Home
|
ข่าว

ทบ.เข้มดูลความสงบ-ป้องกันสิ่งผิดกม.ตามชายแดน

Featured Image
ทบ.จัดกำลังดูแลความสงบ มั่นคง เข้มป้องกันสิ่งผิดกฎหมายตามแนวชายแดน ควบคู่ความสัมพันธ์มิตรประเทศ

 

 

พ.อ.หญิง ศิริจันทร์ งาทอง รองโฆษกกองทัพบก เปิดเผยถึง การปฏิบัติงานของกองทัพบกในปี 2565 ซึ่งกำลังพลทุกนายยึดถือปฏิบัติ 3 ประการ ได้แก่
“พิทักษ์ราชัน ปกป้องประชา รักษาแผ่นดิน” ืโดยตลอดห้วงระยะเวลาที่ผ่านมา ผู้บัญชาการทหารบก ได้ห่วงใยต่อกำลังพลที่ต้องปฏิบัติหน้าที่ด้วยความเข้มแข็งและทุ่มเท ในการสกัดกั้นสิ่งเสพติด และสิ่งผิดกฎหมาย แม้ขบวนลำเลียงยาเสพติดจะเปลี่ยนวิธีการและเส้นทาง แต่เจ้าหน้าที่ก็ยังสามารถติดตามจับกุมได้ในพื้นที่ชายแดนอย่างต่อเนื่อง

 

ทั้งนี้ ที่ผ่านมาผู้บัญชาการทหารบกได้สั่งการเพิ่มเติมกำลังในปฏิบัติภารกิจของกองกำลังป้องกันชายแดนกองทัพบก ตั้งแต่ ธ.ค. 64 – ส.ค. 65 เพื่อลดช่องว่าง
และเสริมกำลังปฏิบัติในพื้นที่ล่อแหลมเพื่อป้องกันและเฝ้าระวังการลักลอบเข้าเมืองโดยผิดกฎหมายอันจะนำมาสู่การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ในพื้นที่ตอนในของประเทศ

 

รวมถึงพัฒนาและเสริมสร้างระบบเฝ้าตรวจชายแดนกองทัพบกให้มีประสิทธิภาพด้วยการแสวงประโยชน์จากยุทโธปกรณ์ที่มีอยู่แล้วในกองทัพบกมาใช้ให้เกิดความคุ้มค่า และเป็นประโยชน์สูงสุด อีกทั้งพัฒนาสิ่งอุปกรณ์สายสรรพาวุธเพื่อเพิ่มขีดความสามารถให้กับกองกำลังป้องกันชายแดนตามแผนแม่บทการพัฒนาระบบเฝ้าตรวจชายแดนกองทัพบก

 

 

โดยมีกองกำลังสุรนารีเป็นกองกำลังต้นแบบ อาทิ การจัดกำลังเพิ่มเติมชุดเรดาร์ต่างๆ เพื่อเพิ่มศักยภาพในระบบเฝ้าตรวจป้องกันชายแดน และจัดชุดต่อต้านอากาศยานไร้คนขับ (Anti Drone) ให้กับกองกำลังป้องกันชายแดน ตลอดจนใช้มาตรการด้านการข่าวโดยนำข้อมูลจากผลการซักถามผู้ที่ถูกจับกุมมาขยายผลพิสูจน์ทราบเครือข่ายผู้กระทำผิด ทำให้มีผล การปฏิบัติที่สามารถป้องกันการลักลอบกระทำผิดกฎหมายเป็นที่น่าพอใจ

 

โดยผลปฏิบัติงานของกองกำลังป้องกันชายแดนกองทัพบก ในรอบปี (ต.ค. 64 – ส.ค. 65) ในด้านการสกัดกั้นและปราบปรามยาเสพติด สามารถจับกุมผู้ต้องหา รวม 1,520 คนและตรวจยึดยาเสพติด ประเภท ยาบ้า 226,845,916 เม็ด ไอซ์ 3,550.367 กก. เฮโรอีน 97.217 กก. และอื่นๆ คิดเป็นมูลค่ากว่า 20,000 ล้านบาท (คีตามีน 515 กก., ฝิ่น 61.456 กก., ยาอี 151,809 เม็ด, ยาอี 4.1 กก. และยาอีชนิดผง4 กก.)

 

 

 

 

 

 

ติดตามเนื้อหาดีๆแบบนี้ได้ที่

Facebook : https://www.facebook.com/innnews.co.th

Twitter : https://twitter.com/innnews

Youtube : https://www.youtube.com/c/INNNEWS_INN

TikTok : https://www.tiktok.com/@inn_news

LINE Official Account : @innnews

  • Tiktok
  • Youtube
  • Youtube