fbpx
Home
|
ข่าว

“องอาจ” มั่นใจ 3 รมต.ประชาธิปัตย์แจงซักฟอกฉลุย

Featured Image
ปชป. นัดประชุม ส.ส. วันจันทร์นี้ เตรียมพร้อมศึกซักฟอกในสภา “องอาจ” มั่นใจ 3 รัฐมนตรีของพรรคชี้แจงได้ เชื่อรัฐบาลผ่านศึกนี้ได้

 

 

นายองอาจ คล้ามไพบูลย์ รองหัวหน้าพรรค และประธาน ส.ส. พรรคประชาธิปัตย์ กล่าวถึงการอภิปรายไม่ไว้วางใจของฝ่ายค้านว่า ได้เรียกประชุม ส.ส. พรรคประชาธิปัตย์ ในวันจันทร์ที่ 18 ก.ค.นี้ เวลา 13.30 น. เพื่อพิจารณาญัตติการอภิปรายไม่ไว้วางใจของฝ่ายค้านที่จะมีขึ้นระหว่างวันที่ 19-22 ก.ค. และจะมีการลงมติในวันที่ 23 ก.ค.นี้

 

การอภิปรายไม่ไว้วางใจเป็นการทำหน้าที่ตามปกติของฝ่ายค้านในสภาผู้แทนราษฎร เพื่อตรวจสอบการทำงานของรัฐบาลว่ามีการกระทำใดๆ ที่เข้าข่ายทุจริต ทำผิดกฎหมาย และมีการบริหารราชการแผ่นดินที่ขาดตกบกพร่องหรือไม่อย่างไร ซึ่งรัฐบาลก็มีหน้าที่ต้องชี้แจงแสดงเหตุผลว่า การทำงานของรัฐบาลเป็นไปอย่างที่ฝ่ายค้านอภิปรายหรือไม่ ถือเป็นความสวยงามของประชาธิปไตยในระบบรัฐสภา

 

ในส่วนของพรรคประชาธิปัตย์ มีรัฐมนตรีถูกอภิปราย 3 ท่าน คือนายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ นายจุติ ไกรฤกษ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ นายนิพนธ์ บุญญาณี รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย ซึ่งเมื่อดูจากเนื้อหาในญัตติที่จะอภิปรายทั้ง 3 ท่าน ล้วนแล้วแต่เป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องกับงานในหน้าที่ที่รับผิดชอบ ซึ่งตนเชื่อว่ารัฐมนตรีของพรรคประชาธิปัตย์ ที่ถูกอภิปรายสามารถชี้แจงแสดงเหตุผลให้ ส.ส. ในสภาเข้าใจได้ ไม่น่ามีปัญหาอะไร ส่วนที่ฝ่ายค้านจะนำเรื่องเก่าที่เคยอภิปรายไปแล้วมาอภิปรายอีกก็สามารถทำได้ คงอยู่ที่ดุลพินิจของฝ่ายค้านที่จะพิจารณา

 

สำหรับเรื่องการลงมติในการอภิปรายไม่ไว้วางใจครั้งนี้ ขณะที่มีการเคลื่อนไหวทางการเมืองย้ายขั้วสลับข้างของหลายพรรคการเมืองจะส่งผลกระทบอะไรกับรัฐบาลหรือไม่นั้น นายองอาจกล่าวว่า การลงมติไว้วางใจหรือไม่ไว้วางใจครั้งนี้ไม่น่าส่งผลกระทบอะไรต่อรัฐบาล เชื่อว่าเสียงของ ส.ส. ซีกรัฐบาลในสภาจะทำให้การลงมติในสภาผ่านพ้นไปได้ด้วยดี

 

ในส่วนของพรรคประชาธิปัตย์ ไม่ได้มีการกำชับอะไรกันเป็นพิเศษในการลงมติ คงจะมีการพูดคุยแสดงความคิดเห็นกันในการประชุม ส.ส. ของพรรคในวันจันทร์นี้ทั้งหมดขึ้นอยู่กับที่ประชุมว่าจะแสดงความคิดเห็นอย่างไร ในการอภิปรายไม่ไว้วางใจที่ผ่านมา ส.ส. พรรคประชาธิปัตย์ ส่วนมากก็ลงมติไปในทิศทางเดียวกัน

 

อย่างไรก็ตาม การลงมติของ ส.ส. ในสภา ถือเป็นเอกสิทธิ์ พรรคประชาธิปัตย์เชื่อมั่นว่าการทำหน้าที่ของฝ่ายค้านและฝ่ายรัฐบาลในการอภิปรายไม่ไว้วางใจครั้งนี้จะเป็นการทำหน้าที่อย่างมีเกียรติ มีศักดิ์ศรี เพื่อประโยชน์ต่อประเทศชาติโดยรวมมากกว่าเพื่อประโยชน์ของตนเองและพวกพ้องแต่เพียงอย่างเดียว

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ติดตามเนื้อหาดีๆแบบนี้ได้ที่

Facebook : https://www.facebook.com/innnews.co.th

Twitter : https://twitter.com/innnews

Youtube : https://www.youtube.com/c/INNNEWS_INN

TikTok : https://www.tiktok.com/@inn_news

LINE Official Account : @innnews

 

 

  • Tiktok
  • Youtube
  • Youtube