Home
|
ข่าว

ไทยเข้าร่วมประชุมรัฐมนตรีดิจิทัลภูมิภาคเอเชียแปซิฟิค

Featured Image
ไทยเข้าร่วมประชุมรัฐมนตรีดิจิทัลภูมิภาคเอเชียแปซิฟิค ที่เกาหลีใต้ “ชัยวุฒิ” ยกเน็ตประชารัฐ ลดช่องว่างการเข้าถึงดิจิทัลของไทย เตรียมจับมืออิหร่านยกระดับดิจิทัลไทย ขณะ “ฟิล์ม รัฐภูมิ” ติดตามคณะ จับตาร่วมพลังประชารัฐ

 

 

กระทรวงวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (Ministry of Science and ICT) ของสาธารณรัฐเกาหลี ร่วมกับคณะกรรมาธิการเศรษฐกิจและสังคมสำหรับเอเชียและแปซิฟิก (เอสแคป) (Economic and Social Commission for Asia and the Pacific – ESCAP) จัดประชุม รัฐมนตรีดิจิทัลของภูมิภาคเอเซียแปซิฟิค Asia – Pacific Digital Ministerial Conference สมัยที่ 1 ที่กรุงโซล สาธารณรัฐเกาหลี

 

โดยฝ่ายไทย มี นายชัยวุฒิ ธนาคมานุสรณ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม หรือ ดีอีเอส เข้าร่วม และมี ดร. ลี จอง โฮ (Dr. Lee Jong – Ho ) รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของสาธารณรัฐเกาหลี ทำหน้าที่ประธานการประชุม และมีรัฐมนตรี ผู้แทนระดับสูงจากประเทศสมาชิกเอสแคป ที่รับผิดชอบด้านดิจิทัล ร่วมด้วย Ms. Armida Salsiah Alisjahbana (อาร์มิดา ซัลเซียะฮ์ อาลิสจะฮ์บานา) เลขาธิการบริหารคณะกรรมาธิการเศรษฐกิจและสังคมแห่งสหประชาชาติสำหรับเอเชียและแปซิฟิก (เอสแคป) เข้าร่วมการประชุมฯ

 

นอกจากนี้ รัฐมนตรี ผู้แทนระดับสูงจากประเทศสมาชิกเอสแคป ได้มีการกล่าวถ้อยแถลงในประเด็นเกี่ยวกับความท้าทายจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด – 19 นโยบายและการดำเนินการที่ประเทศของตนดำเนินการเพื่อส่งเสริมการเชื่อมโยงทางดิจิทัลที่มีคุณภาพสูงและราคาเข้าถึงได้ เพื่อมุ่งไปสู่การเปลี่ยนผ่านทางดิจิทัลให้เป็นสังคมดิจิทัลที่ครอบคลุมและเท่าเทียม

 

ด้านนายชัยวุฒิ ยังได้กล่าวถ้อยแถลงในการตระหนักถึงความสำคัญของเทคโนโลยีดิจิทัลในช่วงการแพร่ระบาดของโรคโควิด – 19 ซึ่งเป็นการกระตุ้นและเร่งรัดให้เกิดการเปลี่ยนแปลงทางดิจิทัลทั่วโลกเร็วยิ่งขึ้น โดยในส่วนของประเทศไทยได้ให้ความสำคัญต่อการเปลี่ยนผ่านไปสู่เศรษฐกิจดิจิทัล โดยได้กำหนดแผนพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม เพื่อเป็นกรอบแนวทางการดำเนินการในการขับเคลื่อนการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ ไปสู่ความมั่นคง มั่งคั่งและยั่งยืน ซึ่งการดำเนินการลดช่องว่างทางดิจิทัลที่สำคัญของประเทศไทย

 

คือ โครงการเน็ตประชารัฐ ในการนี้ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงฯ ได้เน้นย้ำถึงความสำคัญของการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานทางดิจิทัล ซึ่งเป็นรากฐานสำคัญที่จำเป็นต่อการพัฒนาด้านดิจิทัลอื่น ๆ โดยขอให้ประเทศสมาชิกเอสแคปดำเนินการความร่วมมืออย่างใกล้ชิด รวมถึงสร้างความพยายามมากขึ้นในการพัฒนาและปรับปรุงด้านโครงสร้างพื้นฐานให้แข็งแกร่ง เพื่อให้ภูมิภาคเอเชีย – แปซิก เป็นเศรษฐกิจดิจิทัลที่เจริญเติบโตและยั่งยืน อีกทั้งความร่วมมือด้านเทคโนโลยีสารสนเทศระหว่างไทยกับสาธารณรัฐอิสลามอิหร่าน

 

โดยได้การแลกเปลี่ยน การพัฒนาความร่วมมือระหว่างประเทศ เพื่อตอบสนองวาระการเปลี่ยนแปลงทางดิจิทัลของทั้งไทยและสาธารณรัฐอิสลามอิหร่าน พร้อมหารือ สานต่อความร่วมมือในด้านโทรคมนาคมเทคโนโลยีสารสนเทศ และเทคโนโลยีดิจิทัล ทั้งการแลกเปลี่ยนประสบการณ์ แนวปฏิบัติที่ดีระหว่างกันเพื่อการก้าวสู่โลกยุคดิจิทัลร่วมกันอย่างแข็งแกร่งและยั่งยืน

 

ขณะเดียวกัน นายรัฐภูมิ โตคงทรัพย์ หรือ ฟิล์ม อดีตนักแสดงชื่อดัง ได้ เดินทางร่วมคณะ กับ นายชัยวุฒิด้วย หลังก่อนหน้านี้ เคยมีภาพ ติดตามลงพื้นที่ร่วมกัน ทั้งนี้ คาดว่า นายรัฐภูมิ ได้ตัดสินใจออกจากพรรคไทยสร้างไทยแล้ว แต่ยังไม่มีความชัดเจนว่า จะร่วมงานทางการเมืองกับพรรคพลังประชารัฐหรือไม่

 

 

 

 

 

 

 

 

ติดตามเนื้อหาดีๆแบบนี้ได้ที่

Facebook : https://www.facebook.com/innnews.co.th

Twitter : https://twitter.com/innnews

Youtube : https://www.youtube.com/c/INNNEWS_INN

TikTok : https://www.tiktok.com/@inn_news

LINE Official Account : @innnews

  • Tiktok
  • Youtube
  • Youtube