Home
|
ข่าว

นายกฯ เชื่อมั่นไทยจัดเอเปคได้เรียบร้อย-สมเกียรติ

Featured Image
นายกฯ ประชุมเตรียมจัดประชุมเอเปค เชื่อมั่นไทยจัดได้อย่างเรียบร้อย สมเกียรติ ผู้นำเขตเศรษฐกิจสำคัญ แขกพิเศษ ผู้แทนองค์การระหว่างประเทศตอบรับแล้ว

 

 

พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม ได้เป็นประธานการประชุมเตรียมการจัดการประชุมผู้นำเขตเศรษฐกิจเอเปคครั้งที่ 29 (29th APEC Economic Leaders’ Week : AELW) ณ ห้องสีเขียว ตึกไทยคู่ฟ้า ทำเนียบรัฐบาล

 

โดนายกรัฐมนตรีได้สั่งการ ให้ความคิดเห็น และรับทราบต่อการดำเนินการเพื่อเตรียมการเป็นประธานฯ ของไทย และขอบคุณทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องที่ร่วมดำเนินการอย่างเข็งขัน ตั้งใจ มาจนถึงช่วงใกล้วันประชุมแล้ว ส่วนของประเด็นด้านการเตรียมการด้านสารัตถะ ไทยขับเคลื่อนวาระการเป็นเจ้าภาพเอเปค ภายใต้หัวข้อ “Open. Connect. Balance.” โดยมีรายละเอียดผลลัพธ์ที่ก้าวหน้าเป็นรูปธรรม ได้แก่ การอำนวยความสะดวกการค้าและการลงทุน (Open.) สมาชิกสนับสนุนข้อริเริ่มของไทย เรื่องการทบทวนการหารือ เขตการค้าเสรีเอเชีย-แปซิฟิก (FTAAP) และ ที่ประชุมรัฐมนตรีการค้าเอเปค (Ministers Responsible for Trade (MRT) Meeting) เห็นชอบให้จัดทำแผนขับเคลื่อนเพื่อจากนั้นการหารือให้เป็นรูปธรรม

 

การฟื้นฟูความเชื่อมโยงโดยเฉพาะการเดินทางและการท่องเที่ยว (Connect.) สมาชิกสนับสนุนการฟื้นฟูความเชื่อมโยงในเอเปค โดยเฉพาะการเดินทางและการท่องเที่ยว ซึ่งไทยเป็นผู้ผลักดัน โดยจะมีผลลัพธ์ที่เป็นรูปธรรมและเป็นประโยชน์ การจัดทำระบบฐานข้อมูลมาตรการการเดินทางข้ามแดนเอเปค (Information Portal) การจัดทำหลักการเพื่อส่งเสริมความสอดคล้องกันของใบรับรองการฉีดวัคซีน และ การขยายกลุ่มผู้ถือบัตรเดินทางนักธุรกิจเอเปค (ABTC) ให้ครอบคลุม และการส่งเสริมการเจริญเติบโตที่ยั่งยืนและครอบคลุม (Balance.) ไทยริเริ่มการจัดทำเป้าหมายกรุงเทพฯ ว่าด้วยเศรษฐกิจชีวภาพ เศรษฐกิจหมุนเวียน และเศรษฐกิจ สีเขียว หรือ Bangkok Goals on BCG Economy ซึ่งเดินทางมาถึงช่วงสุดท้ายของการจัดทำเป้าหมายแล้ว

 

ทั้งนี้นายกรัฐมนตรีเชื่อมั่นว่าการจัดการประชุมครั้งนี้ของไทยจะเป็นไปอย่างเรียบร้อย สมเกียรติ ซึ่งทราบว่ามีผู้นำเขตเศรษฐกิจสำคัญ แขกพิเศษ และผู้แทนองค์การระหว่างประเทศ ตอบรับการร่วมเดินทางมาประชุมแล้วหลายเขต/คน ขอเชิญชวนให้คนไทยร่วมเป็นเจ้าบ้านต้อนรับแขกของรัฐบาลซึ่งจะเดินทางมาร่วมการประชุมด้วยมิตรไมตรี

 

ทั้งนี้การดำเนินการเพื่อเตรียมการจัดการประชุมในทุกๆด้าน เป็นไปอย่างเรียบร้อย ตามช่วงเวลาที่ได้กำหนดไว้ ทั้งนี้ รัฐบาลได้กำหนดให้ วันที่ 16-18 พ.ย.65 เป็นวันหยุดราชการเป็นกรณีพิเศษในเขตกรุงเทพมหานคร จังหวัดนนทบุรี และจังหวัดสมุทรปราการ เพื่อบรรเทาปัญหาการจราจร อำนวยความสะดวกในการเดินทางของผู้เข้าร่วมการประชุม รวมทั้งเพื่อให้การอารักขาและการรักษาความปลอดภัยผู้นำเขตเศรษฐกิจเอเปคเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและมีประสิทธิภาพสูงสุด

 

 

 

 

 

 

 

ติดตามเนื้อหาดีๆแบบนี้ได้ที่

Facebook : https://www.facebook.com/innnews.co.th

Twitter : https://twitter.com/innnews

Youtube : https://www.youtube.com/c/INNNEWS_INN

TikTok : https://www.tiktok.com/@inn_news

LINE Official Account : @innnews

  • Tiktok
  • Youtube
  • Youtube