Home
|
ข่าว

นายกฯ ประชุมครม.จับตาเตรียมพร้อมชี้แจงซักฟอก

Featured Image
นายกฯ ประชุม ครม. “พล.อ.อนุพงษ์” นำคณะเข้าพบนำเสนอผลงานขับเคลื่อนการขจัดความยากจน พร้อมจับตาการเตรียมพร้อมชี้แจงอภิปรายไม่ไว้วางใจ

 

 

 

พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม เป็นประธานการประชุมคณะรัฐมนตรีประจำสัปดาห์ โดยมีรองนายกรัฐมนตรี รัฐมนตรี และส่วนที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมการประชุม ซึ่งก่อนการประชุม พล.อ.อนุพงษ์ เผ่าจินดา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย และคณะผู้บริหาร เข้าพบนายกรัฐมนตรี

 

เพื่อนำเสนอผลการขับเคลื่อนการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ขณะที่นางฐนิวรรณ กุลมงคล นายกสมาคมภัตตาคารไทย และคณะ เข้าพบนายกรัฐมนตรี เพื่อประชาสัมพันธ์โครงการ “ข้าวแกงกำลังใจ อิ่มละ 25 บาท”

 

สำหรับวาระการประชุมในวันนี้ ทางการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค จะเสนอขอความเห็นชอบการกู้เงินในประเทศเพื่อเป็นเงินลงทุนสาหรับการลงทุนในแผนงานระยะยาวใหม่ ปี 2565

 

กระทรวงมหาดไทย ขอรับการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 งบกลาง รายการเงินสารองจ่ายเพื่อกรณี ฉุกเฉินหรือจำเป็น เพื่อเป็นค่าปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบและสิ่งก่อสร้างอื่นให้กับโรง เรียนที่ประสบภัยธรรมชาติในสังกัดสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

 

กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม เสนอขออนุมัตเพิ่มวงเงินก่อหนี้ผูกพันข้ามปีงบประมาณรายการค่าควบคุมงานก่อสร้างอาคารอำนวยการอุทยานวิทยาศาสตร์ภูมิภาค ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง ต.สุรนารี อ.เมือง จ.นครราชสีมา

 

อย่างไรก็ตาม ในการประชุมครม.วันนี้ ต้องติดตามการเตรียมพร้อมในการอภิปรายไม่ไว้วางใจรัฐบาลที่จะเริ่มขึ้นในช่วงวันที่ 19-22 ก.ค. และลงมติในวันที่ 23 ก.ค. ของนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรี รวม 11 คน ที่ถูกฝ่ายค้านยื่นอภิปราย การหารือสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19 สายพันธุ์ Ba.4 Ba.5 ที่เพิ่มขึ้นหลังจากกระทรวงสาธารณสุข แถลงข้อมูลไปเมื่อวานนี้

 

โดยในวันนี้ ครม.จะเห็นชอบมติ ศบค.รวมถึงการต่อ พ.ร.ก.ฉุกเฉินออกไป 2 เดือน ในเดือน ส.ค.-ก.ย.เพื่อควบคุมสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อโควิด-19 ที่มีผู้ติดเชื้อเพิ่มสูงขึ้น รวมถึงต้องติดตามการแก้ปัญหาปุ๋ยและโครงการเหมืองแร่โปแตช ที่ ชาวอุดรธานี ได้ออกมาคัดค้านโครงการเหมืองแร่โปแตช จ.อุดรธานี

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ติดตามเนื้อหาดีๆแบบนี้ได้ที่

Facebook : https://www.facebook.com/innnews.co.th

Twitter : https://twitter.com/innnews

Youtube : https://www.youtube.com/c/INNNEWS_INN

TikTok : https://www.tiktok.com/@inn_news

LINE Official Account : @innnews

 

  • Tiktok
  • Youtube
  • Youtube