fbpx
Home
|
ข่าว

ทบ.พร้อมหนุนทุกภาคส่วนช่วยประชาชน

Featured Image
ทบ.พร้อมหนุนทุกภาคส่วนช่วยประชาชนพ้นภัยโควิด-19 ขานรับนโยบายรัฐปรับเป็นโรคติดต่อเฝ้าระวัง ต.ค. 65 นี้ ปรับดำเนินชีวิตวิถีใหม่ให้ปลอดภัยในทุกสถานการณ์

 

 

พ.ท.หญิง พัชรินทร์ จันทร์อาสา ผู้ช่วยโฆษกกองทัพบก เปิดเผยว่า ตลอดห้วงเวลา 2 ปี ที่ผ่านมา กองทัพบกได้สนับสนุนกำลังพล เครื่องมือ ยุทโธปกรณ์และทรัพยากรที่มีอยู่กับทุกภาคส่วนในการช่วยแก้ไขสถานการณ์โควิด-19 ซึ่งผู้บัญชาการทหารบกได้ให้จัดตั้ง ศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด 19 กองทัพบก (ศบค.19 ทบ.) ขึ้น เพื่ออำนวยการประสานความร่วมมือในงานป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ตามนโยบายของกระทรวงกลาโหม

 

 

ตลอดจนการพิทักษ์ปกป้องกำลังพลและครอบครัวของกองทัพบกให้ปลอดภัย และได้ใช้ศักยภาพด้านการแพทย์ทหาร รวมถึงหน่วยทหารทั่วประเทศ สนับสนุนทุกภาคส่วนโดยเฉพาะงานด้านสาธารณสุข การดูแลช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบ ที่สำคัญได้แก่

 

– เตรียมสถานที่รองรับผู้ติดเชื้อเพื่อลดภาระสาธารณสุข โดยใช้ศักยภาพของโรงพยาบาลสังกัดกองทัพบก และพื้นที่ในหน่วยทหารจัดตั้งเป็น รพ.สนาม ทบ. สนับสนุนรัฐบาล 29 แห่ง

– จัดตั้งศูนย์ประสานการดูแลผู้ป่วยโควิด-๑๙ โรงพยาบาลสังกัดกองทัพบก เพื่อดูแลให้คำปรึกษาผู้ติดเชื้อที่แยกกักตัวที่บ้าน “Home isolation”

– จัดตั้งโรงพยาบาลสนามศูนย์คัดกรอง โดยใช้อาคารสโมสร แหล่งสมาคม หรืออาคารอเนกประสงค์ของหน่วย เพื่อเป็นสถานที่ตรวจคัดกรองด้วยวิธี Antigen Test Kit (ATK)
ตลอดจนให้การดูแลรักษาผู้ติดเชื้อแบบครบวงจร

– การสนับสนุนหน่วยงานภายนอกในการตรวจเชิงรุก โดยจัดกำลังพลสายแพทย์ จำนวน 160 นาย ให้กับชุดตรวจเชิงรุกประจำสำนักงานเขตกทม.จำนวน 27 เขต
ลงพื้นที่ตรวจคัดกรองและค้นหาผู้ติดเชื้อโควิด – 19 เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคในชุมชนแออัดในพื้นที่ กทม.

– จัดตั้งศูนย์ประสานงานต้านภัยโควิดกองทัพบก และศูนย์ประสานงานสายด่วน 1,330 จำนวน 80 คู่สาย สนับสนุน สปสช.? เพื่อช่วยประสานงานหน่วยงานต่างๆ
พร้อมให้คำปรึกษาในการเข้ารับการรักษา ทั้งในพื้นที่ กทม.และต่างจังหวัด

– การฉีดวัคซีนให้กับประชาชน ณ โรงพยาบาลกองทัพบก ทั้ง 37 แห่ง และสนับสนุนกำลังพลสายแพทย์ฉีดวัคซีน ณ สถานีกลางบางซื่อ

– การสนับสนุนสิ่งอุปกรณ์สำหรับการจัดตั้งโรงพยาบาลสนามให้กับจังหวัดต่าง ๆ

– การสนับสนุนการเคลื่อนย้ายในทุกกรณี เริ่มตั้งแต่ 9 พ.ค.64

 

 

ทั้งนี้ ตั้งแต่ 1 ต.ค. 65 เป็นต้นไป ภาครัฐได้ปรับสถานะของโรคโควิด-19 เป็นโรคติดต่อเฝ้าระวัง กองทัพบกได้เตรียมการปรับมาตรการดูแลกำลังพลและครอบครัวให้ตระหนักถึงการรักษาสุขภาพ ดำเนินชีวิตในวิถีใหม่ รวมทั้งได้กำหนดมาตรการการฝึกทหารใหม่ เพื่อให้การดูแลและการฝึกทหารกองประจำการมีความปลอดภัยในทุกสถานการณ์

 

 

 

 

 

 

 

 

ติดตามเนื้อหาดีๆแบบนี้ได้ที่

Facebook : https://www.facebook.com/innnews.co.th

Twitter : https://twitter.com/innnews

Youtube : https://www.youtube.com/c/INNNEWS_INN

TikTok : https://www.tiktok.com/@inn_news

LINE Official Account : @innnews

 

  • Tiktok
  • Youtube
  • Youtube