Home
|
ข่าว

สภาล่มอีกแล้ว! ส.ส.รัฐบาล ล่องหนลงมติ

Featured Image
สภาล่มอีกแล้ว! ส.ส.รัฐบาล ล่องหนลงมติ หลัง ส.ส.ฝ่ายค้าน เสนอ ครม.จัดประชามติยกร่าง รธน.ใหม่ – รอลงมติสมัยประชุมหน้าเดือนพฤศจิกายน

 

 

การประชุมสภาผู้แทนราษฎร ในวันนี้ (15 ก.ย.) ต้องล่มอีกครั้ง หลัง ส.ส.ฝ่ายค้าน เสนอญัตติด่วนให้สภาฯ เสนอคณะรัฐมนตรี จัดการออกเสียงประชามติ เพื่อสอบถามความเห็นประชาชน ในการจัดทำร่างรัฐธรรมนูญฉบับใหม่

 

ด้วยการตั้งสภาร่างรัฐธรรมนูญ หรือ สสร. แม้ในการอภิปราย ส.ส.ทั้งพรรคร่วมรัฐบาล และ ส.ส.ฝ่ายค้าน จะสนับสนุนให้มีการจัดทำรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ แต่ในการตรวจสอบองค์ประชุมนั้น กลับพบว่า องค์ประชุมไม่ครบ

 

โดยเฉพาะ ส.