fbpx
Home
|
ข่าว

รัฐสภาเตรียมพิจารณาแก้รธน.หมวด 14 ต่อจากวานนี้

Featured Image
รัฐสภา เตรียมพิจารณา ร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญ หมวด 14 ประเด็นการกระจายอำนาจสู่ท้องถิ่น ที่ “ธนาธร” ร่วมกับภาคประชาชนเสนอ ต่อจากวานนี้

 

 

 

นายชวน หลีกภัย ประธานรัฐสภา มีคำสั่งนัดสมาชิกประชุม ในเวลา 09.00 น. เพื่อเรื่องที่คณะกรรมาธิการพิจารณาเสร็จแล้ว ต่อจากเมื่อวานนี้ ปิดการประชุมไป เวลา 21.30 น. โดยวันนี้ เริ่มร่างรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย แก้ไขเพิ่มเติมในประเด็นการกระจายอำนาจสู่ท้องถิ่น โดยนายธนาธร จึงรุ่งเรืองกิจประธานคณะก้าวหน้า ร่วมกับประชาชนผู้มีสิทธิเลือกตั้ง จำนวน 76,591 คน เป็นผู้เสนอในภาคประชาชน มีสาระสำคัญ

 

 

ในการจัดสรรภาษีให้เป็นธรรม ระหว่าง ส่วนกลางกับท้องถิ่น 50%  เพื่อให้ ท้องถิ่นได้มีอำนาจ ดูแล สาธารณะประโยชน์ ให้กับคนในพื้นที่ ต้องการให้เกิดการบริหารงาน ที่มีประสิทธิภาพ และตรงกับความต้องการของคนในพื้นที่มากที่สุดจากนั้นพิจารณาร่างพระราชบัญญัติส่งเสริมจริยธรรมและมาตรฐานวิชาชีพสื่อมวลชน โดยเป็นร่างพระราชบัญญัติ ที่ตราขึ้นตามหมวด 16ว่าด้วยการปฏิรูปประเทศของรัฐธรรมนูญ มีทั้งสิ้น 49 มาตรา

 

 

พร้อมจับตา การตั้งคณะกรรมการ 7 คน โดยกรรมการจริยธรรม มีวาระการดำรงตำแหน่งคราวละ 4 ปีนับแต่วันที่ได้รับการแต่งตั้ง มีหน้าที่และอำนาจในการตรวจสอบ และพิจารณาเกี่ยวกับการฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามจริยธรรมสื่อมวลชน และสั่งลงโทษผู้ประกอบวิชาชีพ สื่อมวลชนหรือองค์กรสื่อมวลชนที่กระทำการฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามจริยธรรมสื่อมวลชนเพื่อให้สื่อมวลชนต้องอยู่ภายใต้มาตรฐานจริยธรรม

 

 

 

 

 

 

ติดตามเนื้อหาดีๆแบบนี้ได้ที่

Facebook : https://www.facebook.com/innnews.co.th

Twitter : https://twitter.com/innnews

Youtube : https://www.youtube.com/c/INNNEWS_INN

TikTok : https://www.tiktok.com/@inn_news

LINE Official Account : @innnews

  • Tiktok
  • Youtube
  • Youtube