Home
|
ข่าว

“กิตติศักดิ์” จี้ “ประยุทธ์” เร่งฟื้นฟูเศรษฐกิจหลังน้ำลด

Featured Image
“กิตติศักดิ์” จี้ “ประยุทธ์” เร่งฟื้นฟูเศรษฐกิจหลังน้ำลด เชดชยช่วยเหลือประชาชนอย่างเร่งด่วน

 

 

นพ.กิตติศักดิ์ คณาสวัสดิ์ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร จ.มหาสารคาม คณะทำงานเศรษฐกิจพรรคเพื่อไทย กล่าวว่าปัญหาต่างๆ ทุกวันนี้รุมเร้าทำให้ประชาชนอ่อนแอเพิ่มมากขึ้น โดยเฉพาะปัญหาน้ำท่วม ปัญหาเศรษฐกิจ น้ำมันปรับเพิ่มราคาขึ้นทุกวัน แต่รายได้นั้นคงที่จึงอยากให้รัฐบาลเร่งทำงานแก้ปัญหาต่างๆ ให้ประชาชนมากขึ้นกว่านี้ ช่องทางการหารายได้ให้ประเทศ เพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจทำให้ประชาชนอยู่ดีมีสุข นโยบายหรือแนวทางการทำงานที่พรรคไทยรักไทย พลังประชาชนที่ตอบโจทย์การแก้ไขปัญหา ทำให้ประชาชนมีรอยยิ้มรัฐบาลก็ควรที่จะนำมาใช้ในการบริหารประเทศ ดีกว่าการออกนโยบายกฎกระทรวงขายที่ดินให้ต่างชาติ

 

การกระตุ้นและการพัฒนาเศรษฐกิจให้ประเทศมีความมั่นคงนั้น คือ การพัฒนาฐานรากของประเทศให้มีความแข็งแรง การพัฒนาส่งเสริมสนับสนุนเศรษฐกิจชุมชน ภูมิปัญญาท้องถิ่นที่รัฐบาลไทยรักไทยทำไว้แต่เดิมนั้นเป็นการกระตุ้นแก้ไขปัญหาด้านเศรษฐกิจจากรากหญ้าสู่ยอดไผ่ ประชาชนแข็งแรง เศรษฐกิจดี ประเทศชาติก็แข็งแรง เช่น พ.ร.บ.สุรา รัฐบาลควรส่งเสริมสนับสนุนภูมิปัญญาท้องถิ่นในด้านนี้ มากกว่า การผูกขาดเพื่อเอื้อกลุ่มทุนใหญ่เท่านั้น

 

เมื่อปี 2544 รัฐบาลนายทักษิณ ชินวัตร อดีตนายกรัฐมนตรี ได้มีนโยบายส่งเสริมเศรษฐกิจชุมชน หนึ่งในนั้นคือการส่งเสริมให้มีการผลิตสุราแช่ชนิดสุราผลไม้ สุราแช่พื้นเมือง และสุรากลั่น ซึ่งล้วนแต่เป็นภูมิปัญญาดั้งเดิมของไทยที่มีความแตกต่างกันในแต่ละพื้นที่ จำหน่ายสุราพื้นเมือง ส่งผลให้มีโรงงานสุราเกิดขึ้นจานวนมากในชุมชนต่างๆ หากนโยบายสุราหมักแช่เสรีนี้ไม่ถูกขัดขวาง ถือเป็นการเปิดโอกาสให้ผู้ผลิตรายย่อย สามารถผลิตและอุตสาหกรรมการผลิตสุราอาจได้รับการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง

 

ทั้งนี้ปัญหาน้ำท่วมในหลายพื้นที่ขณะนี้กำลังคลี่คลาย ระดับน้ำกำลังลดและเข้าสู่ภาวะปกติ จึงขอให้รัฐบาลเร่งรัดการชดเชยช่วยเหลือประชาชนอย่างเร่งด่วน โดยเฉพาะการชดเชยด้านที่อยู่อาศัย และด้านการเกษตร เพราะเมื่อน้ำลดในระดับที่สามารถเพาะปลูกได้ประชาชนก็จะลงมือทำการเกษตรในทันที เงินชดเชยนี้ก็จะได้ทันต่อการเป็นทุนในการเพาะปลูกหลังน้ำลด ที่สาคัญขอให้รัฐบาลชดเชยให้เหมาะสมกับสถานการณ์เศรษฐกิจในปัจจุบันด้วย

 

 

 

 

 

 

ติดตามเนื้อหาดีๆแบบนี้ได้ที่

Facebook : https://www.facebook.com/innnews.co.th

Twitter : https://twitter.com/innnews

Youtube : https://www.youtube.com/c/INNNEWS_INN

TikTok : https://www.tiktok.com/@inn_news

LINE Official Account : @innnews

  • Tiktok
  • Youtube
  • Youtube