Home
|
ข่าว

“สุรนันท์” เปิดศูนย์ประสานสร้างอนาคตไทยบางขุนเทียน

Featured Image
“สุรนันท์”ร่วมเปิดศูนย์ประสานสร้างอนาคตไทยบางขุนเทียน พร้อมฝาก “เศรษฐสรร จันทร์ทอง”คนรุ่นใหม่ ไฟแรงให้ชาวบ้านพิจารณา

 

 

นายสุรนันทน์ เวชชาชีวะ รองหัวหน้าพรรคสร้างอนาคตไทย ในฐานะประธานภาคกรุงเทพฯ และทีมงานสร้างอนาคตไทย ได้ร่วมเปิดศูนย์ประสานงานพรรคเขตบางขุนเทียน ซึ่งมีนายเศรษฐสรร จันทร์ทอง เป็นผู้ประสานงานพรรคในพื้นที่ โดยนายสุรนันทน์ กล่าวว่า วันนี้ขอฝากคนรุ่นใหม่ ไฟแรง นายเศรษฐสรร ให้พี่น้องไว้พิจารณาด้วย ถึงแม้จะเป็นคนรุ่นใหม่ แต่ก็ขยันทำงาน

 

ที่สำคัญเป็นคนในพื้นที่เติบโตและอาศัยมาในเขตบางขุนเทียน จึงสนใจว่าจะสามารถเข้ามาเป็นตัวกลางในการแก้ไขปัญหาให้พี่น้องประชาชนในพื้นที่ได้อย่างแน่นอน พื้นที่บางขุนเทียนมีจุดเด่นในเรื่องของการท่องเที่ยว ซึ่งสามารถสร้างงานสร้างรายได้ให้กับประชาชนในพื้นที่ได้เป็นจำนวนมาก

 

ในขณะเดียวกันก็ต้องมีการช่วยกันดูแลในเรื่องของสิ่งแวดล้อม โดยเฉพาะปัญหาน้ำทะเลกัดเซาะผืนดิน ในเรื่องนี้เราต้องร่วมมือกันในการแก้ไขปัญหา ด้วยการปลูกป่าชายเลน เพราะจะเป็นการสร้างระบบนิเวศชายฝั่งทะเลตามธรรมชาติ และแก้ไขปัญหาการกัดเซาะพื้นที่ชายฝั่งได้โดยไม่ไปกระทบกับระบบนิเวศ และไม่ส่งผลกระทบต่อวิถีชีวิตของประชาชนในพื้นที่ด้วยขณะที่ระบบสาธารณสุขของรัฐ ที่ประชาชนชาวฝั่งธนบุรียังไม่สามารถเข้าถึงได้ พรรคจะจัดทำเป็นนโยบายเพื่อผลักดันให้มีโรงพยาบาลขนาดใหญ่ของรัฐในฝั่งธนบุรีต่อไป

 

การเมืองขณะนี้อยู่ในช่วงหัวเลี้ยวหัวต่อ ประชาชนอยู่ในภาวะสับสนกับทิศทางการเมืองและสถานการณ์เศรษฐกิจ พรรคสร้างอนาคตไทย ขอเสนอตัวเป็นทางเลือกใหม่ เป็นพรรคสายกลาง ที่จะเข้ามาลดความขัดแย้งทางการเมือง และพลิกฟื้นเศรษฐกิจ ผ่านชุดความคิดใหม่ๆ ในการแก้ปัญหาเศรษฐกิจ โดยเฉพาะเศรษฐกิจชุมชนซึ่งเป็นรากฐานของการพัฒนาประเทศต้องกลับมาแข็งแรง เราจะมีมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจด้วยกองทุนสร้างอนาคตไทย วงเงิน 3 แสนล้านบาท ที่จะนำมาแก้ไขปัญหาหนี้สินของประชาชน และนำไปเสริมทักษะ เติมทุนใหม่ เพิ่มช่องทางในการทำมาหากินเพื่อให้ทุกคนกลับมาลืมตาอ้าปากได้อีกครั้ง

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ติดตามเนื้อหาดีๆแบบนี้ได้ที่

Facebook : https://www.facebook.com/innnews.co.th

Twitter : https://twitter.com/innnews

Youtube : https://www.youtube.com/c/INNNEWS_INN

TikTok : https://www.tiktok.com/@inn_news

LINE Official Account : @innnews

  • Tiktok
  • Youtube
  • Youtube