Home
|
ข่าว

“อนุทิน” ยินดีมีพรรคเล็กเกิดใหม่เพียบ

Featured Image
“อนุทิน” ยินดีมีพรรคเล็กเกิดใหม่มาก มองเป็นทางเลือกให้กับประชาชน

 

 

 

นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข ในฐานะหัวหน้าพรรคภูมิใจไทย กล่าวถึงกรณีมีการเกิดขึ้นของพรรคเล็กจำนวนมากจะส่งผลกระทบต่อพรรคภูมิใจไทยหรือไม่ ว่า ตนมองว่าถือเป็นเรื่องที่ดี คนตื่นตัวในระบอบรัฐสภาและประชาธิปไตย ถือเป็นทางเลือก ประชาชนมีทางเลือกมากเท่าใดก็จะเกิดประโยชน์กับประชาชนมากเท่านั้น ถือเป็นนิมิตรหมายที่ดี

 

 

 

 

 

 

ติดตามเนื้อหาดีๆแบบนี้ได้ที่

Facebook : https://www.facebook.com/innnews.co.th

Twitter : https://twitter.com/innnews

Youtube : https://www.youtube.com/c/INNNEWS_INN

TikTok : https://www.tiktok.com/@inn_news

LINE Official Account : @innnews

  • Tiktok
  • Youtube
  • Youtube