fbpx
Home
|
ข่าว

กมธ.กัญชา เคาะใบอนุญาตครั้งละ 3 ปี

Featured Image
กมธ.กัญชา เคาะใบอนุญาตครั้งละ 3 ปี ขณะครัวเรือน จำกัดได้ 10 ต้น ห้ามขายเยาวชนอายุต่ำกว่า 20 ปี

 

 

 

นายปานเทพ พัวพงศ์พันธ์ โฆษกคณะ กมธ.วิสามัญพิจารณาร่าง พ.ร.บ.กัญชา กัญชง พ.ศ. …. และคณะ แถลงข่าวเกี่ยวกับการประชุมคณะ กมธ.เพื่อพิจารณาร่าง พ.ร.บ.กัญชา กัญชง พ.ศ. …. ว่า วันนี้ที่ประชุมคณะ กมธ. ได้พิจารณาสาระสำคัญในหลายประเด็น

 

โดยเฉพาะอย่างยิ่งเรื่องการออกใบอนุญาต ไม่ว่าจะเป็น การปลูก การผลิต การนำเข้า และจำหน่าย โดยในการออกใบอนุญาตแต่ละครั้งจะมีอายุ 3 ปี ซึ่งจะสามารถช่วยอำนวยความสะดวกในการขออนุญาตเชิงพาณิชย์ได้

 

นอกจากนี้ ประเด็นเรื่องการจดแจ้ง ที่ประชุมคณะ กมธ. มีการหารือและเห็นพ้องต้องกันว่า ควรมีการควบคุม การปลูกสำหรับครัวเรือน จำกัดจำนวน 10 ต้นต่อครัวเรือน แต่หากปลูกเชิงพาณิชย์จะต้องขออนุญาตตามที่กฎ หมายกำหนด

 

ทั้งนี้ เพื่อให้ประชาชนทุกคนได้รับความสะดวกในเรื่องของการแจ้งและรับจดแจ้ง จะต้องดำเนินการให้แล้วเสร็จภายใน 1 วัน ส่วนการขออนุญาตทั้งหมด จะไม่เกิน 90 วันในทุกกรณี

 

ส่วนประเด็นที่สมาชิกวุฒิสภาบางคนได้ให้ความเห็นว่า กัญชาเสพติดเร็วกว่าเหล้าและบุหรี่หลายเท่าตัวนั้น ขอชี้แจงว่า กัญชามีโอกาสเสพติดได้น้อยกว่าเหล้าและบุหรี่ โดยนักวิชาการหลายคนก็ได้ให้ข้อคิดเห็นว่ากัญชาเสพติดยากกว่าเหล้าและบุหรี่ด้วยเช่นกัน

 

อย่างไรก็ตาม การจำหน่ายกัญชาให้แก่เยาวชนอายุต่ำกว่า 20 ปี ถือว่าผิดกฎหมายตามมาตรา 46 ของ พ.ร.บ.คุ้มครองและส่งเสริมภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทย พ.ศ. 2542 พร้อมขอให้ประชาชนทำความเข้าใจว่าไม่ใช่การตั้งกฎ กติกา แต่ต้องบังคับใช้กฎหมายอย่างจริงจัง

 

นอกจากนี้ คณะ กมธ. ต้องการเร่งพิจารณากฎหมายฉบับนี้ เพื่อให้เกิดการบังคับใช้โดยเร็วที่สุด และได้มีการรับฟังความคิดเห็นจากหลากหลายช่องทางประกอบการพิจารณา เพื่อนำมาพัฒนาปรับปรุงร่างกฎหมายที่มีอยู่ เพื่อให้มีประสิทธิภาพสูงสุดและยึดถือผลประโยชน์ของประชาชนเป็นสำคัญ

 

 

 

 

 

 

 

ติดตามเนื้อหาดีๆแบบนี้ได้ที่

Facebook : https://www.facebook.com/innnews.co.th

Twitter : https://twitter.com/innnews

Youtube : https://www.youtube.com/c/INNNEWS_INN

TikTok : https://www.tiktok.com/@inn_news

LINE Official Account : @innnews

  • Tiktok
  • Youtube
  • Youtube