนี้ได้ที่
Facebook : https://www.facebook.com/innnews.co.th

Twitter : https://twitter.com/innnews

Youtube : https://www.youtube.com/c/INNNEWS_INN

TikTok : https://www.tiktok.com/@inn_news

LINE Official Account : @innnews

  • Tiktok
  • Youtube
  • Youtube