fbpx
Home
|
ข่าว

“จุรินทร์” ถกด่านสันต้นดู่-เชียงใหม่-แก้ยาเสพติดก่อนเปิดด่าน

Featured Image
“จุรินทร์” บินถกด่านสันต้นดู่-เชียงใหม่” ดันแก้ยาเสพติดก่อนเปิดด่าน เผยค้าชายแดนเชียงใหม่แค่รอเมียนมาไฟเขียว

 

 

นายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ ตรวจเยี่ยมและติดตามสถานการณ์การค้าชายแดน ด่านสันต้นดู่ วานนี้ (27 ต.ค.) พร้อมด้วยนายกีรติ รัชโน ปลัดกระทรวงพาณิชย์ และคณะ ที่หอประชุมที่ว่าการอําเภอแม่อาย อ.แม่อาย จ.เชียงใหม่ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อติดตามความคืบหน้าการผลักดันเปิดจุดผ่อนปรนการค้ากิ่วผาวอก อำเภอเชียงดาว และจุดผ่อนปรนการค้าบ้านหลักแต่ง อำเภอเวียงแหง จังหวัดเชียงใหม่ ที่รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ได้จัดประชุมมอบหมายให้ดำเนินการผลักดันการเปิดไปเมื่อปี 2563 รวมถึงใช้โอกาสนี้ในการหารือแนวทางผลักดันการเปิดช่องทางบ้านสันต้นดู่ อำเภอแม่อาย ที่องค์การบริหารส่วนตำบลท่าตอน หอการค้าจังหวัดเชียงใหม่ และสมาคมวัฒนธรรมเศรษฐกิจไทย-เมียนมา เสนอให้กระทรวงพาณิชย์ช่วยพิจารณาผลักดัน เพื่อให้เป็นอีกช่องทางการค้าที่จะช่วยขยายมูลค่าการค้าชายแดนไทย-เมียนมา โดยเฉพาะในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ ซึ่งมีศักยภาพในเชิงภูมิศาสตร์ในการเชื่อมต่อไปยังรัฐฉานของเมียนมา

 

ที่ประชุมเห็นพ้องกันว่า การเปิดด่านจะเป็นประโยชน์ต่อการผลักดันการค้าและการส่งออกของไทยไปยังเมียนมาที่มีมูลค่ากว่าสองแสนล้านบาทในแต่ละปี โดยในช่วง 9 เดือนแรกของปี 2565 มีมูลค่าสูงถึง 110,177  ล้านบาท ขยายตัวเพิ่มขึ้นร้อยละ 29.38 อีกทั้งยังเป็นการส่งเสริมความเจริญด้านเศรษฐกิจและสังคมในชุมชน รวมไปถึงอาจเป็นโอกาสในการส่งเสริมธุรกิจบริการสุขภาพที่ประเทศไทยมีศักยภาพสูงในระยะยาว โดยที่ประชุมรับทราบผลการดำเนินงานของทุกภาคส่วนทั้งรัฐและเอกชนในการผลักดันการเปิดจุดผ่อนปรนการค้ากิ่วผาวอก อำเภอเชียงดาว และจุดผ่อนปรนการค้าบ้านหลักแต่ง อำเภอเวียงแหง ซึ่งปัจจุบันยังรอผลการพิจารณาจากรัฐบาลเมียนมา ด้วยเหตุผลด้านสถานการณ์ความมั่นคงในประเทศเมียนมา

 

สำหรับในส่วนของช่องทางสันต้นดู่ อำเภอแม่อาย รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ ได้มอบหมายให้ กองกำลังผาเมือง สังกัดกองทัพภาคที่ 3 ปราบปรามปัญหาการลักลอบยาเสพติดให้เป็นไปตามนโยบายรัฐบาล และหากพบว่า ปัญหาลดน้อยลงและสถานการณ์ดีขึ้น ขอให้กองกำลังผาเมืองร่วมกับจังหวัดเชียงใหม่ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ดำเนินการตามขั้นตอน เพื่อนำไปสู่การเปิดช่องทางฯ รวมถึง การพิจารณายกระดับไปสู่การเปิดเป็นจุดผ่อนปรนทางการค้าตามแนวทางปฏิบัติของสำนักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติต่อไป

 

 

 

 

 

ติดตามเนื้อหาดีๆแบบนี้ได้ที่

Facebook : https://www.facebook.com/innnews.co.th

Twitter : https://twitter.com/innnews

Youtube : https://www.youtube.com/c/INNNEWS_INN

TikTok : https://www.tiktok.com/@inn_news

LINE Official Account : @innnews

  • Tiktok
  • Youtube
  • Youtube